CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

Chúa Giê-su đến để thực hiện kế hoạch cứu độ

 

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Gr 33:14-16;  1 Tx 3:12 – 4:2;  Lc 21:25-28, 34-36)

        Phụng vụ Lời Chúa hôm nay có lẽ để lại cho chúng ta một thắc mắc thật lớn: các bài đọc nói về biến cố Chúa Giê-su đến lần thứ nhất khi Người sinh ra tại Bê-lem hay nói về biến cố Người sẽ đến lần thứ hai trong ngày Quang lâm để xét xử gian trần?  Quả thực không dễ trả lời thắc mắc này.  Sở dĩ Chúa Giê-su đến với chúng ta là để thi hành một sứ mệnh và thực hiện một kế hoạch.  Còn đối với chúng ta, điều quan trọng là chúng ta phải làm gì mỗi khi Chúa đến.  Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a trình bày một sấm ngôn của Đức Chúa về lời Người hứa ban cho nhà Đa-vít “một mầm non, một Đấng Công Chính”, ám chỉ Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra từ dòng dõi vua Đa-vít.  Bài Tin Mừng ghi lại những lời Chúa Giê-su loan báo về ngày Người quang lâm, tức là biến cố Người trở lại trần gian vào lúc tận thế để xét xử mọi người.  Tuy nhiên đây cũng là ngày “anh em sắp được cứu chuộc”.  Chúng ta sống trong giai đoạn giữa hai biến cố ấy.  Vậy chúng ta phải làm gì?  Lời khuyên của thánh Phao-lô gửi đến tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca cũng phải là những lời dành cho mọi Ki-tô hữu mọi thời, để tất cả biết phải chuẩn bị thế nào cho ngày Chúa đến với từng người chúng ta.

 

        1.  Chúa Giê-su đến trần gian lần thứ nhất để thực hiện lời Thiên Chúa hứa ban ơn cứu độ.  Đa-vít là vua trị vì nước Ít-ra-en sau vua Sau-lê.  Dưới triều Đa-vít, Ít-ra-en đã trở thành một vương quốc hùng mạnh và vua là một nhà lãnh đạo gương mẫu tài ba.  Ông đã đưa Ít-ra-en tới đỉnh phát triển cả về mặt đạo lẫn đời.  Tuy nhiên sau khi Đa-vít mất, Ít-ra-en dần dần trở nên yếu kém, đi tới việc phân chia vương quốc, tình trạng tôn giáo suy đồi và cuối cùng là việc dân chúng bị bắt đi sống kiếp lưu đày.  Nhưng rồi qua ngôn sứ Giê-rê-mi-a, Thiên Chúa lại ban cho dân Ít-ra-en một lời hứa:  “Ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đa-vít;  Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực”.  Vậy lời hứa này có ý nghĩa gì?  Như chúng ta biết, ngôn sứ Giê-rê-mi-a có những sấm ngôn liên hệ đến việc loan báo Đấng Cứu Thế.  Một trong những lời tuyên sấm ấy chúng ta được nghe trong bài đọc 1 hôm nay.  Tuy nhiên nếu đọc lại Giê-rê-mi-a 23:1-6, chúng ta sẽ thấy lời loan báo Đấng Cứu Thế rõ ràng hơn và hiển nhiên ám chỉ Chúa Giê-su sẽ sinh ra từ dòng dõi vua Đa-vít:  “Này, sẽ tới những ngày – sấm ngôn của Đức Chúa –Ta sẽ làm nảy sinh cho nhà Đa-vít một chồi non chính trực.  Vị vua lên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở, vua sẽ thi hành  điều chính trực công minh.  Thời bấy giờ, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Ít-ra-en được sống yên hàn.  Danh hiệu người ta tặng vua ấy sẽ là:  ‘Đức Chúa, sự công chính của chúng ta’”.  Lời sấm này không chỉ áp dụng cho lịch sử Ít-ra-en, mà còn là lời loan báo một vị vua tương lai sẽ đến, không phải để lãnh đạo một nước Ít-ra-en trần gian tái sinh, nhưng để trị vì một nước Ít-ra-en thiêng liêng.  Vị vua tương lai ấy chính là Chúa Giê-su, Đấng được Chúa Cha sai đến trần gian để quy tụ một Dân mới trong kế hoạch cứu độ của Người.  Danh hiệu của vua tương lai là “Đức Chúa, sự công chính của chúng ta”.  Nhưng trong sấm ngôn hôm nay, một lần nữa danh hiệu của Chúa Giê-su lại được lập lại.  Người được gọi thẳng là “Đấng Công Chính”.  Danh hiệu này nói lên sứ mệnh cứu độ của Chúa Giê-su khi Người được sai đến trần gian.  Theo kế hoạch của Thiên Chúa Cha, Ngôi Lời được sai xuống trần gian, nhập thể làm người phàm và sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.  Sau những năm sống ẩn dật tại Na-da-rét, Chúa Giê-su bắt đầu thiết lập Nước Thiên Chúa bằng cách thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng và thực hiện các phép lạ, nhất là các phép lạ chữa lành, để chứng tỏ Nước Thiên Chúa đã hiện diện ở trần gian.  Lời sấm của Giê-rê-mi-a cho thấy “Người sẽ trị nước theo lẽ công bằng chính trực”.  Đúng vậy, là Đấng Công Chính, Chúa Giê-su sẽ giúp cho chúng ta cũng trở nên công chính và được gọi là con cái Thiên Chúa.  Làm như thế, Chúa Giê-su mở ra cho chúng ta con đường cứu độ đưa chúng ta trở về nhà Cha.  Viễn ảnh cứu độ này được diễn tả qua hình ảnh cụ thể do sấm ngôn đưa ra:  đó là “Giu-đa sẽ được cứu thoát, Giê-ru-sa-lem sẽ an cư lạc nghiệp”.  Được cứu thoát và an cư lạc nghiệp là hai hình ảnh ám chỉ việc chúng ta được hoàn toàn cứu độ và hạnh phúc đời đời trên thiên đàng.

 

        2.  Chúa Giê-su đến trần gian trong ngày Quang Lâm để xét xử mọi người.  Trong Thánh lễ, sau khi chủ tế Truyền Phép, chúng ta cùng đọc lời Tuyên xưng đức tin:  “Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến”.  Đúng thế, đọc những lời trên là chúng ta nói lên niềm tin rằng Chúa Giê-su sẽ đến trần gian một lần nữa.  Trước khi lên trời trở về với Chúa Cha, Chúa Giê-su đã thiết lập Nước Thiên Chúa, cử Thánh Thần đến để giúp chúng ta sống theo tinh thần của Chúa Giê-su là Trưởng Tử nhân loại mới.  Người cũng thiết lập các Bí tích để tiếp tục hỗ trợ chúng ta sống theo lối sống của Người, từ những Bí tích Khai tâm (Rửa tội, Thêm sức, Thánh Thể) cho đến những Bí tích chữa lành (Giải tội, Xức dầu bệnh nhân) và Bí tích về ơn gọi (Truyền chức, Hôn phối).  Tất cả là để giúp chúng ta sống những ngày trên dương thế làm con cái đích thực của Cha trên trời.  Mặc dù không hiện diện bằng thân xác giữa chúng ta như ba mươi ba năm sống kiếp phàm nhân tại nước Ít-ra-en, nhưng Người vẫn hiện diện cách mầu nhiệm giữa chúng ta trong Bí tích Thánh Thể. 

        Người đang chờ đợi ngày Quang Lâm để trở lại trần gian.  Ngày Người đến lần này là dịp vui mừng cho những ai trung thành trong lối sống Tin Mừng mà Người đã giảng dạy.  Nhưng đó cũng có thể là Ngày “như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em” nếu chúng ta không trung thành sống đức tin.  Chúa Giê-su còn nói rõ hơn rằng:  “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến”.  Hơn thế nữa, Chúa Giê-su còn tiên báo quang cảnh trần gian trước khi Người đến:  các điềm lạ trên trời, biển gào sóng thét, người người sợ hãi, các quyền lực trên trời bị lay chuyển.  Có lẽ những hình ảnh ấy chỉ nhắm mục đích diễn tả “quyền năng và vinh quang” của Chúa Giê-su khi Người đến trần gian lần này, chứ không phải là những gì sẽ thực sự xảy ra.  Cũng chính trong sự uy phong đó, Con Người sẽ ở trong đám mây mà đến.

        Chúa Giê-su đã nói về Ngày Người đến, nhưng Người cũng nói về chúng ta trong Ngày ấy, nhất là về tương lai của chúng ta nữa.  Chúa nói:  “Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc”.  Thật là tuyệt vời, vì Chúa Giê-su thì đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến, còn chúng ta thì “đứng thẳng và ngẩng đầu lên” để đón tiếp Người!  Vậy làm sao chúng ta có thể ở trong thái độ sẵn sàng như thế?  Đây, chúng ta hãy nghe lời nhắn nhủ của thánh Phao-lô nói với tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca và lấy đó làm bài học sống sứ điệp Lời Chúa.

 

Sống sứ điệp Lời Chúa

        Trước hết chúng ta nhận thấy thánh Phao-lô rất lo lắng đối với các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca là những người dân ngoại mới trở lại.  Đời sống đức tin của họ chưa được vững vàng;  thêm vào đó, họ sống trong thế giới văn hóa Hy-La nên đức tin phải chạm trán với lý trí, không thua gì ở thời đại chúng ta.  Trong khi đó, vì sứ mệnh truyền giáo, Phao-lô không thể ở bên cạnh họ hoài, mà phải ra đi đến với các cộng đoàn khác.  Cũng may là ông Ti-mô-thê được ngài phái đi kinh lý giáo đoàn Thê-xa-lô-ni-ca khi trở về đã đem những tin tốt lành, nhất là về đời sống đức tin gương mẫu của họ.  Để giúp họ thêm kiên vững, khi đề cập tới “ngày Đức Giê-su, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người”, thánh Phao-lô đã nhấn mạnh đến lối sống yêu thương của cộng đoàn.  Nhờ sống yêu thương, Thiên Chúa sẽ cho họ “được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng trách trước nhan Thiên Chúa”.  Đó là những gì cho thấy họ đã thực hiện được tư thế “đứng thẳng và ngẩng cao đầu” mà Chúa Giê-su đã nói về những kẻ đón tiếp Người vào ngày Người trở lại trong vinh quang.

        Quả thực, lối sống yêu thương có thể là điều gần như xa lạ đối với nền văn hóa Hy-La thời ấy.  Do đó, tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca cần phải can đảm đi ngược dòng để trung thành với những giáo lý Tin Mừng họ đã đón nhận từ thánh Phao-lô.  Đây cũng là thách đố của chúng ta, “những tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca ngày nay”, đang phải đối đầu với một nền văn hóa đi ngược lại Ki-tô giáo, thí dụ trong những vấn đề luân lý về phá thai, chuyển giới, gieo rắc hận thù giữa sắc dân… Là Ki-tô hữu sống trong thời gian chuyển tiếp giữa biến cố Chúa Giê-su đến trong lịch sử và Ngày Người trở lại để phán xét trần gian, chúng ta hãy “sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa” và phát huy đời sống ấy mỗi ngày một hơn.  Hơn nữa, chúng ta cũng hãy sống trong niềm hy vọng chắc chắn “sắp được cứu chuộc” như Chúa Giê-su đã hứa.  Có như vậy chúng ta mới đứng thẳng trong tư thế sẵn sàng và ngẩng cao đầu trong tin tưởng vào tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, mà chờ đợi Chúa Giê-su đến bất cứ lúc nào khi cái chết đến với chúng ta cũng như trong Ngày Người quang lâm.

 

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi

                


Suy Niệm Lời Chúa Năm C