CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Tình yêu là hoa trái quý giá của Mầu nhiệm Phục Sinh

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Cv 14:21b-27;  Kh 21:1-5a;  Ga 13:31-33a, 34-35)

          Giáo Hội dành thời gian dài suốt bảy tuần lễ  để mừng Mầu nhiệm Phục Sinh là có lý do:  để trình bày và khai triển những đề tài quan trọng về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, thí dụ tình yêu đầy lòng thương xót của Thiên Chúa, đức tin vào sứ mệnh của Đức Ki-tô, việc thay đổi thân phận của con người…, đặc biệt Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến vai trò của tình yêu mà chúng ta phải noi theo gương mẫu tình yêu của Chúa Giê-su.  Nhờ tình yêu thương của Ki-tô hữu mà Hội Thánh sơ khai đã vượt qua được những khó khăn ban đầu.  Qua  thị kiến của thánh Gio-an, chúng ta biết nhờ tình yêu của Đấng là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-tôi mà chúng ta được “lau sạch nước mắt” và chiến thắng khải hoàn.  Những hoa trái ấy tất nhiên phải được sinh ra do tình yêu mà Chúa Giê-su đã dạy chúng ta.

          Trước hết chúng ta hãy nhìn vào sinh hoạt của Giáo Hội sơ khai, đặc biệt tại những vùng dân ngoại đã được thánh Phao-lô đem Tin Mừng đến.  Tại các cộng đoàn Lýt-ra, I-cô-ni-ô và An-ti-ô-khi-a, hai tông đồ Phao-lô và Ba-na-ba đã chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo của các ngài với tín hữu để củng cố tinh thần họ và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin.  Rồi các ngài tiếp tục đến với các dân tộc sống trong vùng Đia Trung hải để rao giảng lời Chúa cho họ.  Chắc chắn một điều là thánh Phao-lô đã không ngừng rao giảng về “kế hoạch yêu thương”, tức kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, cho mọi người biết để họ đón nhận và tin vào Chúa Giê-su.  Mà nói về Chúa Giê-su tức là nói về tình yêu của Thiên Chúa, Đấng “đã yêu thương trần gian đến nỗi ban Con Một cho họ, để những ai tin vào người Con ấy thì sẽ được sống đời đời”.  Bản thân hai vị tông đồ đã cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa, nên đi tới đâu các ngài cũng hăng say “kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với các ngài và việc Người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin”.  Phải, đức tin là quà tặng của tình yêu Thiên Chúa ban cho chúng ta vậy!

          Tiếp đến là thị kiến của thánh Gio-an tông đồ về chiến thắng của tình yêu Thiên Chúa.  Khải Huyền là sách nói về một Giáo Hội đang chiến đấu ở trần gian và tiến dần đến chiến thắng khải hoàn ở trên trời.  Sách trình bày một cái nhìn lạc quan về số phận tương lai của chúng ta.  Vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến trần gian để cứu chuộc họ và đem họ về với Người.  Tình yêu Thiên Chúa “sẽ lau sạch nước mắt họ”, nước mắt đã chảy xuống vì những tội lỗi họ phạm.  Tình yêu Thiên Chúa sẽ chiến thắng thần chết, cái giá tổ tông chúng ta phải trả vì phạm tội.  Tình yêu Thiên Chúa sẽ tận diệt “tang tóc, kêu than và đau khổ” là những hậu quả của tội lỗi.  Tóm lại, tình yêu Thiên Chúa sẽ thực hiện một cuộc canh tân toàn diện, vì “Đấng ngự trên ngai phán: ‘Này đây Ta đổi mới mọi sự’”.

          Tình yêu Thiên Chúa thật cao vời và vĩ đại!  Vậy mà Chúa lại muốn chính mỗi người chúng ta cũng phải có cùng một tình yêu như thế.  Trước khi lên trời về cùng Chúa Cha, Chúa Giê-su đã trao lại cho mọi kẻ theo Người một món quà tình yêu vô giá.  Sau khi Giu-đa, biểu tượng của tham lam và ganh ghét, đã ra khỏi phòng tiệc ly, Chúa Giê-su mới “tâm sự” với các tông đồ, những “người con bé nhỏ của Thầy”, rằng:  “Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi.  Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau”.  Như thế cũng đâu có gì là mới hoặc lạ!  Cho nên Chúa Giê-su liền nói thêm:  “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.  Đây mới là điều bắt chúng ta phải vò đầu vò óc để khám phá ra cái như mới này của điều răn yêu thương.  Cái mới ấy không đòi chúng ta phải suy luận, nhưng muốn chúng ta phải nhìn, phải quan sát, phải cảm nghiệm và nhất là phải bắt chước ở một người đã “thí mạng sống mình cho bạn hữu”.  Chúa Giê-su là gương mẫu yêu thương tuyệt hảo, là lối sống của chúng ta.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Chắc chắn bạn và tôi vẫn nhớ lời Chúa Giê-su đã nói trong bữa Tiệc Ly:  “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14:6).  Con đường của Chúa Giê-su là con đường tình yêu, đường tình yêu đi từ Thiên Chúa đến với nhân loại, từ bản thân Chúa Giê-su đến với mọi người chúng ta và từ chúng ta đến với anh chị em.  Nếu chúng ta đi trên con đường Giê-su ấy, chắc chắn chúng ta sẽ đến được với Thiên Chúa và mọi anh chị em.  Con đường tình yêu đã đem Phao-lô và Ba-na-ba đến với anh chị em dân ngoại, đã đưa toàn thể Giáo Hội trần gian tiến thẳng về thiên quốc, thì chắc chắn lòng mến Thiên Chúa và yêu tha nhân của chúng ta cũng sẽ giúp chúng ta thắng vượt mọi khó khăn cản trở trong cuộc sống trần thế này.

          Một điều Chúa Giê-su muốn chúng ta suy nghĩ và luôn tự hỏi mình khi Người phán:  “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này:  là anh em có lòng yêu thương nhau”.  Vậy chúng ta hãy hỏi mình:  Hôm nay tôi có tỏ ra cho mọi người chung quanh biết tôi là môn đệ Chúa qua những dấu chỉ tình yêu, hay tôi là một Giu-đa đã bước ra khỏi phòng tiệc ly để phản bội Chúa, Đấng đã yêu thương tôi nên sẵn sàng chết trên thập giá để cứu độ tôi?

         Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C