CHÚA BA NGÔI ( CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN )

Ga 16, 12-15

 

BA NGÔI TÌNH THƯƠNG THÔNG HIỆP

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Nói về Chúa Ba Ngôi là một điều khó hiểu nhưng đó là tín điều cơ bản của đạo công giáo. Đó là mầu nhiệm đức tin. Con người không thể nào dùng trí khôn hay khoa học để minh chứng về Chúa Ba Ngôi. Tại sao Ba Ngôi lại là một Chúa ? Tại sao một Chúa lại có Ba Ngôi ? Đây là vấn nạn mà con người phải dùng đến ánh sáng đức tin mới có thể hiểu nổi và chấp nhận được.

 

CỰU ƯỚC NÓI GÌ VỀ CHÚA BA NGÔI ?: 

Trước khi Đức Giêsu Kitô đến trần gian này, không ai có một ý niệm nào về Chúa Ba Ngôi. Ngay những người Do Thái là dân thánh, được Thiên Chúa tuyển chọn và sủng ái cũng không biết. Sách Cựu Ước chỉ nói tới một Thiên Chúa duy nhất, tạo dựng và làm chủ muôn loài muôn vật, làm chủ vũ trụ, con người. Cựu Ước chỉ đề cập xa xa tới Chúa Ba Ngôi mà thôi. Trong Cựu Ước ta bắt gặp câu của ngôn sứ Isaia như sau:” Này đây tôi tớ của Ta, kẻ Ta nâng đỡ, Ta đã chọn và sủng mộ. Ta đã ban thần khí trên Người “( Is 42, 1 ). Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi do chính Chúa Giêsu mạc khải trong Tân Ước.

 

TÂN ƯỚC NÓI GÌ VỀ CHÚA BA NGÔI ?:  

Chúa Ba Ngôi chỉ được từ từ vén lộ trong Tân Ước do Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nói với dân Do Thái về Chúa Cha:” Đạo lý Ta dậy không phải của Ta mà là của Đấng sai Ta”( Ga 7, 16 ). Chúa Giêsu cũng mạc khải về Ngôi Ba Thiên Chúa:” Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Ta”( Ga 14, 26 ). Nếu Chúa Giêsu không tỏ lộ cho nhân loại, cho con người biết về Chúa Ba Ngôi, chắc chắn không ai có thể hiểu được một chân lý, một tín điều xem ra hết sức khó hiểu. Sách giáo lý cũng chỉ định nghĩa rất khô khan và cô đọng về Chúa Ba Ngôi. Tuy nhiên, phải nhờ chính lời mạc khải của Chúa Giêsu, con người với tác động của Chúa Thánh Thần, với ánh sáng của đức tin mới dần dần ngộ ra Chúa Ba Ngôi và chấp nhận Chúa Ba Ngôi với lòng tin sâu thẳm của mình. Ta cũng đọc thấy nhiều đoạn rải rác trong Tin Mừng nhất lãm và Tin Mừng của thánh Gioan nói về Chúa Ba Ngôi. Chẳng hạn trước khi Chúa phục sinh về trời, Ngài đã nhắn nhủ các môn đệ:” Các con hãy đi rao giảng cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và nhân danh Chúa Thánh Thần”( Mt 28, 19 ). Chúa Giêsu công khai mạc khải về Chúa Ba Ngôi cho các môn đệ và hình ảnh Chúa Ba Ngôi rõ nét, ấn tượng nhất ta bắt gặp Ba Ngôi Thiên Chúa nơi dòng sông Giorđan, nơi Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho Chúa Giêsu.

 

Ở đây:” Thánh Thần lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên đầu Chúa Giêsu và có tiếng Chúa Cha từ trời vọng xuống, đây là Con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người (Mt 3, 16-17 ). Ở đây ta nhận thấy cả Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, Ba ngôi chỉ là một như lời sách đệ nhị luật đã xác nhận rõ ràng cho dân Israen:” Hỡi Israen, hãy lắng nghe Thiên Chúa chúng ta là Chúa duy nhất”( TL. 6, 4 ).

 

MẦU NHIỆM CHÚA BA NGÔI LÀ MẦU NHIỆM CAO CẢ SIÊU VIỆT:

Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất, nhưng ở nơi Thiên Chúa lại có Ba Ngôi Vị khác biệt nhau. Ba Ngôi bằng nhau không Ngôi nào hơn Ngôi nào kém. Đó là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: chỉ có một Thiên Chúa nhưng Thiên Chúa có Ba Ngôi. Mầu nhiệm là ở chỗ: một Chúa mà lại có Ba Ngôi và Ba Ngôi tuy khác biệt nhau, vì Ngôi Cha không phải là Ngôi Con, Ngôi Con không phải là Thánh Thần, nhưng Ba Ngôi không phải là Ba Thiên Chúa mà chỉ là một Thiên Chúa duy nhất. Đây  là mầu nhiệm vượt quá trí hiểu của con người, nhưng ta tin nhận mầu nhiệm ấy vì chính Chúa Giêsu đã mạc khải cho ta mầu nhiệm ấy để ta tin nhận và biết rằng điều ấy không nghịch lý mà là một tín điều căn bản của đạo, của lòng tin Kitô giáo. Đây là mầu nhiệm hiệp thông tình thương giữa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

 

TA PHẢI CÓ THÁI ĐỘ NÀO ĐỐI VỚI CHÚA BA NGÔI ?:

Ba Ngôi Thiên Chúa có liên hệ rất mật thiết đối với mỗi người chúng ta. Ngôi Cha sinh dựng nên ta. Ngôi Con cứu chuộc ta và Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần đổi mới, thanh luyện và ban ân sủng cho ta. Do đó, ta phải tin kính, cậy trông, yêu mến, cầu xin và tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi. Ta phải năng nhớ tới và cầu xin với Chúa Ba Ngôi và ta phải luôn dọn linh hồn ta trong sạch để rước Chúa Ba Ngôi ngự vào linh hồn ta, đừng bao giờ biến linh hồn ta, đền thờ linh hồn ta thành chỗ nhơ nhớp khiến Chúa Ba Ngôi từ chối ngự trị đền thờ linh hồn ta. Ta ước mong sau này được về quê trời hưởng mặt Chúa Ba Ngôi mãi mãi.

Lạy Chúa Ba Ngôi, xin ngự đến linh hồn chúng con để linh hồn chúng con luôn trở nên đền thờ xứng đáng cho Ba Ngôi ngự trị.

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ:

 

Bạn hiểu gì về Chúa Ba Ngôi ?

Tại sao Đức Trời lại có Ba Ngôi ?

Ba Ngôi làm gì cho ta ?

 


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà