CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN

Đức tin của Áp-ra-ham và đức tin của Ki-tô hữu chúng ta

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Kn 18:6-9;  Dt 11:1-2, 8-19;  Lc 12:32-48)

          Bên cạnh những đề tài lớn như ý nghĩa và mục đích cuộc đời, làm môn đệ Chúa, sống lề luật Chúa…, Phụng vụ lời Chúa còn trình bày cho chúng ta một đề tài rất quan trọng, đó là đức tin.  Lời Chúa hôm nay nói đến vấn đề đức tin qua suy tư của sách Khôn ngoan và nhất là của tác giả thư gửi tín hữu Do-thái.  Vì đức tin là sức mạnh giúp chúng ta luôn nhìn về tương lai, nên Chúa Giê-su đã nhắn nhủ các môn đệ Người hãy vững tin vào Thiên Chúa, Đấng nắm giữ vận mệnh chúng ta.  Người cũng dạy chúng ta sống đức tin bằng một thái độ tích cực, nghĩa là cố gắng chu toàn bổn phận chúng ta trong những ngày sống trên trần gian này.  Lắng nghe Lời Chúa hôm nay, chúng ta đừng quên nhìn lại đức tin của mình để biết phải làm sao phát triển đức tin qua lối sống Ki-tô hữu chúng ta.

          Trước hết sách Khôn ngoan nhắc lại đức tin của các tổ phụ dân Ít-ra-en.  Sách Khôn ngoan gợi lại những biến cố xuất hành của Ít-ra-en để mô tả đức tin của họ.  Những việc lạ lùng Thiên Chúa thực hiện để đưa dân Chúa ra khỏi ách nô lệ Ai-cập đã làm cho họ thêm lòng tin vào Người.  Vậy họ biểu lộ niềm tin ấy thế nào?  Đêm vượt qua, dân Ít-ra-en đã sống trong sự “trông đợi” Chúa thực hiện điều Người đã hứa.  Ở trong nhà cửa đóng then cài, với máu chiên bôi lên khung cửa, dân Chúa “âm thầm dâng lễ tế” lên Người.  Đức tin của họ vào Thiên Chúa còn mang tính cách hiệp nhất khi họ “đồng tâm nhất trí” sống theo ý Người, “là trong dân thánh, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia”.  Đúng vậy, trước một hành trình đầy mạo hiểm và nguy khó, thái độ họ cần phải có là gắn bó đoàn kết với nhau, để giúp nhau giữ vững đức tin và đối phó với mọi khó khăn.  Một biểu hiện cuối cùng cho thấy đức tin của dân Chúa là “họ đã xướng lên những bài ca do cha ông truyền lại”.  Đây không phải là hát hò cho vui, nhưng là để lập lại và ca tụng đức tin của cha ông, những người đã tin vào Đấng giải thoát các ngài, để nhắc nhở họ là con cháu hãy cố gắng sống đức tin ấy. 

          Trên đây là những gì sách Khôn ngoan nói đến đức tin của dân Chúa trong thời Cựu Ước.  Tuy nhiên đề tài đức tin cũng là đề tài ưa thích nhất thánh Phao-lô tông đồ thường đề cập trong các thư của ngài.  Trong bài trích thư Do-thái hôm nay, tuy có thể tác giả không phải Phao-lô, nhưng tư tưởng thì đúng là của ngài, đức tin của tổ phụ Áp-ra-ham đã được trình bày cặn kẽ.  Để mở đầu, đoạn thư khẳng định rằng “đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy”.  Rồi tác giả lần lượt áp dụng vào trường hợp ông Áp-ra-ham để chứng tỏ vị tổ phụ đức tin đã hy vọng thế nào và đã trông đợi điều không thấy như thế nào.  Khi được Thiên Chúa kêu gọi bỏ quê cha đất tổ để ra đi, Áp-ra-ham không biết mình sẽ đi đâu.  Nhưng “nhờ đức tin”, ông đã rời bỏ thành Ua để “trông đợi một thành có nền móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây dựng”.  Nói khác đi, đức tin không dựa trên những gì là “thành” của mình, nhưng trên “thành” của Chúa.  Đức tin chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào Đấng vẽ mẫu và xây dựng thành!  Việc duy nhất của ta là cứ sống theo khuôn mẫu Chúa đã phác họa, như thế là cách sống đức tin.  Vậy chúng ta hãy xem ông Áp-ra-ham sống “nhờ đức tin” như thế nào.  Trong đoạn thư, chúng ta đọc thấy tác giả lập đi lập lại cụm từ “Nhờ đức tin”.  Nhờ đức tin, ông Áp-ra-ham đã ra đi đến nơi Thiên Chúa hứa. Nhờ đức tin, ông tới cư ngụ tại Đất Hứa.  Nhờ đức tin, bà Xa-ra vợ ông, một người vô sinh kể như chết rồi mà lại đã sinh ra một dòng dõi đông vô kể.  Cao điểm đức tin của Áp-ra-ham là khi ông bị thử thách, hiến tế I-xa-ác con một của ông cho Thiên Chúa.  Như thế, nếu đối với Áp-ra-ham sống là sống nhờ đức tin, thì đối với Ki-tô hữu chúng ta theo như lời thánh Phao-lô:  “Với tôi, sống là Đức Ki-tô”.  Trong câu chuyện Áp-ra-ham, đức tin đã đem lại sự sống:  trước hết cứu bà Xa-ra là người “như đã chết” và thứ đến cứu I-xa-ác, con một của ông bà Áp-ra-ham sắp bị giết để hiến tế cho Thiên Chúa!

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Bài học thích hợp nhất Lời Chúa dạy chúng ta hôm nay chắc chắn là những lời nhắn nhủ của Chúa Giê-su qua bài Tin Mừng:  “Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.  Trước khi ban lời khuyên này, Chúa Giê-su dịu dàng trấn an chúng ta:  “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em”.  Đây cũng là cách nói lên thế nào là con người sống đức tin, bởi vì nếu ta có lòng tin đích thực thì ta không phải sợ hãi gì cả.  Chúng ta sợ gì nhất?  Sợ xa Chúa, sợ không được vào Nước Trời.  Nhưng Chúa Giê-su quả quyết:  Đừng sợ, “Vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em”.  Tất cả chúng ta đều phải gặp cái chết trước khi được ở với Chúa hoặc xa Chúa vĩnh viễn.  Nghĩ đến tương lai ấy, chúng ta sợ, đó là lẽ thường.  Nhưng tin vào Chúa Giê-su và lời hứa của Người, nhất là sống theo khuôn mẫu đức tin là lối sống của Chúa Giê-su, chúng ta sẽ ở trong tư thế sẵn sàng như đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới về để mở cửa cho chủ.  Ông Áp-ra-ham đã sẵn sàng ra đi và làm những gì Chúa dạy.  Dân Ít-ra-en đã lên đường vì tin vào lời hứa và sự can thiệp của Thiên Chúa.   Chúa Giê-su cũng sẵn sàng đón nhận cái chết khổ hình thập giá để cứu độ chúng ta.  Tất cả đều là “nhờ đức tin” vậy!

          Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C