CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Niềm vui ơn cứu độ

 

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Xp 3:14-18a;  Pl 4:4-7;  Lc 3:10-18)

          Niềm vui là chủ đề của Tuần III mùa Vọng.  Đây không chỉ là niềm vui của những kẻ được Thiên Chúa cứu độ, mà còn là niềm vui của chính Đấng Cứu Độ nữa.  Với cách tuyển chọn các bài đọc cho Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, dường như Giáo Hội muốn nhấn mạnh hơn đến niềm vui của Thiên Chúa khi Người thực hiện kế hoạch cứu độ chúng ta.  Thiên Chúa đã dùng miệng ngôn sứ Xô-phô-ni-a để biểu lộ niềm vui của Người và kêu gọi dân Người hãy an tâm vì Người luôn hiện diện giữa họ và yêu thương họ.  Đón nhận sứ điệp ấy của Thiên Chúa, thánh Phao-lô đã hô hào tín hữu Phi-líp-phê hãy vui lên và phải là vui trong niềm vui của Chúa.  Tuy nhiên, điều quan trọng không kém, đó là phải sống như thế nào để chuẩn bị tiếp nhận niềm vui ấy.  Đây là đề tài ông Gio-an Tẩy Giả trình bày với tất cả những ai đến hỏi ông:  “Chúng tôi phải làm gì?”

          Chúng ta thắc mắc:  khi kế hoạch cứu độ được thực hiện, thì Thiên Chúa và nhân loại, ai vui hơn ai?  Với suy nghĩ thường tình, chúng ta đều sẽ nói dĩ nhiên là kẻ được cứu độ vui hơn Đấng cứu độ.  Nhưng nếu xét trên động lực Thiên Chúa cứu độ chúng ta là vì quá yêu thương chúng ta, thì quả thực Thiên Chúa có lý do để vui hơn chúng ta rất nhiều!  Chúng ta cứ nghe ngôn sứ Xô-phô-ni-a thì biết.  Trước hết ngôn sứ nói về niềm vui của “nhà Ít-ra-en” và “thiếu nữ Giê-ru-sa-lem”.  Ngài kêu gọi họ hãy “reo vui, hò vang, nức lòng phấn khởi, đừng sợ”, vì Thiên Chúa đã rút lại án lệnh trừng phạt họ.  Nhưng đó mới chỉ là lời kêu gọi thôi.  Còn khi nói về niềm vui của Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ, thì ngôn sứ lại diễn tả bằng một hành vi thật bất ngờ:  “Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ… Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng”.  Khi cứu độ chúng ta, Thiên Chúa không chỉ vui mừng hoan hỷ trong lòng, nhưng Người còn biểu lộ niềm vui ấy bằng một cử chỉ rất… loài người, đó là nhảy múa tưng bừng.  Có lẽ ngôn sứ muốn chúng ta hình dung ra một vì Thiên Chúa uy nghi đang nhảy múa như không còn nghĩ đến địa vị cao cả của mình;  hoặc Thiên Chúa giống như vua Đa-vít trong Cựu Ước đã “nhảy múa” trước hòm bia giống một đứa con nít;  hoặc nói theo dụ ngôn của Chúa Giê-su, Thiên Chúa giống như người cha già mở tiệc cho mọi người ăn mừng, nhảy múa, vì con trai út của ông đã trở về.  Ông nghĩ:  tao già rồi, hết tưng bừng nhảy múa nổi, nên chúng bay đàn hát nhảy múa thay cho lão!  Trong ngày lễ hội mừng ơn cứu độ, Thiên Chúa hiện diện với chúng ta và Người “nhảy múa tưng bừng” còn hơn cả chúng ta nữa!

          Thánh Phao-lô lúc nào cũng nói về ơn cứu dộ, trong thần học cao siêu cũng như trong những lời nhắc nhở và dạy bảo của ngài.  Giống như ngôn sứ Xô-phô-ni-a, khi nói đến ơn được cứu độ, ngài cũng hô hào các tín hữu “hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa”.  Ngài nhấn mạnh niềm vui này là niềm vui “của Chúa”.  Nói khác đi, ngài muốn dạy rằng niềm vui của Chúa phải là nền tảng cho niềm vui của chúng ta.  Niềm vui của chúng ta không thể ở ngoài niềm vui của Chúa.  Nếu ở ngoài niềm vui của Chúa, niềm vui của chúng ta chỉ là niềm vui chóng qua, vui do lạc thú, do ăn uống say sưa… mà thôi.  Nếu niềm vui của chúng ta là được chia sẻ niềm vui của Chúa, thì nó sẽ được biểu lộ như hiệu quả qua lối sống chia sẻ của chúng ta.  Nói khác đi, niềm vui của Chúa sẽ đem lại hạnh phúc cho chúng ta.  Chúng ta hạnh phúc khi sống “hiền hòa rộng rãi” với nhau.  Chúng ta được hạnh phúc khi “không lo lắng gì cả”, nhưng hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa.  Chúng ta được hạnh phúc vì có được “bình an của Thiên Chúa” giúp chúng ta “được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su”, Đấng đã phán với các tông đồ:  Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Gio-an 14:27).  Theo lối suy nghĩ của thánh Phao-lô, chúng ta cũng có thể kết luận rằng Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ, là Đấng vui hơn chúng ta, những kẻ được Người cứu độ.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Chúng ta đã cùng ngôn sứ Xô-phô-ni-a và thánh tông đồ Phao-lô suy nghĩ về niềm vui của Thiên Chúa, Đấng cứu độ nhân loại.  Vậy chúng ta phải làm gì để chuẩn bị tiếp nhận niềm vui ấy khi Người đến?  Đây cũng là câu hỏi của rất nhiều người đến hỏi thánh Gio-an Tẩy Giả.  Đoạn Tin Mừng chỉ ghi lại một số thành phần trong xã hội đã đến gặp ông Gio-an, như dân chúng, những nhân viên thu thuế, binh lính.  Bất kể giới nào cũng có câu trả lời thích hợp và rất thực tế đối với hoàn cảnh sống của họ.  Dân chúng thì phải sống yêu thương giúp đỡ nhau, nhân viên thu thuế thì phải bằng lòng với “mức đã ấn định cho mình” chứ đừng gian lận hay áp bức đồng bào, lính tráng thì phải sống bằng tiền lương chứ không được dùng vũ lực để hà hiếp dân chúng.

          Hôm nay khi bạn đến hỏi thánh Gio-an Tẩy Giả:  “Thưa thánh Gio-an, con phải làm gì để được hạnh phúc và chia sẻ “niềm vui của Chúa?”, chắc chắn ngài sẽ cho bạn một câu trả lời thích đáng, có thể làm cho bạn phải “mất ăn mất ngủ” đấy!  Nhưng đừng lo.  Cứ khiêm nhường đón nhận câu trả lời thánh Gio-an thì thầm trong tâm hồn bạn và thực hành điều ngài thành thực nói với bạn.  Ngài nói vì yêu thương bạn và thực sự muốn bạn được hạnh phúc và vui mừng trong Chúa, Đấng cứu độ bạn!  Nếu bạn được hưởng hạnh phúc của Chúa, thì Chúa mới là người vui hơn bạn và Người sẽ “nhảy múa tưng bừng” vì bạn!

              Lm. Đa-minh Trần đình Nhi