ĐỨC TIN CỦA BÀ GÓA

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN, năm C

( CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO )

Lc 18, 1 – 8

 

                                                                

Kiên trì, bên bỉ, chờ đợi với đức tin sâu xa, bám chặt vào Thiên Chúa.Điều này cho chúng ta hiểu rất rõ dụ ngôn về ông quan tòa khó tính đã nhức đầu nhức óc trước sự quấy rầy của bà góa cô thân, khó nghèo. Nên cuối cùng ông quan tòa đã phải minh xét cho bà… Thiên Chúa với Lòng Thương Xót của Người đã không để con cái Người kêu van, khẩn cầu Người bị thất vọng.

Vâng, chính lòng tin vào Thiên Chúa là Cha nhân từ giúp con người, giúp chúng ta biết kiên nhẫn, chờ đợi với tâm hồn thanh thản, vui tươi. Kiên nhẫn, cậy trông với đức tin mạnh mẽ, sâu thẳm làm thành sức mạnh vô giá,hữu hiệu cho lời cầu nguyện của chúng ta, những người nhỏ bé, thấp cỏ bé họng, luôn tin tưởng cậy trông đêm ngày kêu cứu với Người. Chúa Giêsu đặt vấn nạn cho mọi ngưởi mọi thế hệ, cho chúng ta : “ Có nhiều người sẽ chán nản, thất vọng khi không bền chí, nhẫn nại đợi chờ vì họ cứ tưởng xin cái gì Chúa cho cái nấy, rồi khi chưa được hay Chúa thấy điều gì cần hơn, thiết thực hơn, Chúa ban tặng trước, họ đâm ngã lòng, mất tin tưởng vào Chúa, chính vì thế, Chúa sợ là lòng tin với sự kiên nhẫn bền bỉ có còn hiện diện khi Người đến trong vinh quang để phán xét kẻ lành, người dữ không ? “ Bởi vì sự chờ đợi lâu dài, ngày Chúa đến không biết lúc nào sẽ làm con người nản chí, ngã lòng ! . Đoạn Tin Mừng của thánh Luca hôm nay chỉ rõ vì tin tuyệt đối vào Chúa, con người sẵn sàng chờ đợi với sự bền lòng, cậy trông, phó thác. Sự kiên trì, bền vững trong đức tin là cần thiết, ưu tiên cùng với lời cầu nguyện. Nói cách khác Chúa đến thật bất ngờ dù là ngày tận thế hay đến trong những mơ ước của con người, của chúng ta. Chúa đã hứa với nhân loại “ Ai bền đỗ đến cùng mới được cứu độ “ ( Mt 10,22 ) hoặc “ Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế “. Lời Chúa nhắc nhớ con người trên khắp mặt đất này và nhắc nhở chúng ta phải tỉnh thức, chờ đợi và cầu nguyện.

Tư tưởng trên đây đưa chúng ta vào “ NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO LẦN THỨ 93 “ với chủ đề “ ĐƯỢC RỬA TỘI VÀ ĐƯỢC SAI ĐI : Hội Thánh Chúa Kitô thi hành sứ mạng trong thế giới “ . Chúa Nhật 20.10.2019  nhân kỷ niệm 100 năm Tông Thư Maximum  Illud được Đức Thánh Cha Bênêđitô XV là Tông Thư bàn về sứ mạng loan báo Tin Mừng, Đức Thánh Cha   Phanxicô và Bộ Phúc Âm Hóa  Các Dân Tộc đã đề nghị dành tháng Mười để suy tư,cầu nguyện đặc biệt ( hay ngoại thường ) cho  sứ mạng này, nhằm thúc đẩy Dân Chúa ý thức hơn về việc canh tân đời sống và quy hướng hoạt động mục vụ của Hội Thánh về sứ mạng loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Sứ điệp truyền giáo năm nay, nhắc nhở chúng ta rằng mọi Kitô hữu đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy đều được sai đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo ( Mc 16,15 ). Không ai được viện bất cứ lý do nào để miễn chuẩn sứ mạng này.

Đức Thánh Cha Phanxicô viết :” …Sứ mạng của chúng ta bắt nguồn từ tình cha của Thiên Chúa và tình mẹ của Hội Thánh.Sứ vụ Chúa Giêsu Phục Sinh truyền cho các môn đệ vào ngày Phục Sinh gắn liền với Phép Rửa: Như Cha đã sai Thầy,Thầy cũng sai anh em,đầy tràn Thánh Thần, để thế gian được giao hòa ( Ga 20,19-23; Mt 28, 16-20 ).Sứ mạng này thuộc về căn tính Kitô của chúng ta…” ( Xem toàn văn sứ điệp Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo lần 93 của Đức Thánh Cha Phanxicô ). Trong Sứ điệp Truyền Giáo này, Đức Thánh Cha Phaxicô muốn giúp chúng ta trước hết tái khám phá chiều kích truyền giáo của lòng tin của chúng ta vào Đức Giêsu Kitô, một lòng tin đã được Thiên Chúa thương ban cho chúng ta trong Phép Rửa. Do đó, cử hành tháng Mười nhân “ Ngày Thế Giới Truyền Giáo lần 93 “ , kỷ niệm 100 năm Tông Thư  Maximum Illud của Đức Thánh Cha Bênêđitô XV ban hành có tính cách lịch sử, tính ngôn sứ nói về Truyền Giáo, Đức Thánh Cha Phanxicô khơi dậy trong tâm hồn mọi Kitô hữu bổn phận, trách nhiệm, quyền lợi cao quý của mỗi Kitô hữu là loan báo Tin Mừng cứu độ vì họ đã được rửa tội và được sai đi.

Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám Mục Giáo phận Vinh, Chủ Tịch Uỷ Ban Loan Báo Tin Mừng trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã viết lá thư Mục Vụ gửi Dân Chúa Giáo phận Vinh, nhân tháng Mười năm 2019, chủ đề :” Sứ mạng loan báo Tin Mừng “. Thư Mục Vụ của Đức Cha Chủ Tịch Uỷ Ban Loan Báo Tin Mừng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam không những viết cho Dân Chúa Giáo phận Vinh, nhưng nó cũng phù hợp với mọi Kitô hữu của mọi Giáo phận trên Quê Hương Đất Nước Việt Nam. Trong thư Mục Vụ này, Đức Cha Anphong viết :” Chúng ta thử đặt câu hỏi : Nếu một Kitô hữu cả cuộc đời năm bảy chục năm mà không đem được một người đến với Đạo, thì phải nghĩ người ấy đã tin Đạo, theo Đạo, giữ Đạo, sống Đạo như thế nào ? Họ khác gì cây vả không sinh trái trong dụ ngôn mà Đức Giêsu nói tới ( Lc 13,6-9 ) hay cây vả chết khô mà không sinh trái ( Mc 11,20-21).

Đức Cha Anphong  đã đề ra 05 (năm) điểm trong lá thư Mục Vụ này:

 

1.Phổ biến 31 bài suy niệm cho từng ngày trong tháng Mười.

2.Hiệp thông với Tổ chức Trợ giúp các Giáo Hội Đau Khổ( Kirche in Not )  trong việc kêu gọi các thiếu nhi tham gia chương trình “ Một Triệu trẻ em cầu nguyện Kinh Mân Côi “, với niềm xác tín rằng đem lại nhiều hoa trái cho sứ mạng loan báo Tin Mừng.

3.Tổ chức tọa đàm với anh chị em lương dân.

4.Trong tháng Mười này, Ban Loan báo Tin Mừng giáo phận sẽ tổ chức học hỏi về sứ mạng này cho các linh mục và tu sĩ nam nữ đang hoạt động trên cánh đồng giáo phận,tiếp đến cho Hội Đồng Mục vụ, Giáo Lý viên và các Ban Ngành trong Giáo phận.

5.Tháng Mười này, các Cha đề cập sứ mạng loan báo Tin Mừng trong các bài giảng, các cuộc hội họp, các lớp giáo lý, các hoạt động của hộ đoàn. Các Cha có thể dâng lễ cầu nguyện thêm cho việc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân trong các ngày không có lễ riêng.

Đức Thánh Cha Phanxicô phó thác sứ mạng truyền giáo cho Đức Mẹ, Ngài viết :” Chúng ta phó thác sứ mạng của Hội thánh cho Đức Maria Mẹ chúng ta. Từ khi Con của Mẹ nhập thể, Đức Trinh Nữ Maria đã kết hợp với Con để lên đường lữ hành.Mẹ hoàn toàn gắn bó với sứ mạng của Đức Giêsu, một sứ mạng đã trở thành sứ mạng của chính Mẹ khi đứng dưới chân Thập Giá: sứ mạng cộng tác, với tư cách là Mẹ Hội thánh,trong việc sinh ra thêm những người con của Thiên Chúa trong Thần Khí và Đức tin “.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng như Đức Cha Anphong nhắc nhở chúng ta rằng “ Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo “. Do đó, Giáo Hội phải thi hành sứ mạng truyền giáo bằng cách quyết tiến tới những vùng biên cương xa xôi nhất thì cần có một sự hoán cải truyền giáo kiên trì và liên tục. Hay nói cách khác, người rao giảng về Thiên Chúa phải là một người của Thiên Chúa ( x.Maximum Illud ).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được Chúa Cha sai đến trần gian để cứu độ trần gian.Xin cho chúng con tất cả mọi Kitô hữu đã được tái sinh trong phép Rửa Tội, nghĩa là đã được sai đi loan báo Tin Mừng cứu rỗi. Xin cho chúng con luôn ý thức trách nhiệm, bổn phận cao quý của mình là được Chúa sai đi. Amen.

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

1.Tông Thư Maximum Illud được ai viết và đã được bao nhiêu năm ?

2.Tông Thư của Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XV nói về việc gì ? Tông Thư này có tính gì ?

3. Đức Thánh Cha Phanxicô viết sứ điệp nhân “ Ngày Thế Giới Truyền Giáo lần thứ 93 “ để nói với Giáo Hội về vấn đề nào ?


Suy Niệm Lời Chúa Năm C