CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN

Đường dẫn vào Nước Thiên Chúa

 

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Is 66:18-21;  Dt 12:5-7, 11-13;  Lc 13:22-30)

        Đề tài “Nước Thiên Chúa” là một trong những chủ đề cốt lõi lời giảng của Chúa Giê-su.  Chúa không ngại lập đi lập lại vấn đề này và khai triển dưới những khía cạnh khác nhau.  Phụng vụ Lời Chúa hôm nay trình bày ý định ấy của Chúa Giê-su và được giới hạn trong một đề tài thực tế:  Đường dẫn vào Nước Thiên Chúa.  Qua cái nhìn của ngôn sứ I-sai-a (bài đọc 1), khởi đầu của con đường là ý định của Thiên Chúa muốn tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ để làm thành Dân Mới của Thiên Chúa.  Trong một bài giảng về Nước Thiên Chúa, Chúa Giê-su đã khẳng định rằng “Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa”, trong khi những kẻ được Thiên Chúa ưu đãi nhưng lại từ chối không muốn đi qua “cửa hẹp” mà vào nên bị loại ra ngoài (bài Tin Mừng).  Một trong những hình thức “cửa hẹp” đã được đoạn thư Do-thái mô tả là:  “Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy” (bài đọc 2).

 

        1.  “Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ;  họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta”  (bài đọc 1:  I-sai-a 66:18-21)

        Sau khi việc tạo dựng nhân loại đầu tiên bị phá đổ do tội lỗi và ma quỷ, Thiên Chúa đã có một kế hoạch để tái tạo một nhân loại mới.  Mặc cho ảnh hưởng của tội lỗi và ma quỷ mỗi lúc một mạnh mẽ, Thiên Chúa vẫn âm thầm chuẩn bị kế hoạch của Người.  Tuy nhiên đặc biệt qua nhiều vị ngôn sứ, Thiên Chúa tiếp tục loan báo những việc Người sẽ làm để thực hiện lời hứa.  Một trong những ngôn sứ ấy là I-sai-a.  Trong bài đọc hôm nay, ngôn sứ hé lộ cho chúng ta thấy giai đoạn cuối cùng của việc Thiên Chúa chuẩn bị thực hiện kế hoạch cứu độ.  Người phán:  “Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ;  họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta”.  Rõ ràng qua lời hứa này, người ta nhận ra kế hoạch cứu độ không giới hạn cho riêng dân Ít-ra-en, nhưng cho “mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ”, nghĩa là cho toàn thể nhân loại.  Thiên Chúa chỉ dùng lịch sử Ít-ra-en như bối cảnh thực hiện kế hoạch cứu độ của Người.  Giữa dân tộc Ít-ra-en, Thiên Chúa sẽ đặt một dấu hiệusai những kẻ sống sót của họ đến các dân tộc và các nơi xa xôi chưa hề được nghe nói đến Thiên Chúa và được thấy vinh quang của Người.  Dấu hiệu ấy là cuộc thất trận lạ lùng của các nước liên minh chống lại Giê-ru-sa-lem;  sau khi chứng kiến dấu hiệu này, những người Ít-ra-en sống sót sẽ đi khắp nơi rao giảng vị Thiên Chúa thật của họ.

        Tuy nhiên, điều thực sự ngôn sứ I-sai-a muốn nói ở đây là ngài chỉ cho chúng ta thấy về tương lai, tức việc thực hiện kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.  Dấu hiệu nói lên kế hoạch ấy chính là Đức Giê-su, Con Một Thiên Chúa đã sinh bởi Trinh Nữ Ma-ri-a trong nước Ít-ra-en.  Đúng vậy, Đức Giê-su sẽ rao giảng cho nhân loại biết rằng Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một, để mọi kẻ tin vào “dấu hiệu” ấy thì sẽ được cứu độ.  Sau khi sống lại, chiến thắng tội lỗi và sự chết, Chúa Giê-su đã sai các môn đệ Người “đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”, để muôn dân được thấy “vinh quang” của tình yêu Thiên Chúa.  Chúa Giê-su đã thiết lập Nước Thiên Chúa và các môn đệ Người có nhiệm vụ phải đưa tất cả những “anh chị em trong Đức Ki-tô” thuộc mọi dân tộc về làm “lễ phẩm” tiến dâng Thiên Chúa.  Con đường dẫn tới Nước Thiên Chúa là chính Đức Giê-su Ki-tô.  Nhưng con đường vào Nước Thiên Chúa như thế nào thì chúng ta hãy nghe Chúa Giê-su nói trong bài Tin Mừng hôm nay.

 

        2.  “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào Nước Thiên Chúa.  Có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được”  (bài Tin Mừng:  Lu-ca 13:22-30)

        Điều khiến rất nhiều người ngạc nhiên là Chúa Giê-su quả quyết rằng ai muốn vào Nước Trời thì phải “chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào”.  Chắc chắn Chúa Giê-su không muốn làm chúng ta nản lòng, nhưng Người muốn chúng ta biết sự thật là “nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được”.  Qua cửa hẹp chỉ khó khi chúng ta không muốn vất bỏ những “hành lý kềnh càng”.  Đó chính là lý do tại sao Chúa đòi hỏi rằng ai muốn theo Người thì phải “từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày”.  Cửa hẹp này là lối sống của Chúa Giê-su, đối nghịch với lối sống buông thả và tội lỗi của thế gian.  Bước theo lối sống này, chúng ta phải chấp nhận hy sinh khi phải từ bỏ lối sống của thế gian.  Chúng ta hãy nghe Chúa Giê-su mô tả những kẻ không chấp nhận lối sống của Người.  Người ví mình như “chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại”.  Còn những kẻ từ chối “qua cửa hẹp” thì đứng ở ngoài và bắt đầu gõ cửa xin Người cho họ vào nhà.  Nhưng Chúa trả lời:  Ta không biết các ngươi!  Họ mới thưa Người rằng:  Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài, nghe Ngài giảng dạy!  Nhưng Chúa sẽ đáp lại:  Ta không biết các ngươi từ đâu đến.  Cút đi cho khuất mắt Ta, hỡi những quân làm điều bất chính!  Quả thực là ghê sợ!  Lời Chúa kết án họ là “quân làm điều bất chính” chắc chắn khiến chúng ta phải rùng mình sợ hãi.  Chúng ta hãy nhìn lại chính mình và đừng khoe khoang là “chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài, nghe Ngài giảng dạy trên đường phố chúng tôi”.  Đừng vội khoe mình rước lễ hằng ngày, tức là ăn uống trước mặt Chúa, hoặc nghe Người giảng dạy qua Lời Chúa và bài giảng chia sẻ Lời Chúa của linh mục.  Bao lần chúng ta “ăn uống” một cách bất xứng hoặc lắng nghe Lời Chúa một cách vô cùng thờ ơ.  Rồi biết bao lần chúng ta sống như “quân làm điều bất chính” trong cuộc sống chúng ta.  Tất cả những điều ấy rõ ràng nói lên rằng chúng ta không “thuộc về” Chúa, cho nên Chúa trả lời “Ta không biết các anh từ đâu đến” là đúng rồi.

        Có lẽ chúng ta cũng nên suy nghĩ về câu kết luận của Chúa sau khi Người nhận xét về tình trạng những người Ít-ra-en không chịu đón nhận Nước Thiên Chúa do Người thiết lập.  Người bảo “Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa, còn các anh thì bị đuổi ra ngoài”.  Họ bị đuổi ra ngoài vì họ không muốn “sám hối và tin vào Tin Mừng”.  Chúng ta cũng sẽ bị như vậy, nếu chúng ta không sám hối, tức là thay đổi lối sống theo lối sống Tin Mừng!

 

Sống sứ điệp Lời Chúa

 

        3.  Sống tinh thần “qua cửa hẹp” theo đề nghị của thư Do-thái  (bài đọc 2:  Do-thái 12:5-7, 11-13)

        Chúng ta vừa nghe Chúa Giê-su đề cập đến việc chiến đấu qua cửa hẹp để vào Nước Thiên Chúa.  Ngoài việc từ bỏ mình và vác thập giá hằng ngày theo Chúa, chúng ta còn một cách nữa để chiến đấu qua cửa hẹp, đó là để cho Chúa sửa dạy chúng ta, giúp chúng ta trở nên giống Chúa Ki-tô mỗi ngày một hơn.  Người Việt chúng ta thường nói:  Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.  Đối với Chúa còn hơn thế nữa, vì có tình yêu nào sánh được với tình yêu Thiên Chúa.  Do đó, “Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt”.  Tình yêu của cha mẹ là động lực để họ sửa dạy con cái.  Cũng thế, Chúa càng yêu thương ta thì Người càng sửa dạy ta thật kỹ lưỡng, để chúng ta cũng được hoàn hảo như Cha trên trời là Đấng hoàn hảo.  Vậy chấp nhận để Chúa sửa dạy và vui vì được Chúa sửa dạy chẳng khác gì là một hình thức “qua cửa hẹp”, vì “ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền”.  Tuy nhiên sau khi đi qua cửa hẹp sửa dạy, chúng ta “sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính”.

        Việc sửa dạy của Chúa không “kinh khủng” đến nỗi làm chúng ta khiếp sợ đâu.  Nhưng bình thường Chúa sửa dạy chúng ta rất nhẹ nhàng như người mẹ dạy con.  Không biết bạn có dịp xem bức tranh “Người con hoang đàng” do họa sĩ Rembrandt vẽ chưa?  Bức tranh lạ lắm.  Người cha có hai bàn tay khác nhau:  một bàn tay thì gân guốc và cứng rắn của người cha, nhưng bàn tay kia thì mịn màng và dịu dàng như bàn tay người mẹ.  Chúa không sửa dạy ta bằng bàn tay cứng ngắc, nhưng bằng bàn tay của người mẹ.  Vì thế, chúng ta đừng sợ hãi gì cả.  Cảm giác được bàn tay người mẹ đặt trên đầu trên vai chắc chắn sẽ là cảm giác đầy sung sướng hạnh phúc.  Vào cuối mỗi ngày, khi bạn xét mình để cảm tạ Chúa và xin ơn tha thứ chính là lúc bạn bước qua cửa hẹp, để bạn cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và trở nên người con dễ thương hơn của Người.

 

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C