CHỦ NHẬT III PHỤC SINH

(29-4-2001)

 

Đọc Lời Chúa

 

· Cv 5,27b-32.40b-41 : Vị thượng tế hỏi các tông đồ: «Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà kìa các ông đã làm cho Giê-ru-sa-lem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi». Bấy giờ Phê-rô và các tông đồ khác đáp lại rằng: «Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm (…)».

 

· Kh 5,11-14 : Muôn thiên thần ở chung quanh ngai … lớn tiếng hô: «Con Chiên đã bị giết nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang và muôn lời cung chúc».

 

 

 

· TIN MỪNG : Ga 21,1-19

 

Đức Giê-su hiện ra ở biền hồ Ti-bê-ri-a

 

Khi ấy, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Ti-bê-ri-a.Người tỏ mình ra như thế này: Ông Si-mon Phê-rô, ôngTô-ma gọi là Đi-đi-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na, miền Ga-li-lê, các người con ông Giê-bê-đê, và hai môn đệ khác nữa. Tất cả đang ở với nhau. Ông Si-mon Phê-rô nói với các ông: «Tôi đi đánh cá đây». Các ông đáp: «Chúng tôi cùng đi với anh». Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.

 

Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. Người nói với các ông: «Này các chú, các chú không kiếm được gì ăn sao?» Các ông trả lời: «Thưa không». Người bảo các ông: «Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, anh em sẽ bắt được cá». Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: «Chúa đó!» Vừa nghe nói «Chúa đó!» ông Si-mon Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách khoảng gần một trăm thước.

 

Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giê-su bảo các ông: «Đem ít cá mới bắt được tới đây!» Ông Si-mon Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà không bị rách lưới. Đức Giê-su nói: «Anh em hãy đến mà ăn!» Không ai trong các môn đệ dám hỏi «Ông là ai?» vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh, trao cho các ông, rồi cá, Người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.

 

Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-mon Phê-rô: «Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có mến Thày hơn các anh em này không?» Ông đáp: «Thưa Thầy, có, Thầy biết con yêu mến Thầy». Đức Giê-su nói với ông: «Hãy chăm sóc chiên con của Thầy». Người lại hỏi: «Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?» Ông đáp: «Thưa Thầy, có, Thầy biết con yêu mến Thầy». Người nói: «Hãy chăn dắt chiên của Thầy». Người hỏi lần thứ ba: «Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có mến Thày hơn các anh em này không?» Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần «Anh có yêu mến Thầy không?» Ông đáp: «Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy». Đức Giê-su bảo: «Hãy chăm sóc chiên của Thầy».

 

Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.

 

Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: «Hãy theo Thầy!»

 

Suy niệm

 

Câu hỏi gợi ý :

 

1. Các tông đồ đánh cá suốt đêm mà không được gì cả, nhưng nghe lời Đức Giê-su, các ông đánh được rất nhiều cá. Điều đó có ý nghĩa gì không?

2. Khi lên bờ, các tông đồ thấy có sẵn cá và bánh cùng với than hồng đang cháy. Điều ấy có ý nghĩa gì, nhất là khi điều ấy lại xảy ra trước khi Đức Giê-su muốn trao trách nhiệm cho Phê-rô?

3. Tại sao trước khi trao nhiệm vụ chăn dắt đàn chiên cho Phê-rô, Đức Giê-su lại hỏi ông tới ba lần «Anh có yêu mến Thầy không?». Có cần thiết phải hỏi nhiều lần như thế không?

 

Suy tư gợi ý :

 

1. Bài học cho những người làm tông đồ Chúa

 

Sau khi Đức Giê-su sống lại, Ngài chỉ thỉnh thoảng hiện ra và nói chuyện với các môn đệ, chứ không còn cảnh thầy trò suốt ngày bên nhau lang bạt từ làng này sang làng khác, thành này sang thành khác để loan báo Tin Mừng nữa. Vì thế, các môn đệ phải nghĩ tới chuyện kiếm gì để ăn, và các ông rủ nhau đi đánh cá, làm nghề cũ của mình. Nhân dịp này, Đức Giê-su đã cho các ông – cũng là cho chúng ta, những người muốn làm tông đồ của Ngài – một bài học bằng một biểu tượng sống động.

 

Các ông đánh cá suốt đêm, nhưng không bắt được gì cả. Nhưng khi các ông làm theo lời Đức Giê-su – lúc đó các ông chưa nhận ra là Ngài – thì các ông thành công mỹ mãn. Lưới đầy cá đến nỗi kéo lên không nổi. Điều này cho thấy: không phải con người cứ có tài năng và cứ nỗ lực làm điều mình muốn thì sẽ đạt được kết quả. Cổ nhân ta có câu: «Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên» (L’homme propose, Dieu dispose). Điều này làm ta nhớ lại lời nói của Đức Giê-su: «Không có Thầy, anh em không làm gì được» (Ga 15,5). Tuy nhiên, người tin vào Đức Giê-su không hề bi quan và cho rằng mình yếu đuối bất lực không làm được gì, vì họ tin rằng nhờ quyền năng của Thiên Chúa ở trong họ, họ có thể làm được tất cả mọi sự: «Đối với Thiên Chúa, không có sự gì là không thể làm được» (Lc 1,37), và «Tôi có thể làm được tất cả nhờ Đấng ban sức mạnh cho tôi» (Pl 4,13). Sự kiện nhờ Đức Giê-su, nhờ vâng lời Ngài mà các tông đồ bắt được mẻ lưới đầy cá chứng tỏ điều ấy.

 

Trong câu chuyện này, điều rất có ý nghĩa là: mặc dù các tông đồ đánh được thật nhiều cá, nhưng khi lên bờ, các ông thấy Đức Giê-su đã lo liệu cá và bánh cùng với than hồng để nướng cho các ông. Ngài lo lắng cho các ông thật tươm tất như một bà mẹ. Như vậy, nếu không lo đánh cá hay không đánh được cá, các ông vẫn có cá và bánh để ăn. Hành động này của Đức Giê-su có thể làm an tâm những người làm tông đồ cho Chúa: Thiên Chúa quan phòng luôn luôn quan tâm lo lắng đến những nhu cầu thực tế của đời sống cho những người làm việc cho Ngài.

 

Sự kiện lạ lùng này xảy ra ngay trước khi Đức Giê-su trao nhiệm vụ chăn dắt Giáo Hội cho Phê-rô càng làm nổi bật ý nghĩa trên. Ngài dường như muốn nói với Phê-rô: «Anh hãy chăm lo Giáo Hội của Thầy, Thầy chỉ cần anh lo việc ấy thôi. Còn việc sinh kế của anh, hãy phó thác cho Thầy, Thầy sẽ lo tất cả cho anh để anh hoàn toàn an tâm làm điều Thầy giao phó». Vì thế, những ai lo việc cho Thiên Chúa, hãy an tâm về đời sống cụ thể của mình. Ngài không thua lòng quảng đại của ta và để ta thiệt thòi đâu. Ngài đã từng nói: «Hãy lo tìm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài trước đã, còn mọi sự khác Ngài sẽ ban cho sau» (Mt 6,33). Chẳng lẽ đó là một lời hứa hão?

 

Thật vậy, Ngài sẽ không để những người làm việc cho Ngài phải lâm tình trạng thiếu thốn, miễn là họ biết chấp nhận sống tinh thần thanh bần, một thứ thanh bần tự nguyện, không chủ trương phải thỏa mãn đầy đủ những nhu cầu giả tạo. Kinh nghiệm cho tôi thấy rằng Thiên Chúa có hàng trăm ngàn cách thức khác nhau để hỗ trợ cho những ai lo lắng cho công việc của Ngài. Nếu không thế thì làm sao tôi có thể dành ưu tiên thì giờ cho những công việc của Ngài được? Tuy nhiên, những vị lãnh đạo trong Giáo Hội (giáo phận, giáo xứ, v.v…) không nên vì thế mà bỏ mặc những người đang lo việc cho Chúa ở dưới tay của mình. Các ngài nên bắt chước Thiên Chúa, biết quan tâm lo lắng đến đời sống cụ thể của những người lo việc cho Thiên Chúa, cho Giáo Hội dưới quyền mình, dù họ là giáo sĩ hay giáo dân, đồng thời biết chia sẻ một cách quảng đại và cụ thể với họ ngay cả trong lãnh vực vật chất. Chúa đã quan tâm lo lắng cho đời sống mình thế nào, mình cũng hãy quan tâm lo lắng cho những người làm việc Chúa dưới quyền mình như vậy.

 

2. Làm công việc của Chúa, phải có nhiều tình yêu

 

Trước khi giao cho Phê-rô trách nhiệm coi sóc Giáo Hội của Ngài, Đức Giê-su hỏi ông tới ba lần «Anh có mến Thầy không?» đến nỗi đã làm ông buồn. Điều ấy không phải là không có ý nghĩa. Làm việc cho Chúa, cho Giáo Hội, cho nhân loại, hay cho xã hội đòi hỏi những người làm công việc ấy phải dấn thân, quên mình, phải có bụng chung, nghĩa là phải có rất nhiều tình yêu: tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân. Không có tình yêu, chúng ta không thể nào làm công việc ấy tốt đẹp được, vì nó đòi hỏi rất nhiều hy sinh, nhiều mồ hôi nước mắt, sự chấp nhận thiệt thòi. Không có tình yêu đích thật đối với Thiên Chúa và tha nhân mà làm việc cho Ngài, nhất là việc loan báo Tin Mừng và chăm sóc cho những cộng đoàn Giáo Hội, chúng ta sẽ không thể đáp ứng được những đòi hỏi gắt gao của công việc, không thể kiên nhẫn chịu đựng những bực bội, khó chịu, những hàm oan, đau khổ, v.v… Tệ nhất là ta biến việc phục vụ Thiên Chúa và tha nhân thành một lý do để được ưu đãi, được phục vụ, thành một cơ hội để hưởng thụ, để có những đặc quyền đặc lợi, nhất là để áp bức và gây bất công cho người khác.

 

Những ai đang phụ trách chăm sóc các cộng đoàn Giáo Hội, những ai đang làm việc cho Thiên Chúa, cho Giáo Hội và xã hội, hãy lắng nghe trong thâm tâm tiếng Chúa thường hỏi mình: «Con có thật sự yêu mến Cha không?», và hãy làm theo những gì tình yêu ấy đòi hỏi.

 

Cầu nguyện

 

Lạy Chúa, con muốn lo việc cho Chúa, nhưng quả thật con còn có biết bao nhu cầu của bản thân con, của gia đình con khiến con phải lo lắng. Vì thế, con còn tâm trí hay thì giờ đâu để lo việc cho Chúa! Nhưng xin Chúa hãy giúp con tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, để con dám dấn thân thật sự cho những công việc của Chúa, của anh em đồng đạo và của đồng bào con. Amen. (NCK)


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà