CHỦ NHẬT V MÙA CHAY (1-4-2001 , Năm C)

SUY NIỆM

Công lý và lòng thương xót - Luật pháp phân biệt rất rõ ràng và công minh. Sự việc nêu ra trong bài Phúc Aâm hôm nay được coi là đầy đủ nhân chứng và tang chứng, vậy mà Chúa Giêsu chẳng làm gì cả! Ngài đã không trả lời những đòi hỏi của các luật sĩ và biệt phái mà chỉ ngồi lấy tay viết trên đất. Hành động đơn giản ấy đã đầy đủ! Chúa Giêsu chẳng phải là kẻ vô pháp luật, Ngài cũng chẳng hề để kẻ tội lỗi ra đi tự do! Ngài lại càng không phải là kẻ ác độc ra lệnh ném đá kẻ có tội. Cuối cùng Chúa không kết án người đàn bà ngoại tình nhưng Ngài dạy chị hãy đừng phạm tội nữa.

Thời đại phóng túng và mất ý thức về tội thường hay lạm dụng lòng thương xót của Chúa. Chính vì rất nhiều lần nghe câu: "Hãy để kẻ nào vô tội ném đá chị ta trước", chúng ta đã im lặng và ngại bàn về các nhân đức. Có phải vì không ai không có tội nên chẳng có ai có nhân đức chăng? Ngược lại chúng ta được kêu gọi nên hoàn thiện và chúng ta được kêu gọi hãy đừng phạm tội nữa. Một khi sửa sai những người phạm tội là trách nhiệm của chúng ta tức là chúng ta đang tìm kiếm sự khôn ngoan của Chúa Giêsu trong ý nghĩa thế nào là công lý và lòng thương xót. Sự khôn ngoan hành động của Ngài làm chúng ta nhớ lại sự phân xử khôn ngoan của vua Salômôn trong việc chia đứa con còn sống cho hai ngươi đàn bà. Câu trả lời hoàn hảo không luôn luôn là câu trả lời thẳng vào những đòi hỏi. Sự khôn ngoan biểu lộ trong cả hai trường hợp tương tự Vua Salômôn và Chúa Giêsu, vì cả hai mang cùng nguồn gốc. Chúa Giêsu là Thiên Chúa tự thuở đời đời. Giai đoạn nhân cách hóa sự Khôn Ngoan trong Cựu Ước được hiểu là nói về Chúa Giêsu Kitô.

Cuối cùng Chúa Giêsu đã làm tiêu tan kỳ vọng và đòi hỏi của các luật sĩ và biệt phái.. Câu trả lời của Ngài đã không là một trong những điều họ mong đợi. Theo Chúa hằng ngày, chúng ta sẽ cảm nghiệm những điều lạ lùng tương tự. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ không luôn đạt được tất cả những điều chúng ta xin nhưng câu trả lời của Cha nhân lành cho những điều chúng ta tha thiết xin Ngài là ban cho chúng ta những điều cần thiết nhất cho phần rỗi của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban cho chúng con sự khôn ngoan của Chúa. Xin hãy hướng dẫn chúng con sống sự thật trong tình yêu của Ngài.

 


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà