Lễ Kính Trọng Thể Chúa Kytô Vua – Ngày 20 Tháng 11, 2022

Lm. James Orr

Các bài đọc: 2 Sm 5:1–3 • Tv 122:1–2, 3–4, 4–5 • Cl 1:12–20 • Lc 23:35–43      

bible.usccb.org/bible/readings/112022.cfm

Vương quyền của Chúa Giêsu Kytô có hai gốc tích. Gốc tích thứ nhất là thuộc Nhà Đavít. Tất cả chúng ta đều biết câu chuyện về Ngôn sứ Sa-mu-ên được sai đến Bết-lê-hem, tới nhà ông Giét-sê, để tìm vị vua kế vị Sau-lô là kẻ đã mất ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Giả dạng chuẩn bị để dâng hiến của lễ, Sa-mu-ên xem xét từng người con trai của Giét-sê và cuối cùng đã xức dầu cho cậu con trai út là David. Cả một lịch sử được mở ra trước khung cảnh bài đọc sách Sa-mu-ên quyển 2 hôm nay, chúng ta thấy Đa-vít được xức dầu làm vua ở Khép-ron như thế nào. Ngôn sứ Sa-mu-ên đã chết nhiều năm trước đó, nhưng hành động ngôn sứ xức dầu cho Đa-vít khi cậu còn là một thiếu niên nay đã được ứng nghiệm qua việc xức dầu tại Khép-ron. Sau này trong triều đại của Đa-vít, ngôn sứ Na-than loan báo rằng vương quyền của dòng dõi Đa-vít sẽ không bao giờ sụp đổ. Đây là lời hứa làm dấy lên niềm hy vọng về Đấng Mê-sia, Đấng được Xức Dầu, sau khi dân tộc Israel bị chiến bại và hoàng gia phải đi lưu đày.

Thánh Giuse được nhìn nhận là Con vua Đa-vít, còn Chúa Giêsu lại được thánh Giuse nuôi dưỡng nên Người cũng thuộc nhà và dòng dõi vua Đa-vít. Trong khi thi hành sứ vụ, rất nhiều lần Chúa Giê-su được gọi là “Con vua Đa-vít”, như khi người mù bên vệ đường kêu xin Người rằng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót tôi!” khi anh ta tìm cách để được chữa lành khỏi sựlòa. Quan trọng nhất, khi Chúa Giêsu tiến vào Giê-ru-sa-lem, đám đông reo lên: “Vạn tuế Con Vua Đa-vít, Hosanna! Chúc tng Ðng ng đến nhân danh Ðc Chúa!Là Con vua Đa-vít, Người được nhìn nhận là đã ứng nghiệm lời ngôn sứ Na-than nói rằng Người là Đấng Mê-sia.

Gốc tích thứ hai về vương quyền của Chúa Kytô là thánh ý Chúa Cha muốn xây dựng một vương quốc trong Đức Kytô. Chúng ta đã được giải thoát khỏi bóng tối tội lỗi và sự chết để vào Vương quốc Con Yêu dấu của Chúa Cha. Điều này được tỏ bày trong ý muốn sáng tạo của Chúa Cha qua Chúa Con là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Chúa Con là trưởng tử của mọi thụ tạo. “vì trong Người, muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. . . tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người. Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh; Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu . ” (Cô-lô-se 1: 16–18) Chính từ gốc rễ này mà một vương quyền tồn tại muôn đời là điều không thể đối với loài người, nhưng lại có thể được hoàn thành trong Con Thiên Chúa Con Vua Đa-vít, Đấng hằng ngự trị trong Vương Quốc vĩnh cửu do Thiên Chúa Cha thiết lập.

Tấm bảng mà Phi-la-tô cho gắn phía trên Chúa Giêsu trên Thập giá tuyên bồ Người là “Vua dân Do Thái” có thể là trò nhạo báng Chúa Giêsu của những kẻ đã điệu Người đi đóng đinh, nhưng tấm bảng đó thực sự xác định Đấng được tôn vinh trên Thập giá là ai: Đó là Chúa Giêsu Vua, thuộc Nhà Đa-vít, do thánh ý Chúa Cha.

Chúng ta hãy nhận Chúa Giêsu Kytô là Vua cuộc đời chúng ta, hãy để Người cai trị cuộc đời chúng ta và đừng cưỡng lại. Người đã ra tay cứu chúng ta và thực thi quyền lực tối thượng của vương quyền Người, là thực hiện cuộc cứu độ trần gian.

 

Chuyển ngữ :JB. Đào Ngọc Điệp 

Nguồn: https://www.hprweb.com/

 

 


Suy Niệm Lời Chúa Năm C