Chúa Nhật IV Mùa Chay C

KHUÔN MẶT CỦA THIÊN CHÚA

Lm Phêrô Trần Đình, Dalat

Dẫn nhập

Dụ ngôn này trước kia có tên là “người con hoang đàng”. Thực ra, nó nhấn mạnh chủ yếu đến tình thương tha thứ của người cha. Và như vậy, thâm ý của Tin mừng là muốn trình bày khuôn mặt của Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, để khi cảm nghiệm được điều này, họ biết trở về với Người.

Bài này trình bày hai điểm :

        1/ Người Cha và đứa con hoang đàng;

        2/ Người cha và đứa con cả.

 

I. Người cha và đứa con hoang đàng

Đoạn Tin mừng này cố ý trình bày khuôn mặt của người con hoang đàng để làm nổi bật khuôn mặt của người cha.

          1/ người con hoang đàng

được trình bày qua những nét sau đây :

          2/ Người cha

 

II. Người cha và đứa con cả

Tin mừng đáng lẽ có thể kết thúc ở đây là được rồi, nhưng lại muốn trình bày thêm hình ảnh người con cả như muốn cho thấy một đối ảnh về người cha, về Thiên Chúa.

        1/ Người con cả

          2/ Người cha

 

Kết luận

Tin mừng Luca khi trình bày câu chuyện với ba nhân vật chẳng những là để minh hoạ khuôn mặt Thiên Chúa giàu lòng thương xót và tha thứ, nhưng còn có mục đích khác là để chúng ta tự vấn xem ta là ai trong ba khuôn mặt ấy.


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà