Chúa Nhật 33 Mùa Thường Niên – Ngày 13 Tháng 11, 2022

Lm. James Orr

Các bài đọc: Ml 3:19–20a • Tv 98:5–6, 7–8, 9 • 2 Tx 3:7–12 • Lc 21:5–19    

bible.usccb.org/bible/readings/111322.cfm

 

Chắc nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ khi sắp đến năm 2000, chúng ta lo sợ đủ thứ. Dựa vào kỹ thuật máy điện toán, người ta sợ các máy tính không biết đổi ngày tháng khi bước qua năm 2000, bởi vì ngày tháng được thiết kế trong máy tính chỉ cho đến hết năm 1999 mà thôi. Vì vậy, các máy tính sẽ gây ra mọi thứ rắc rối từ kinh tế, cơ sở hạ tầng, lưu trữ hồ sơ và những thứ bị lệ thuộc vào máy tính, tất cả sẽ ngừng hoạt động, bị xóa sạch, được đưa về giai đoạn phá sản, và cứ thế tiếp tục. Ngày tàn kỹ thuật đang khởi đầu.

Khi ấy có những người coi ngày này là năm Đức Ki-tô Tái Lâm. Người ta đưa ra đủ các dấu chỉ và điềm lạ trích từ Kinh thánh được cho là ám chỉ thời gian ấy đã được tiên báo là 2000 năm nay ứng nghiệm. Đầu tiên, 2000 năm kể từ khi Chúa sinh ra khi chúng ta đếm lịch đáng lẽ phải là năm 2001, bởi vì khi tu sĩ Dionysius Exiguus đếm các năm, số 0 đã không nên không có năm 0. Thầy dòng ấy bắt đầu với Số Một khiến cho năm 2001 thành năm thứ 2000. Nếu anh chị em không có gì thú vị hơn để làm, hãy thử đếm các con số này. Quả đúng như vậy. Thứ đến, Thầy Dionysius đã mắc sai lầm khi đếm lộn khoảng từ 4 đến 6 năm, cho nên năm thứ 2000 thực sự ở đâu đó vào khoảng năm 1994 đến năm 1996. Tôi luôn tự hỏi tại sao người ta lại chú trọng đến năm sinh của Chúa Giê-su chứ không phải năm Chúa Kytô chiến thắng trên Thánh giá và Phục sinh. . . đó là một ý tưởng thôi.

Dù sao, tất cả những điều này đều dựa trên nền Thần học Cơ bản Tin lành sai lầm gọithuyết Thiên niên kỷ (Millennialism). Vào giữa những năm 1800, mục sư William Miller đã lục lọi trong Kinh Thánh những câu phù hợp với ý tưởng của ông về ngày Chúa Kytô Đến. Chẳng hạn, câu trích Thư thứ nhất Thê-xa-lô-ni-ca (1Tx 4:17) nói rằng, “rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung….Mục sư Miller đã nắm lấy điều này và tạo ra giáo thuyết "Rapture" nổi tiếng (Bất chợt được đem đi).

Điều Mục sư không để ý là câu trước đó (1T-xa-lô-ni-ca 4:16) cho biết khi những điều ấy sẽ xy ra, “thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, và những người đã chết trong Đức Ki-tô sẽ sống lại trước tiên.” Vậy sự kiện Phao-lô mô tả sẽ xảy sau khi Chúa Kytô Đến Lần Thứ Hai, chứ không phải trước đó. Tìm và chọn câu Kinh Thánh phù hợp với những ý tưởng định sẵn chắc chắn dẫn đến việc giải thích sai lầm. Vì vậy, không có chuyện "Bất chợt được đem đi"; vì tất cả chúng ta sẽ phải chịu đựng những gì xảy ra trước khi Chúa Kytô Tái Lâm.

Hầu hết các nhà thần học và mục sư Tin lành dòng chính vào thời Miller cũng như ngày nay đều coi thần học của mục sư Miller có lối giải thích Kinh Thánh sai lầm. Chắc chắn, Giáo hội Công giáo lên án điều đó. Giáo hội Công giáo không chủ trương bất kỳ khái niệm bình dân nào về ngày Tận Thế và tất cả thần học sai lầm của mục sư Miller. Nhưng Giáo hội chủ trương rằng trong mọi thời đại, tất cả các dấu chỉ mà Sách Thánh nói đến đều được ứng nghiệm ở mức độ ngày càng lớn hơn. Cuối cùng, các dấu chỉ đó sẽ được hoàn tất theo đường lối thể hiện trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa Cha và khi ấy Chúa Kytô sẽ đến. Vậy, những dấu chỉ chúng ta nghe trong bài Phúc âm hôm nay cho thấy cuộc Tái lâm của Chúa Kytô là điều chắc chắn. Những dấu hiệu chúng ta thấy ngày nay cho biết chắc chắn là Người sẽ đến lần cuối. . . chỉ là chưa phải lúc này thôi. Vì vậy, mỗi khi gặp một ai đó cố thuyết phục anh chị em bằng các dấu hiệu cho thấy việc Chúa Kytô Đến, anh chị em có thể đồng ý. Nhưng chúng ta chỉ không đồng ý về khi nào những việc đó xảy đến mà thôi.

 

Chuyển ngữ :JB. Đào Ngọc Điệp 

Nguồn: https://www.hprweb.com/

 

 


Suy Niệm Lời Chúa Năm C