ĐỨC TIN BẰNG HẠT CẢI

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN, năm C

LỄ MẸ MÂN CÔI.

 

Lc 17,5-10

 

Đức tin là điều cốt yếu để chúng ta có thể nhận biết Thiên Chúa và đi theo Người. Các môn đệ khi xưa, nghe tiếng Chúa gọi, các Ngài bỏ tát cả mà đi theo Chúa.Họ đã đến, xem chỗ ở của Chúa, và rồi quyết tâm sống với Ngài.Cái trớ trêu đối với các Tông đồ là dù đã đi theo Chúa, sống thân mật với Chúa, nhưng các Ngài vẫn chưa hoàn toàn tin vào Chúa. Do đó, các môn đệ một hôm  thưa với Chúa :” Thưa Thầy xin thêm lòng tin cho chúng con “ ( Lc 17,5 ).

 Vâng, thời gian theo Chúa mặc dầu chưa lâu lắm, nhưng các môn đệ đã chứng kiến việc làm của Chúa, các phép lạ,trừ quỷ, chữa lành bệnh hoạn tật nguyền, đặc biệt các Ngài được chính Chúa đào tạo, huấn luyện, uốn nắn vv…Gương cầu nguyện của Chúa, kỷ luật bản thân của Ngài, đời sống thiêng liêng đối với Thiên Chúa Cha, đời sống nhân bản, cách cư xử, ứng xử của Chúa Giêsu đối với các Ngài và đối với dân chúng đã là sự đào tạo liên lỉ và vững chắc, tuyệt hảo của Chúa đối với các Ngài. Tuy nhiên, các mon đệ vẫn còn cảm thấy thiếu, nếu không nói được là các Ngài chưa hiểu, chưa nhận ra Chúa, chưa tin tuyệt đối vào Ngài. Chúa trả lời :” Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dầu anh em có bảo cây dâu này:” Hãy bật rễ lên,xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em “ ( Lc 17, 6 ). Khi Chúa trả lời với các môn đệ như vậy, Ngài không né tránh vấn đề, Ngài cho hay “ Đức tin là điều tối cần, là điều kiện tiên quyết để các Ngài tin và nhận ra chân tướng đích thực của Chúa “. Đức tin cần thiết cho mọi người. Đức tin quan trọng nơi hiệu năng của nó. Nếu không có đức tin, con người không thể nhận ra Chúa và tin tuyệt đối vào Ngài.  Chúa đưa ra ví dụ “Hạt cải “ để cho thấy :” Hạt cải tuy nhỏ bé, nhưng gieo vào đất tốt, vun xới, chăm sóc, hạt nẩy mầm, cây lớn lên và chim trời có thể tới làm tổ. Chúa đưa ra dụ ngôn và sự ví một cách rất dí dỏm như thế để thấy đức tin cần thiết như thế nào. Cây cải được Chúa coi là Giáo Hội, Nước Trời :” Giáo Hội, Nước Trời tuy nhỏ bé giống như hạt cải, nhưng cứ tiệm tiến lớn lên đến nỗi quy tụ được mọi dân mọi nước “.Như mẻ cá 153 con mà các môn đệ theo lệnh Chúa Phục Sinh đã thả xuống bên phải mạn thuyền, họ kéo lên được mẻ cá nhiều đến gần rách cả lưới. Chúa ám chỉ muôn dân nước sẽ nhập Giáo Hội, sẽ vào Nước Trời. Chúa cũng đã khen viên bách quản :” Ta chưa thấy lòng tin mạnh mẽ và lớn lao nơi dân Israen “.Hay người nữ bị băng huyết, Chúa cũng đã khen ngợi lòng tin mạnh mẽ, nhưng kín đáo của bà…Nhờ lòng tin mà nhiều người đã nhận ra Chúa và đi theo Ngài…” Đức tin không có việc làm là đức tin chết “  biểu tỏ cho mọi người :” Đức tin cần phải tỏa chiếu bằng những việc làm tỏa sáng “. Các thánh là mẫu gương về đức tin cho chúng ta noi theo, bắt chước. Các thánh tử đạo đã can đảm, cương quyết làm chứng cho Chúa tới cùng. Một thánh Phanxicô Át Xi Di đã sống khó nghèo để làm chứng cho Chúa khó nghèo. Thánh Phanxicô Xavie, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã làm chứng cho Chúa bằng việc cầu nguyện truyền giáo. Thánh Têrêsa thành Calcutta đã yêu thương người nghèo vì họ chính là hiện thân của Thiên Chúa. Tất cả các thánh đã sống đức tin, làm chứng cho Chúa bằng chính những việc làm tỏa sáng của mình. Do đó, đức tin dù nhỏ bé nhưng nó lại lớn mạnh, cần thiết cho chính đời sống của người Kitô hữu.

Hôm nay, Giáo Hội cũng mừng lễ Mẹ Mân Côi. Mừng lễ Mẹ Mân Côi chúng ta hãy nghe lời Mẹ khuyên và thực hành điều Mẹ truyền dạy, xưa Mẹ đã hiện ra với ba em : Lucia, Phanxicô và Giacinta, Mẹ đã tự xưng Mẹ là Mẹ Mân Côi và khuyên ba em và thế giới :” Hãy năng lần chuỗi Mân Côi, ăn năn, hối cải, quay trở về với Thiên Chúa  để Thiên Chúa thứ tha “.

Chuỗi Mân Côi là mối giây liên kết, ràng buộc chúng ta với Thiên Chúa, với Mẹ và với mọi người. Lời kinh Mân Côi là lời kinh tuyệt vời vì Chuỗi Mân Côi là mối giây bền đỗ của mọi người chúng ta.

Lạy Mẹ Maria tước hiệu nào Thiên Chúa và Giáo Hội tặng ban cho Mẹ cũng cao quý, tuyệt vời, xin Mẹ giúp chúng con luôn noi gương bắt chước Mẹ lần chuỗi Mân Côi vì kinh Mân Côi mang lại phần rỗi cho chúng con.Amen.


Suy Niệm Lời Chúa Năm C