NGAI YÀNG LEH MÈ MARIA MÈ YÀNG DÊ

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên-Chúa

 

Ngai bồ sơnam jăt măt-tơngai  krung lah ngai Maria lah Mè Yàng mơ krung lah ngai jơh dônia răc dăn bơta ring-lơngai.

 Ngày đầu năm dương lịch cũng là ngày lễ Đức Maria Mẹ Thiên-Chúa và là ngày thế giới cầu nguyện cho hoà bình.

 

Maria lah Mè Yàng lah dùl jơnau hòi dờng màng ndăng, mơ krung đơs nùs sơrmah-sơrmài dờng rơnàng Yàng dê ndăng.

 Đức Maria là Mẹ Thiên-Chúa là một tước hiệu  cao sang, nhưng cũng vừa nói lên lòng nhân lành bao la của Thiên-Chúa.

 

Dờng màng tài bơh dùl nă cau ùr tam jơi kòn bơnus, mơya geh rơwăh làng dờp gơs mè bun deh Kòn Yàng gơs kòn bơnus, do lah broă ơn lin-rơlau mơ jơh ală jơi Yàng crơnggơs, dùl lơm tam dônia.

 Cao sang là vì một người nữ trong hàng con cái loài người mà lại được tuyển chọn để đảm nhận vai trò làm mẹ cưu mang và sinh hạ Con Thiên-Chúa xuống thế làm người, đây là một vai trò trổi vượt trên muôn vàn tạo vật, vai trò độc nhất vô nhị trong thế giới con người.

 

Yàng sơrmah-sơrmài dờng rơnàng, tài bơh neh rơwah dùl nă cau ùr duh-broă dêt-rơhền gơs  mè, mbe rơgơi dùl Bơtau crơnggơs dờng màng lah tơmù să làng gơ ơn bun dơ jơi crơnggơs dêt-rơhền mơ gơs kòn bơnus be bol he.

 Thiên-Chúa nhân lành vô cùng vì đã tuyển chọn một nữ tỳ khiêm tốn làm Mẹ, bởi vì làm sao một Đấng Tạo hoá cao cả ngàn trùng lại hạ mình để được cưu mang nơi cung lòng nơi một tạo vật nhỏ bé và sinh ra làm người như chúng ta.

 

Bơta do dờng màng mơ krơi ngăn ờ rơgơi làng kơlôi, mơya Yàng neh lơh tài bơh gơboh mơ kòn-bơnus bol he.

 Điều này quá trọng đại quá lạ lùng và không thể nào tưởng tượng được, vậy mà Thiên-Chúa đã thực hiện vì yêu thương nhân loại chúng ta.

  

Cau lơi sền rơmê dơ bơta dờp gơs Mè Yàng Maria dê, gen rơgơi dùl săp bal mơ khai be do :

 Những ai chiêm ngắm vai trò làm Mẹ Thiên-Chúa nơi Đức Maria thì có thể đồng thanh cùng với Đức Maria rằng:

 

Bơtau tờm gơnrơh neh lơh añ in ală broă dờng, niămgoh sơnđăn Khai.

 Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều trọng đại, và Danh Người chí thánh chí tôn.

 

Kòn bơnus ờ tŭ lơi tơl jơnau làng jờng-rơ broă krơi dơ dùl nă cau ùr neh gơs mè Yàng dê.

 Con người không bao giờ đủ lời lẽ để ca tụng công việc kỳ diệu của Thiên-Chúa đã thực hiện nơi một người nữ làm Mẹ Thiên-Chúa.

 

Bơh krơi ngăn mơ dờng màng ngăn tàng tam rơnàng lài yau neh geh cau  ờ pindờn mơ kơlôi be do : Maria lah kòn-bơnus gen tàng ờ rơgơi hòi lah Mè Yàng dê, lồi ngăn mìng lah mè Kơnràn Kristo dê đah kòn bơnus lơm.

Do quá kỳ diệu và trọng đại nên trước đây trong lịch sử đã có người nghi ngờ và lý luận rằng : Đức Maria là một thụ tạo nên không thể xưng hô là  Mẹ Thiên-Chúa được, cùng lắm chỉ là mẹ của Chúa Kitô về bản tính loài người mà thôi.

 

Hơ wơl mơ jơnau do, Pơrjum niam bơto lah Kơnràñ Kristo lah Yàng ngăn, mơya Kơnràñ neh gơs kòn bơnus làng tơngklàs kòn-bơnus bol he, dơ Khai geh bàr anà, anà Yàng mơ anà kòn-bơnus tamklăc bal tam dùl nă lơm lah Nă Kòn Yàng Yàng dê.

 Để trả lời cho vấn nạn này, Giáo hội dạy rằng Chúa Kitô là Thiên-Chúa thật, nhưng Ngài đã đảm nhận thân phận con người để cứu độ nhân loại chúng ta, nơi Ngài có hai bản tính, bản tính Thiên-Chúa và bản tính con người kết hiệp trong một ngôi vị duy nhất là Ngôi Con Thiên-Chúa.

 

Ờ di lah dùl gơl Yàng dùl gơl kòn-bơnus, krung ờ di lah bơta tambơrlŭ bàr bơta Yàng mơ bơta kòn-bơnus, mơya lah bơta tamklăc jrô-ndơp Pơrjum niam hòi lah bơta ndôêp-ndơr Yàng gơs kòn bơnus. 

 Không phải là nửa Chúa nửa người, cũng chẳng phải là sự pha trộn giữa hai bản tính ấy, nhưng là sự kết hiệp sâu xa mà Giáo hội gọi là mầu nhiệm Thiên-Chúa làm người.

 

Yàng ndăng mơ kòn bơnus ndăng, ờ căh is, ờ tam bơrlŭ, tàng tam tŭ hòi Maria lah Mè Yàng gen ờ gơs chi lơi sơlơ gùng, mơya dilah ờ dờp bơta hòi sơnđăn do Maria dê gen rơgơi lăm kòn bơnus tus hơ bơta tìs gùng mơ roh bơta pindờn ngăn ngồn. 

 Vừa là Chúa mà cũng vừa là người, không phân chia, không pha lẫn, vì thế khi xưng hô Đức Maria là mẹ Thiên-Chúa thì không có gì nghịch lý, ngược lại khi chối bỏ vai trò và tước hiệu trên của Đức Maria sẽ dẫn đưa con người tới chỗ sai lạc và mất đức tin chân thật.

 

Ngai bồ sơnăm jăt măt tơngai krung lah ngai răc dăn dônia in ring-lơngai.

 Ngày đầu năm dương lịch cũng là ngày cầu nguyện cho thế giới hoà bình.

 

Nchi bơh tài tàng pal răc dăn bơta ring-lơngai?

 Vì sao phải cầu nguyện cho hoà bình?

 

Bơta ring-lơngai lah bơta gơjal rơlau, tài bơh kòn bơnus ờ tŭ lơi dơh kơlìn gơtoă mơ bơta tơmbìr gơ dê. Bơta gơlik gơs gơ dê lah bơta lơh tơrlah-tơrling mơ tơnroh tờm bơta kis găm kòn bơnus dê.

Hoà bình là điều khẩn thiết vì nhân loại hầu như không lúc nào ngớt chiến tranh và những mối đe doạ của chiến tranh, hậu quả của chiến tranh là sự tàn phá và huỷ diệt cho chính sự tồn tại của nhân loại.

 

Rơnàng sơnăm sùm gơs bơta tam lơh, dil tamlơh gen pơdơh sơnđăn lah ring-lơngai, mơya tam tŭ ring-lơngai gen cau rơcăng phào crong làng tam lơh tai. 

 Lịch sử luôn là những cuộc đánh nhau, đánh nhau chán rồi nghỉ thì gọi là hoà bình, nhưng trong lúc hào bình thì con người lại chuẩn bị khí giới để đánh nhau tiếp.

 

Ờ hềt geh bơta ring-lơngai ngăn ngồn mơ kôê -kơljăp tam ù tiah do. 

 Chưa có hoà bình chân chính và bền vững trên mặt đất này.

 

Bơta ring-lơngai ngăn ngồn pal ơn hơđăng bơnàng lah bơta song-ring mơ bơta gơboh bal, ờ geh bơnàng do gen bơta ring-lơngai rơbă lơhơ ngăn.    

 Hoà bình chân chính phải đặt nền tảng trên công lý và tình thương, không có nền tảng này thì hoà bình trở nên mong manh.

 

Kòn bơnus pal răc dăn bơta ring-lơngai bơh dùl jơnau gơs ngăn rơlau tai, hôê lah kòn bơnus ờ tŭ lơi  rơgơi jai lơh gơs bơta ring-lơngai ngăn ngồn, git nđờ bơta cih sră mơ ring-nùs, mơya cau ờ bài lơh jăt, gen tàng bơta bìr ngòt kơlìn gơtoă găm sùm. 

 Con người phải cầu nguyện cho hoà bình vì một lý do thực tế hơn nữa, đó là hầu như con người chẳng bao giờ có thể xây dựng nổi với nhau một nền hoà bình chân chính, bao nhiêu là ký kết và thoả thuận, nhưng rồi không thực thi, do đó nỗi sợ chiến tranh luôn còn đó.

 

Geh bơta tamtìp Maria Mè Yàng mơ bơta răc dăn bơta ring-lơngai dônia in, Maria lah cau kờl răc dônia in kis tam bơta ring-lơngai mơ bơta guh-gơs. 

 Có một mối liên hệ giữa Đức Maria là Mẹ Thiên-Chúa và sự cầu nguyện cho hoà bình thế giới, Đức Maria là người chuyển cầu cho thế giới được sống trong hoà bình và phát triển.

 

Bơta ring-lơngai ngăn ngồn mìng tus bơh Yàng lơm. 

 Hoà bình chân chính chỉ đến từ Thiên-Chúa mà thôi.

 

Lm. Fx. K’Brel


Suy Niệm Lời Chúa Năm C