Chúa Nhật Lễ Kính Ba Ngôi Thiên Chúa

Thiên niên kỷ mới đã thực sự bắt đầu. Nhưng hôm nay, nếu nhìn lại chương trình ba năm chuẩn bị mừng Năm Thánh 2000 do Đức Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đề ra, năm 97 học hỏi về Chúa Giê-su là Ngôi Hai, năm 98 về Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba và năm 99 về Chúa Cha là Ngôi Thứ Nhất, chúng ta mới nhận thấy quyết định của Đức Thánh Cha là tuyệt vời, bởi vì khi chúng ta mừng kỷ niệm 2000 năm Chúa đến với trần gian, thì cũng có nghĩa là chúng ta mừng việc Chúa mạc khải trọn vẹn về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Đúng vậy, qua Đức Ki-tô là Ngôi Lời hoặc Lời Thiên Chúa, chúng ta được biết về Chúa Cha, Chúa Thánh Thần và về chính Ngôi Lời nữa. Nói khác đi, Chúa Giê-su, Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, đã nói gì với chúng ta về Đấng mà Người gọi là "Cha Thầy và cũng là Cha của anh em" và về Đấng mà Người xin "Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, và là Đấng Bảo Trợ"?

Lần giở từng trang sách Tin Mừng, chúng ta không gặp được một tiểu luận thần học nào của Chúa Giê-su về Thiên Chúa Ba Ngôi đâu. Nhưng Chúa đã giảng dạy về Thiên Chúa Ba Ngôi, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo người nghe, chỗ này một chút về Chúa Cha, chỗ kia một chút về Chúa Thánh Thần hoặc về chính Người, để rồi từ từ những ai nghe Người giảng có thể dần dần hiểu được quan hệ giữa Ba Ngôi Thiên Chúa như thế nào, Ba Ngôi Thiên Chúa làm gì cho nhân loại, và nhân loại phải đáp trả kế hoạch cứu rỗi yêu thương của Thiên Chúa làm sao.

Vậy bài Tin Mừng hôm nay là một số những lời của Chúa Giê-su nói với các tông đồ trong bữa Tiệc Ly. Người nói về Chúa Cha yêu quý của Người như thế này: "Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy." Nếu Chúa Giê-su nói Chúa Cha là Cha của Người thì chắc chắn Người phải là Con của Chúa Cha rồi. Mà thực như vậy, nhiều lần sách Tin Mừng cho chúng ta biết Chúa Giê-su đã nói đến quan hệ này giữa Người với Chúa Cha. Người bảo thức ăn của Người là thi hành ý Chúa Cha, điều mong muốn của Người là làm cho danh Cha được vinh hiển. Rồi nếu "mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy" thì rõ ràng là Chúa Cha và Chúa Con ngang hàng nhau, Chúa Cha là Thiên Chúa thì Chúa Con cũng là Thiên Chúa. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của tình yêu nên Người không sống đơn độc, nhưng Người có đời sống cộng đồng, sống mối thông hiệp Cha-Con trong tình yêu và hiểu biết nhau, tức là trong Chúa Thánh Thần.

Nhưng Thánh Thần là Đấng nào? Chúa Giê-su nói gì về Thánh Thần? Trước hết, khi nói cho chúng ta biết về Chúa Thánh Thần là Chúa Giê-su kết thúc việc mạc khải cho nhân loại về Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Giê-su nói đến vai trò của "Thần Khí sự thật", bởi vì sau khi Người chết và sống lại, Thánh Thần sẽ giúp cho các môn đệ Chúa Giê-su tiếp nối công cuộc của Người, bằng cách cho họ nhớ lại tất cả những gì Người đã dạy bảo họ trước kia và hỗ trợ họ làm cho vinh quang Chúa Cha được tỏ rạng, giống như Người đã làm khi còn sống giữa họ. Hiểu theo một nghĩa nào đó, nếu ta có thể nói Thánh Thần thay thế Chúa Giê-su sau khi Chúa Giê-su về trời, thì điều ấy có nghĩa là Chúa Giê-su và Thánh Thần cũng ngang hàng nhau, tựa như Chúa Con ngang hàng với Chúa Cha và cả Chúa Con lẫn Thánh Thần cùng sống trong mối quan hệ yêu thương với Thiên Chúa Cha vậy.

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không chỉ hé mở cho chúng ta thấy một Thiên Chúa của tình yêu mà thôi, nhưng hơn thế nữa còn cho chúng ta thấy tình yêu sung mãn của Thiên Chúa đã vỡ bờ, trào dâng và lan tới muôn loài muôn vật. Chính tình yêu Thiên Chúa đang làm cho vũ trụ và muôn loài muôn vật sinh tồn, và nhất là tình yêu ấy mời gọi, lôi kéo chúng ta đi vào trong cộng đồng yêu thương là chính Ba Ngôi Thiên Chúa. Thánh Phao-lô tông đồ đã xác tín được điều đó nên ngài nhắn nhủ chúng ta cứ vững tin, vì chắc chắn sẽ được chia sẻ vinh quang của Thiên Chúa Cha, nhờ Đức Ki-tô đã làm cho chúng ta nên công chính và nhờ Thánh Thần nên "Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta." Qua bí tích Rửa tội, Thiên Chúa đã biến đổi thân phận chúng ta, đã nâng chúng ta lên làm con cái Chúa, đã làm cho tâm hồn chúng ta thành đền thờ của Chúa Ba Ngôi.

Đối với tình yêu vô điều kiện Thiên Chúa Ba Ngôi dành cho chúng ta, có tâm tình nào xứng hợp hơn là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh khi ngài cầu nguyện:

"Lạy Chúa! Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,

Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?

... Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu." (Tv 8)

Và để danh Chúa được lẫy lừng thì chúng ta là các nghĩa tử của Người phải sống như thế nào cho xứng đáng những người con cái Chúa, như Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã khuyến khích: "Mục đích của việc mừng thiên niên kỷ mới là làm vinh danh và ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi, bởi Người mọi sự mới có và mọi sự phải trở về với Người."

L.m Trần Đình Nhi

 


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà