SUY NIỆM CHÚA NHẬT III

MÙA CHAY (18-3-2001)

Những câu chuyện Lời Chúa thuật lại trong Thánh Lễ hôm nay mở ra một lối nhìn mới mẻ vào cuộc sống mỗi con người và mỗi xã hội :

Cuộc sống trong tất cả diễn trình tự nhiên của nó giống như cuộc đời Môsê, xem ra là do những ý muốn của những con người và xã hội tương tác làm nên, cũng như mạng sống của mấy người Galilê trong Tin Mừng được định đoạt bởi quan Philatô, hoặc như 18 người bị tháp Siloê đổ xuống đè chết chỉ là một biến cố tất yếu trên bình diện khoa học... Con người, bằng ý chí, bằng khả năng, bằng những điều kiện mình có đã viết và uốn nắn lịch sử ... và đấy là tham vọng của bao nhiêu thế hệ lãnh tụ, cũng là tham vọng tột cùng của mọi thứ ý thức hệ. Người ta đã nỗ lực giải trình mọi lịch sử để rút ra những bài học cho thời hiện đại trong những hệ thống và tổ chức chính trị, kinh tế và xã hội...

Nhưng Lời Chúa vén mở một chiều kích hoàn toàn mới mẻ : Lịch sử nhân loại và vũ trụ là những bụi gai mang nơi mình nó tất cả sự mỏng dòn tự nhiên của nó, nhưng vẫn có đó một ngọn lửa bừng cháy giữa bụi gai, bụi gai bốc lửa nhưng không hề bị thiêu rụi. Mọi con người đều phải đi tới một chung cuộc là cái chết, nhưng ở đây Abraham, Isaac, và Giacob trong lòng tin của con cháu vẫn tồn tại trong một cuộc sống khác nơi Yavê Thiên Chúa. Lịch sử nhân loại còn là lịch sử Thiên Chúa đến gặp gỡ con người và gọi họ cam kết và dấn thân vào giao ước tình yêu với Ngài. Thiên Chúa đã đến trong lịch sử nhân loại giống như ngọn lửa bừng cháy giữa bụi gai: không hề tiêu hủy nó. Con người vẫn còn trọn vẹn tự do . Và thực tiễn là họ đã từ khước Tình Yêu Thiên Chúa. Lịch sử giao ước vì vậy còn là lịch sử của sự tha thứ và làm mới lại Giao Ước. Thời gian lịch sử của mỗi con người, mỗi xã hội vì vậy còn là thời gian được trì hoãn cho một vụ mùa mới với những hoa trái thơm ngon: như cây vả trong Tin Mừng.

Bài học lịch sử như Thánh Phaolô phân tích còn được nuôi dưỡng bởi thức ăn và thức uống vọt lên từ tảng đá là Đức Kitô. Vì thế lịch sử ấy dạy ta đừng chiều theo những dục vọng dẫn tới sự hủy diệt.

Abraham, Isaac, Giacob mặc dù đã chết, nhưng vẫn còn sống không chỉ trong lòng tin của Israel, nhưng là sống trong Thiên Chúa, Đấng hằng sống. Và điều lớn lao tôi gặp được trong mạc khải của Lời Chúa hôm nay là Thiên Chúa đã coi sự tồn tại của Abraham, Isaac và Giacob là chính Danh Ngài. Thế nhưng, sự sống mà tôi được kêu gọi tới, miền đất được hứa ban là đất Thánh. Tôi được kêu gọi phải giũ bỏ bụi trần... Thiên Chúa kiên trì chờ đợi tôi hoán cải trở về.

LM. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 

 

 


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà