Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Mary, Mother of God – Ngày 1 tháng 1 2022

Lm. Brent Bowen, O.P.

Các bài đọc: Nm 6:22–27 • Ps 67:2–3, 5, 6, 8 • Gal 4:4–7 • Lk 2:16–21    

bible.usccb.org/bible/readings/010122.cfm

 

Thư gửi Do Thái là một bức thư tuyệt vời viết cho tín hữu Do Thái nói về Chúa Giêsu Kytô đã hoàn tất những điều Thiên Chúa đã hứa với dân tuyển chọn của Người trong thời quá khứ. Chúng ta đã nghe liên tục một nửa thư trong các Thánh lễ suốt tháng cuối của chu kỳ Phụng vụ Lời Chúa năm ngoái. Nếu bạn đã đọc  thư Do Thái này lâu rồi hoặc chưa bao giờ đọc thì tôi khuyên bạn nên đọc từ đầu đến cuối. Câu xướng Alleluia hôm nay được đọc (hoặc hát) ngay trước khi công bố Phúc âm được trích từ thư Do Thái. Câu đó : “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.

Giáo Hội đã cống hiến chúng ta câu xướng này trong phụng vụ Chúa Nhật tuần này và xin chúng ta lưu ý. Đó là lời nhắc nhở rằng việc Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại xảy ra trong một bối cảnh được xác định, đó là dân tộc được Người chọn là Israel. Chúng ta đã biết rõ câu chuyện này. Thiên Chúa bắt đầu bằng việc chọn các tổ phụ - Áp-ra-ham với Sa-ra, Y-sác với Rê-bê-ca, Gia-cóp với Ra-ken. Người hứa sẽ làm cho họ trở thành phụ mẫu của cả một dân tộc, đưa họ đến miền đất hứa và trở thành dân tộc được Thiên Chúa chọn để qua đó Người sẽ tỏ mình ra cho nhân loại.

Thiên Chúa vẫn ở với họ trong thời gian họ bị làm nô lệ ở Ai Cập, cho họ phát triển mạnh mẽ ngay cả dưới sự tàn ác của Pha-ra. Người nghe tiếng kêu cứu của dân Người, và để đáp lại, Người gọi Môi-se đưa dân Người khỏi kiếp tôi đòi để được tự do. Qua Môi-se, Thiên Chúa ban cho họ Lề luật để dạy dân thánh của Thiên Chúa biết phải sống thế nào trong mối tương quan với Thiên Chúa chí thánh.

Thiên Chúa vẫn trung thành với dân Người ngay cả khi họ bất trung. Nhờ các thẩm phán và các vua, Thiên Chúa cung cấp cho họ, chăm sóc họ và hướng dẫn họ. Khi họ bắt đầu bất trung, thì thư Do Thái nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa gọi các ngôn sứ để tiếp tục kêu gọi dân Chúa trở về với Người.

Ngay cả khi dân Israel bị chia đôi, bị chinh phục và bị lưu đày, các ngôn sứ của Thiên Chúa nhắc nhở dân chúng rằng Thiên Chúa vẫn trung thành với giao ước. Trong thời gian đen tối, các ngôn sứ thậm chí còn báo trước Đấng Mê-si-a sắp đến, để nhờ Người quyền năng và kế hoạch của Thiên Chúa sẽ được thể hiện.

Thư gửi tín hữu Do Thái cũng nhắc nhở chúng ta rằng cuối cùng Thiên Chúa đã thực hiện kế hoạch của Người. Thiên Chúa đã chọn một phụ nữ là Đức Maria. Người xin Đức Maria làm mẹ Con của Người và qua lời “xin vâng” của Mẹ, chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa được khai mở. Đức Maria thụ thai Chúa Kitô trong cung lòng đồng trinh của mình. Lời xin vâng của người phụ nữ này là điều chúng ta mừng lễ hôm nay.

Thánh Augustinô có câu nói thời danh: “Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên bạn mà không cần có bạn, sẽ không cứu bạn nếu không có bạn”. Điều này đã đúng trong suốt lịch sử cứu độ, và đặc biệt đúng đối với Đức Maria. Chính vì ông bà tổ tông nhân loại, sự lựa chọn của loài người đã đưa chúng ta đến sa ngã, thì nhờ sự cộng tác của Mẹ Maria, Thiên Chúa mang lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. Toàn bộ cuộc đời, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su đều đã xảy ra bởi vì Thiên Chúa đã để cho Mẹ Ma-ri-a lựa chọn.

Việc này nói lên một điều sâu sắc Thiên Chúa tôn trọng sự tự do của con người. Thiên Chúa tôn trọng sự tự do lựa chọn của chúng ta đến nỗi Người để chúng ta tùy ý muốn tham dự vào chương trình cứu độ của Người hay không. Chúng ta được quyền lựa chọn đáp lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa hay không. Nếu tình yêu bị ép buộc, sẽ không còn là tình yêu đích thực nữa. Tình yêu phải được dâng hiến một cách tự do. Thiên Chúa sẽ không cứu nổi bạn nếu bạn không tự do thưa "xin vâng!"

Trong bài đọc thứ hai, thánh Phao-lô cũng đề cập điều này với tín hữu Ga-la-ta:

 Khi đã tới lúc thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ, sinh dưới chế độ Luật, để cứu chuộc những người ở dưới chế độ Luật, hầu cho chúng ta được nhận làm dưỡng tử. Sở dĩ vì anh em được làm con, Thiên Chúa đã sai Thần Trí của Con Ngài vào tâm hồn chúng ta, kêu lên rằng: "Abba!", nghĩa là "Lạy Cha!" Thế nên, bạn không còn phải là tôi tớ, nhưng là con; mà nếu là con, tất bạn cũng là người thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa”. (Gl 4,4-7)

Nô lệ không có quyền làm chủ cuộc sống mình. Họ không thể đưa ra những tự do chọn lựa của riêng mình, mà trái lại, họ phải tuân theo ý muốn của người khác. Có thể chúng ta không phải là nô lệ theo nghĩa đen, nhưng thánh Phao-lô nhắc nhở tín hữu Ga-la-ta (và cả chúng ta) rằng, nhờ Chúa Kytô, Thiên Chúa chuộc lại chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi và nhận chúng ta làm thành viên của gia đình Người qua phép Thánh Tẩy. Chúng ta được tự do để nhận lãnh địa vị làm con cái Thiên Chúa. Nhưng chúng ta cũng có tự do để từ chối điều ấy.

Cũng như Thiên Chúa tôn trọng lời xin vâng của Mẹ Maria, thì Người cũng tôn trọng lời xin vâng của bạn và của tôi. Khi chúng ta thưa xin vâng với Người, chúng ta không còn là nô lệ cho tội lỗi và sự chết nữa. Chúng ta trở thành con cái yêu dấu của Thiên Chúa. Chúng ta trở thành người thừa kế vương quốc của Thiên Chúa. Chúng ta trở thành những người đúng như mẫu người Chúa đã muốn tạo dựng, đó là tự do để yêu mến Chúa và yêu thương người khác.

 

Chuyển ngữ :JB. Đào Ngọc Điệp 

Nguồn: https://www.hprweb.com/

 

 


Suy Niệm Lời Chúa Năm C