SUY NIỆM

 

CHỦ NHẬT PHỤC SINH (15-4-2001)

 

Alleluia! Ngài đã sống lại và đã ra khỏi mồ! Thần chết không còn quyền lực trên chúng ta nữa. "Viên đá mà những người thợ xây loại bỏ đã trở nên viên đá góc tường. Thiên Chúa đã làm những việc kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã dựng nên, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan" (Tv 118, 22-24)

 

Hãy hình dung sự kinh ngạc mà Phêrô và Gioan cảm nghiệm khi Maria Magdalena bảo họ là xác Thầy không còn trong mồ đá. Khi họ vào trong mồ, họ chỉ thấy có khăn liệm và băng vải. Có lẽ tim họ đã rộn lên và lòng họ đã nên cuống cuồng vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau đó chúng ta nghe Chúa Giêsu hiện ra với các Tông đồ và các bà. Điều đó chứng thực rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết! Khi các sự việc lạ lùng này được bày tỏ, các môn đệ như được mang một niềm hi vọng sống động rằng mình sẽ được cùng Đức Kitô hiển trị.

 

Trong sách Tông Đồ Công Vụ, khi Phêrô làm chứng cho Cornelius và những người ngoại, ông đã mạnh bạo tuyến tín về Chúa Giêsu Đấng đã chết và sống lại để cứu chuộc chúng ta. "Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do Thái và tại chính Giêrusalem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước là chúng tôi, những kẻ được cùng ăn cùng uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại" (Cv 10, 39-42).

 

Các Tông Đồ là những nhân chứng về tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm. Ngài đến với Thần Khí và quyền năng. Ngài cũng ban cho các Tông Đồ và những kẻ tin Ngài những quyền năng ấy để thi hành những công việc của Ngài. Chúng ta đã lãnh nhận những quyền hạn và sức mạnh này qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Đôi khi chúng ta trở nên tự mãn trong đức tin, nhưng Lễ Phục Sinh là dịp nhắc nhớ chúng ta rằng nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ được cùng Ngài sống lại.

 

Chúng ta hãy hồi tâm nếu thấy mình tỏ ra thờ ơ trong niềm tin. Chúa Giêsu muốn tha thứ chúng ta, rửa sạch chúng ta và bổ sức cho chúng ta – Đó là lý do vì sao Ngài đã chết cho chúng ta trên thập tự và đã sống lại trong vinh quang và quyền lực. Chúng ta hãy tìm kiếm những điều Chúa Giêsu mong muốn cho chúng ta. Hãy nhìn vào Ngài, Đấng có sức mạnh làm cuộc đời ta thay đổi. Trong bất cứ trạng huống nào của cuộc đời, hãy vui mừng và hi vọng vì Chúa Giêsu đã chiến thắng tất cả. Ngài ngự trị trên tất cả. Và chúng ta được mời gọi để cùng Ngài chia sẻ sự chiến thắng trên tội lỗi và thần chết. Hãy luôn nhớ rằng "Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang" (Col 3, 1-3).


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà