CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN

Kiên trì trong đức tin

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Kb 1:2-3; 2:2-4;  2 Tm 1:6-8, 13-14;  Lc 17:5-10)

          Sống trong một thế giới đầy bất công, tội ác và đạo đức bị khinh thường, như Lời Chúa đã trình bày trong mấy Chúa Nhật trước, Ki-tô hữu chúng ta phải làm gì    ?  Hãy kiên trì trong đức tin.  Đó là câu trả lời chúng ta có thể gặp thấy trong Phụng vụ Lời Chúa hôm nay.  Đáp lại câu hỏi của ngôn sứ Kha-ba-cúc:  “Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài, còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau?”, Thiên Chúa phán:  Cứ an tâm, giờ của Ta chưa đến thôi, vì kẻ ác sẽ ngã gục và người công chính sẽ được sống!  Còn thánh Phao-lô thì khuyên môn đệ thân tín Ti-mô-thê cứ “đồng lao cộng khổ” với ngài để loan báo Tin Mừng.  Sau hết, Chúa Giê-su cũng dạy môn đệ Người hãy tiếp tục chu toàn việc bổn phận mà “ông chủ” là Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta.

          Chắc chắn đã nhiều lần chúng ta thắc mắc:  tại sao những kẻ ác vẫn sống nhởn nhơ mà không bị Thiên Chúa trừng phạt?  Rồi từ đó nhiều khi chúng ta nghi ngờ Chúa không công bằng.  Đây không chỉ là thắc mắc của chúng ta thời nay.  “Trong Kinh Thánh, ngôn sứ Kha-ba-cúc là người đầu tiên dám cật vấn Thiên Chúa.  Suốt nhiều thế kỷ, đức tin vẫn tuyên xưng công lý của Thiên Chúa.  Tuy nhiên, công lý ấy không phải bao giờ cũng rõ ràng, và nhiều người phải im lặng giấu đi mối ngờ vực của mình.  Ngôn sứ Kha-ba-cúc là người đầu tiên đặt câu hỏi:  Tại sao Đức Chúa cho phép sự bất công chiến thắng?  Khi Người trừng phạt một kẻ áp bức, tại sao Người lại thay thế kẻ ấy bằng một người khác tệ hại hơn?” (Dẫn nhập sách Kha-ba-cúc, Bản dịch Kinh Thánh cho mọi người, do nhóm Các Giờ kinh Phụng vụ).  Để giúp chúng ta bỏ đi mối nghi ngờ, câu trả lời của Thiên Chúa qua ngôn sứ Kha-ba-cúc nhấn mạnh đến hai điểm:  thứ nhất, công lý của Thiên Chúa nhất định sẽ được thực hiện “vào thời ấn định”, vậy nếu nó chậm tới, thì cứ đợi chờ;  thứ hai, trong khi chờ đợi, kẻ nào không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình.  Hôm nay hoặc bất cứ thời nào, nếu chúng ta phải chứng kiến những kẻ ác, nhất là những kẻ có quyền thế, hà hiếp bóc lột người khác, thì đừng vội nản lòng.  Chúng ta cứ tiếp tục sống công chính trong đức tin Ki-tô giáo và tích cực hơn nữa, cứ tiếp tục cầu nguyện cho họ biết sám hối và cho tình thế được mau thay đổi.

          Nói về đức tin, một đề tài Chúa Giê-su rất yêu thích khi rao giảng Tin Mừng, hôm nay Người đã trả lời các môn đệ xin Người “thêm lòng tin” cho họ:  “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải…”  Chúa lấy hình ảnh hạt cải để mô tả sức mạnh của đức tin.  Một đức tin cỡ hạt cải, nghĩa là chỉ lớn bằng cái đầu mũi kim, mà lại có sức mạnh sai khiến được một cây dâu to lớn.  Làm sao chúng ta có được một đức tin dù chỉ bằng tầm cỡ ấy?  Ai sẽ ban cho đức tin chúng ta một sức mạnh kinh hồn như vậy?  Để trả lời, chúng ta cứ đọc lại lời các tông đồ thưa với Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”.  Quá rõ ràng rồi nhé!  Lòng tin phát xuất từ Chúa chứ không phải từ chúng ta.  Chắc chắn Chúa có tất cả những gì khiến chúng ta dám đặt mọi sự tin tưởng của chúng ta vào đó.  Nếu các tông đồ không nhận biết Chúa là ai thì các ông đâu có đến xin Chúa thêm lòng tin cho họ!  Sau này, chúng ta còn thấy ông Phê-rô tuyên xưng lòng tin vào Chúa khi ông thưa:  Lạy Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai bây giờ, vì chỉ Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời.  Nói theo ngôn từ thần học, chúng ta gọi “đức tin là nhân đức đối thần”, nghĩa là trong đức tin, Thiên Chúa là đối tượng.  Chúng ta tin Chúa không phải là hành vi chủ động phát xuất từ chúng ta đối với Chúa, nhưng là hành vi đáp trả của chúng ta khi Chúa tỏ ra cho chúng ta biết những đức tính cao cả của Người.  Trở lại với trường hợp ông Phê-rô, chúng ta thấy vì Chúa “có những lời ban sự sống đời đời”, nên ông nhận ra mình thật diễm phúc được đón nhận những lời ban sự sống từ nơi Chúa mà ông không bao giờ nhận được từ một người nào khác, do đó Chúa đã làm cho ông tin vào Người.  Càng nhận biết Chúa tốt lành, nhân hậu, quyền năng…, thì đức tin chúng ta càng mạnh.  Nhưng còn một vấn đề không kém quan trọng, đó là sống đức tin ấy thế nào?  Dễ thôi.  Chúa Giê-su cho chúng ta một hình ảnh cụ thể:  cứ làm giống như người đầy tớ làm cho ông chủ mình.  Sau khi anh ta đi cày hoặc đi chăn chiên về, thì anh lại tiếp tục phục vụ ông chủ theo lệnh của ông.  Chẳng những anh phục vụ chu đáo, mà còn phục vụ với thái độ thật khiêm tốn khi anh thú nhận:  “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”.  Mục đích anh phục vụ không phải để được thưởng, nhưng để chu toàn bổn phận.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Chúng ta gặp được gương mẫu sống đức tin rất sống động qua đoạn thư thánh Phao-lô gửi anh Ti-mô-thê.  Trước hết là gương thánh Phao-lô.  Vì rao giảng Tin Mừng, Phao-lô đã bị cầm tù như một tội phạm của xã hội.  Ngài hãnh diện là bị giam cầm vì Chúa Ki-tô.  Hơn nữa, ngài còn khuyên Ti-mô-thê “cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa” và khuyên anh hãy đồng lao cộng khổ với ngài để loan báo Tin Mừng.  Làm sao các ngài giữ vững đức tin?  Phao-lô trả lời Ti-mô-thê:  “Với đức tin và đức mến của một người được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su, anh hãy lấy làm mẫu mực những lời lành mạnh anh đã nghe tôi dạy”.  Phải, chính sự kết hợp với Chúa Giê-su là nguồn sức mạnh giúp ta thể hiện đức tin trong cuộc sống!

           Lm. Đa-minh Trần đình Nhi

 


Suy Niệm Lời Chúa Năm C