CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

Đức công chính là đường lối Thiên Chúa cứu độ chúng ta

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Gr 33:14-16;  1 Tx 3:12 – 4:2;  Lc 21:25-28, 34-36)

          Cử hành năm phụng vụ là tưởng niệm những việc vĩ đại Chúa làm cho chúng ta trong kế hoạch cứu độ của Người.  Khởi đầu kế hoạch ấy là sự kiện Chúa đến trần gian qua mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể và kết thúc kế hoạch là việc Chúa Ki-tô trở lại để phán xét muôn loài trong ngày tận thế.  Chúng ta sang một năm phụng vụ mới, bắt đầu bằng mùa Vọng là thời gian chuẩn bị đón mầu nhiệm Giáng Sinh.  Trong thời gian này, Giáo Hội mời gọi chúng ta suy niệm về những lý do và động lực của kế hoạch cứu độ, đồng thời chiêm ngưỡng cách thức Thiên Chúa thực hiện kế hoạch ấy thế nào.  Vậy động lực nào khiến Chúa thương cứu độ chúng ta?  Dĩ nhiên là tình yêu vô điều kiện của Người.  Nhưng Chúa dựa trên đường lối nào để thực hiện kế hoạch cứu độ ấy?  Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta câu trả lời:  Thiên Chúa lấy đức công chính của Người để đánh bại sự bất chính của chúng ta, bằng cách sai Con Một đến để phục hồi sự công chính cho chúng ta.

          “Ta sẽ cho mọc lên trong nhà Đa-vít một mầm non, một Đấng Công Chính”.  Tội nguyên tổ đã hủy hoại sự công chính của con người trước mặt Thiên Chúa.  Sự công chính ấy là nền tảng để A-đam đủ tư cách làm “bạn hữu” với Thiên Chúa và được cùng “đi dạo trong vườn” với Thiên Chúa.  Sau khi A-đam và E-va phạm tội bất tuân, Thiên Chúa “trục xuất con người, và ở phía đông vườn Ê-đen, Người đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng loé, để canh giữ đường đến cây trường sinh” (Sáng Thế 3:8, 24).  Vì sự bất chính ấy, con người đã mất đi quyền làm con cái đứng thẳng trước mặt Chúa, tệ hơn nữa họ không được đến cây trường sinh, nghĩa là mất đi sự sống đời đời, vì cửa thiên đàng đóng lại và được các thần hộ giá cầm gươm canh giữ.  Tuy nhiên theo Tin Mừng nguyên thủy (Sáng Thế 3:15), Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Độ và việc thực hiện lời hứa ấy được ngôn sứ Giê-rê-mi-a loan báo:  “Trong những ngày ấy, vào thời đó, Ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đa-vít;  Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực”.  Đúng vậy, thời kỳ đã mãn, Thiên Chúa sai Con Một đến trần gian thiết lập một “nước theo lẽ công bình chính trực” để thay thế cho vương quốc do ma quỷ và tội lỗi thống trị.  Sự công chính xưa kia đã bị mất đi do tội bất tuân của A-đam giờ đây sẽ được phục hồi nhờ Chúa Ki-tô, Đấng đã vâng lời Thiên Chúa đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá (Phi-líp-phê 2:8). Nước Thiên Chúa đã khai mở:  Thành Giê-ru-sa-lem mang một tên mới là “Đức-Chúa-là-sự-công-chính-của-chúng-ta”;  còn vua Đa-vít Mới là Chúa Ki-tô, tức Đấng Công Chính, sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực, tức là Người sẽ lấy đức công chính của Thiên Chúa mà đưa chúng ta về giải hòa với Thiên Chúa.  Đó là đường lối Thiên Chúa sử dụng để cứu độ chúng ta.

          Chúa Giê-su loan báo việc “Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến”, thì điều này không chỉ hiểu về ngày Chúa Ki-tô đến lần thứ hai để phán xét muôn loài, mà có thể còn ám chỉ ngay việc Chúa đến trần gian lần thứ nhất qua việc Nhập Thể làm người phàm để sống giữa chúng ta.  Đón nhận Người đến lần thứ nhất xem ra còn quan trọng hơn cả việc đón Người trở lại trong ngày tận thế.  Thực vậy, nếu Chúa đến lần thứ nhất để biến đổi thân phận tội lỗi của chúng ta và mời gọi chúng ta sống sự sống mới, mà chúng ta ngoan cố không đáp lại thì việc Chúa đến lần thứ hai sẽ chỉ là để luận tội chúng ta mà thôi.  Vì thế, Chúa Giê-su mới kêu gọi chúng ta “phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời…, anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người”.  Ở đây Chúa Giê-su nhấn mạnh đến việc chúng ta phải chuẩn bị để tiếp nhận Nước Thiên Chúa.  Trước hết chúng ta hãy tránh những thái độ tiêu cực như để tâm hồn mình nặng trĩu vì ăn uống say sưa, lo làm giàu và tìm danh vọng.  Ngược lại là những thái độ tích cực như tỉnh thức và cầu nguyện, bởi vì những việc này giúp chúng ta “đủ sức” và “đứng vững”:  đủ sức để chống lại mọi cám dỗ và đứng vững trước những tấn công của ma quỷ và thế gian để luôn trung thành theo Chúa Giê-su đến cùng.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Không phải chỉ chúng ta ngày nay mới lo lắng về Ngày Chúa đến phán xét, nhưng ngay thời các tông đồ, thánh Phao-lô đã khuyên nhủ anh em tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca phải sống làm sao để chuẩn bị cho ngày Chúa đến.  Ngài tha thiết xin họ “phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa”.  Ngài nhận thấy họ đang sống đúng như vậy, nên ngài vui lắm và ngài khích lệ họ:  “Vậy nhân danh Chúa Giê-su, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa”.  Có phải đây là điều khó thực hiện lắm phải không?  Không đâu, vì thánh Phao-lô quả quyết với chúng ta rằng:  “Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện”.  Do đó, sống đẹp lòng Thiên Chúa không phải là công việc chúng ta đơn thương độc mã làm lấy một mình, mà chúng ta còn có Chúa Giê-su đồng hành, có anh chị em trong cộng đồng Giáo Hội nâng đỡ, có ân sủng và các bí tích trợ giúp.  Chúng ta không sợ hãi hay nản lòng, nhưng hãy “đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì ta sắp được cứu chuộc rồi!”  Lạy Chúa Giê-su, Đấng Công Chính, xin hãy đến!

        Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C