CHỦ NHẬT 6 PHỤC SINH

 

20-5-2001

 

Nghe:

 

BÀI ĐỌC: Cv 15,1-2.22-29:

 

Có những người từ miền Giuđê đến dạy anh em rằng: "Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Môsê, thì anh em không thể được cứu độ". Oâng Phalô và ông Banaba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phaolô, ông Banaba và một vài người khác lên Giêrusalem gặp các Tông Đồ và kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận này…….

 

Bấy giờ các Tông Đồ, cùng với toàn thể Hội Thánh, quyết định chọn mấy người trong các ông, để phái đi Antiokhia với ông Phao,lô và Banaba… Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau"

 

Anh em Tông Đồ và kỳ mục chúng tôi gửi lời chào anh em gốc dân ngoại tại Antiôkhia, tại miền Syri và Kilikia. Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi, không được chúng tôi ủy nhiệm, mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang. Vì thế chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu, và phái họ đến với anh em, cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là Banaba và ông Phaolô, những người đã cống hiến cuộc đời vì danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi cử ông Giuđa và ông Xila đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây: Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt trên vai anh em một gánh nặng naò khác ngoài những điều cần thiết này: là kiêng ăn đồ đã cúng cho ngẫu tượng, không ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết, và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh"

 

TIN MỪNG: Ga 14,23-29

 

Đức Giêsu đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

 

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xẩy ra, để khi xẩy ra anh em tin.

 

Ngẫm:

 

Câu hỏi gợi ý:

 

1. Các môn đệ nghe Đức Giêsu "giống như vịt nghe sấm"

2. Để hiểu được Đức Giêsu….

3. Hậu quả khôn lường của Tình Yêu.

 

Suy tư gợi ý:

 

1. Các môn đệ nghe Đức Giêsu "giống như vịt nghe sấm"

 

Khi đọc lại những lời từ biệt đầy ân tình của Đức Giêsu nói với các môn đệ, chúng ta có cảm tưởng những lời nói ấy rơi vào trong khoảng không: không một âm vang, không một tiếng dội. Các môn đệ như đang sống trong một thế giới khác, với những bận tâm khác. Tâm hồn họ đang để đâu đâu. Lòng trí họ ở thật xa những gì Đức Giêsu muốn truyền đạt! Họ nghe Đức Giêsu nói chẳng khác gì "vịt nghe sấm", tức nghe mà không hiểu gì hết, bởi vì lời nói của Thầy không hề lọt vào tai họ!

 

2. Để hiểu được Đức Giêsu…..:

 

Các môn đệ không hiểu Đức Giêsu cũng là chuyện bình thường và dễ hiểu thôi! Bởi vì cùng lắm các ngài chỉ có thể hiểu được rằng: "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người cho thế gian, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng đưộc sống muôn đời" (Ga 3,16). Chứ làm sao mà các có thể hiểu nổi Tình Yêu của Đức Giêsu lại "điên rồ" đến như vầy:

 

"Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự" (Pl 2, 6-8)

 

Chúng ta hẳn còn nhớ Phêrô đã can ngăn Thầy như thế nào khi Đức Giêsu loan báo cuộc Thương Khó! Mà không chỉ có một mình Phêrô cản ngăn mà tất cả Nhóm Mười Hai đều không muốn hiểu và không muốn chấp nhận chọn lựa của Thầy! Chỉ sau khi đã đón nhận Thánh Thần, các ngài mới hiểu được Tình Yêu của Thiên Chúa bao la và sâu thẳm như thế nào.

 

Vì thế, để chúng ta hiểu được Đức Giêsu & Thiên Chúa Cha yêu thương ta như thế nào, chúng ta cần phải có ánh sáng và ân sủng của Thánh Thần.

 

3. Hậu quả khôn lường của Tình Yêu:

 

Vì yêu nhân loại Thiên Chúa đã ban Con Một Ngài là Đức Giêsu cho trần gian. Vì yêu nhân loại Đức Giêsu đã chấp nhận làm người, và còn hơn thế nữa, đã chấp nhận con đường thập giá, tự hạ và tự hủy. Vì yêu mỗi người chúng ta Đức Giêsu và Cha Người sẵn sàng đến "dựng lều" trong chúng ta, nghĩa là Thiên Chúa không chỉ sống cùng chúng ta (Emmanuel) mà sống trong chúng ta. Vì yêu chúng ta Thiên Chúa đã quan phòng cho chúng ta gặp được Linh Đạo Khôi Bình….cho chúng ta có một gia đình thiêng liêng yêu thương, nâng đỡ chúng ta, trên con đường nên thánh.

 

Nếu chúng ta thực sự yêu mến Đức Giêsu, yêu mến Thiên Chúa chúng ta sẽ giữ Lời Ngài và sẽ được Ngài và Chúa Cha yêu mến. Giữ Lời là lắng nghe, thực thi và rao giảng Lời. Nghe/Sống/RaoGiảng Lời là tiêu chuẩn, là thước đo tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa!

 

Nếu chúng ta thực sự yêu thương tha nhân, yêu thương những người sống chung quanh chúng ta, những người cần đến chúng ta thì chúng ta sẽ coi họ là đối tượng để chúng ta "yêu thương và phục vụ". Thiên Chúa đã đồng hóa với chúng ta thì chúng ta cũng được mời gọi đồng hóa mình với tha nhân. Cách đồng hóa hoàn hảo nhất là đặt mình vào thế phục vụ và yêu thương như Chúa đã yêu thương và phục vụ chúng ta.

 

Là thành viên của Gia Đình Khôi Bình, chúng ta được mời gọi thể hiện lòng kính Chúa và yêu người theo cách riêng của Linh Đạo: Siêng năng đọc, suy niệm, học hỏi và chia sẻ Lời Chúa. Đoàn kết yêu thương và phục vụ anh chị em trong cùng gia đình như những người thân….Tình Yêu sẽ biến đổi chúng ta. Tình yêu sẽ biến đổi gia đình riêng và Gia Đình Khôi Bình. Tình Yêu sẽ biến đổi thế giới! Và chỉ có Tình Yêu mới có sức biến đổi ấy, chứ không phải quyền lực, vũ khí hay tiền bạc!

 

Nguyện:

 

Lạy Thiên Chúa là Tình Yêu, chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban Đức Giêsu cho chúng con. Nhờ Người chúng con hiểu và đón nhận được Tình Yêu của Cha. Nhờ Người chúng con tìm được con đường hạnh phúc thật. Nhờ Người và nhờ Thánh Linh của Cha, chúng con có thể yêu thương anh chị em thuộc gia đình Khôi Bình và tha nhân đồng loại.

 

Xin Cha ban cho chúng con một lòng gắn bó với việc lắng nghe, sống và rao giảng Lời Chúa, để chúng con luôn có Cha và Đức Giêsu trong tâm hồn và trong cuộc đời của chúng con. Amen.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà