CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH, năm C

*Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ

Ga 10, 27-30

 

CHÚA GIÊSU, MỤC TỬ TỐT LÀNH

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Cứ mỗi năm khi bắt đầu cử hành lễ Chúa chăn chiên lành những hình ảnh về những con chiên đi từng bầy theo sau một người chăn với cây gậy cầm trên tay luôn gợi lên trong đầu óc của con người hình ảnh của Chúa Giêsu, vị mục tử nhân hậu hết mình vì đoàn chiên. Trong Tin Mừng của thánh Gioan 10, 1-30, đặc biệt các câu 27-30 nói về dụ ngôn Người mục tử tốt lành. Đoạn Tin Mừng này gợi lên trong ta nhiều suy nghĩ:

 

CHÚA GIÊSU, VỊ MỤC TỬ NHÂN HẬU, TỐT LÀNH:

Đọc Tin Mừng nhất lãm và đặc biệt Tin Mừng của thánh Gioan chương 10, chúng ta bắt gặp một chương thần học đích thực về Chúa Giêsu là vị mục tử tốt lành. Tin Mừng nhất lãm cũng cho thấy hình ảnh Người mục tử nằm rải rác trong các chương Tin Mừng. Tuy nhiên, chương 10 của thánh Gioan là một tổng hợp sâu sắc về Chúa Giêsu, Người mục tử tốt, đến nỗi nó bao trùm cả cuốn Tin Mừng của Ngài về ơn cứu độ chứa chan mà Chúa Giêsu mang lại cho nhân loại, cho con người. Chúa Giêsu là mục tử tốt lành vì Ngài có trách nhiệm đối với đàn chiên, yêu thương chiên, săn sóc, quan tâm đến từng con chiên một và do đó, giữa chiên với nhau cũng có sự hiểu biết sâu xa. Khác với các chủ chiên giả ( Ga 10, 1-5 ). Các mục tử giả lợi dụng chiên, không sống cho chiên, không biết lưu tâm săn sóc chiên, làm ngơ giả điếc trước tiếng kêu gào, khóc lóc, than van của chiên mình. Chúa Giêsu là mục tử đích thực, Ngài thí mạng sống vì đàn chiên( Ga 10, 15 ).

 

Chính khi hiến thân cho đoàn chiên, vị mục tử tốt lành đã chứng tỏ rõ ràng được Người là mục tử tốt luôn chăm sóc chiên cách hết sức vô vị lợi. Điều này khác với những kẻ chăn thuê, chăn mướn vì khi thấy chiên gặp hiểm nguy chúng liền bỏ chạy trốn, để mặc cho chiên bị lâm nguy, bị thú vồ, cắn xé và giết chết. Chúa Giêsu không dừng nơi những con chiên Israen, Ngài nói:” Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về “( Ga 10, 16 ). Sứ mạng của Chúa Giêsu trải rộng khắp nơi, Ngài không loại trừ, không xua đuổi, không bỏ rơi ai. Chúa Giêsu là mục tử cho mọi người trên khắp cùng thế giới.

 

CHÚA BAN CHO ĐÀN CHIÊN ĐƯỢC SỐNG VÀ SỐNG DỒI DÀO:

 Vì là mục tử nhân lành, chiên nhận ra chủ, nghe tiếng chủ gọi, chủ biết chiên và chiên theo chủ. Các chiên của Chúa nghe tiếng Người ( Ga 10, 16 ). Chiên nghe chủ và tuân theo lệnh của chủ. Chiên vâng phục chủ và đi bất cứ nơi nào chủ sai chiên đi, chiên đi theo bước chân của chủ. Chúa Giêsu ban sự sống và sự an toàn cho đàn chiên. Ngài nói:” Sẽ chỉ có một đàn chiên, và một mục tử ( Ga 10, 16 ). Như Chúa Cha và Chúa Con là một. Chúa Giêsu cũng cho nhân loại liên kết trong mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Đây là hình ảnh của một nhân loại đã được cứu chuộc nhờ sự hiệp nhất chung cục của mầu nhiệm Thiên chúa Ba Ngôi:” Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy”( Ga 10, 18 ).

 

CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC VÀ TU SĨ:

Chúa Giêsu luôn là mẫu gương tuyệt hảo của mọi ơn gọi . Ngài đến để chiên được sống và sống dồi dào.

 

Theo gương Chúa Giêsu, vị mục tử nhân hậu, các mục tử của Chúa, những người tận hiến đi theo chân Chúa để sống ơn gọi hiến mình cho ơn cứu chuộc chứa chan của Chúa Giêsu luôn phải noi gương vị Thầy nhân hậu tốt lành để sống tất cả cho việc phục vụ mọi người. Những người mục tử và những tâm hồn tận hiến luôn phải cảm nghiệm sâu xa lời của Thầy Chí Thánh Giêsu:” Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”( Ga 10, 11 ).

 

Xin cho các linh mục và các tu sĩ nam nữ luôn biết noi gương Vị Mục Tử nhân hậu là Chúa Giêsu tốt lành.

 

Xin cho có nhiều thanh niên nam nữ thiện chí biết tận hiến cuộc đời của mình để phục vụ mọi người như Chúa Giêsu Đấng đến để phục vụ, chứ không để được hầu hạ.

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ:

1.      Bạn hiểu sao về Mục Tử đích thực và kẻ chăn thuê, chăn mướn ?

2.      Tại sao Chúa Giêsu lại nói Người là Mục Tử nhân lành ?

3.      Bạn đã khi nào thấy con chiên chưa ? Bạn hãy thuật lại câu chuyện Người Mục Tử nhân lành.


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà