Lễ Hiển Linh

HÀNH TRÌNH CỦA ĐỨC TIN

Đọc Mt 2, 1-12

 

Linh mục Phêrô Trần Đình, Dalat

 

Lễ Hiển Linh là lễ Thiên Chúa tỏ mình cho lương dân, đồng thời dạy ta về cuộc hành trình của đức tin.

 

Từ một nơi rất xa xăm

 

Các đạo sĩ đã lên đường từ một nơi rất xa xăm, có lẽ là từ Ba tư. Như tổ phụ Abraham, họ phải “từ bỏ” quê hương để đến nơi xa lạ. Họ đã phải rong ruổi trong sa mạc trên lưng lạc đà, phải chịu nắng nôi và khổ cực.

 

Tìm Chúa như “kho tàng dấu trong ruộng” đòi hỏi phải gian khổ và từ bỏ một cái gì đó. Quả thật, các đạo sĩ đã bất chấp tất cả và cuối cùng đã tìm thấy điều mình mong mỏi.

 

Từ một dấu chỉ leo lét

 

Các đạo sĩ đã lên đường dưới sự hướng dẫn của ngôi sao lạ. Ngôi sao ấy không luôn luôn sáng, nhưng có những khi vụt tắt trên nền trời để rồi lại xuất hiện.

 

Dấu chỉ về Chúa vừa đủ sáng đủ tối. Đó là một nét khác của hành trình đức tin của các đạo sĩ. Nó có cái gì đó hao hao giống với cuộc đời chúng ta, như khi phải đối diện với cảnh nghèo, bệnh tật, thất bại, đau khổ, hiểu lầm…Những lúc ấy, rất nhiều người đã nghi ngờ về sự hiện diện và quyền năng của Người.

 

Kinh thánh soi lối dẫn đường

 

Khi ngôi sao lạ vụt tắt trên nền trời, các đạo sĩ đã không bỏ cuộc, họ đã tìm đến kinh thành Giêrusalem để hỏi về nơi chốn Chúa sinh ra.

 

Trên con đường đức tin, Kinh Thánh luôn là ánh sáng dẫn đường, bởi vì Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu. Không thể quan niệm một cuộc sống đạo loại trừ lời Chúa. Bởi vì đây là đường lối thông thường để Chúa nói với ta và hướng dẫn cuộc đời ta.

 

Cộng tác với ơn Chúa

 

Ngôi sao dẫn đường vụt tắt rồi lại xuất hiện với các đạo sĩ giúp họ hoàn tất cuộc hành trình.

 

Ơn Chúa chỉ đến nếu có sự nỗ lực cộng tác của con người. Không có hi sinh và nỗ lực, ta sẽ không gặp Chúa trong đời.

 

Một dấu chỉ nghịch thường

 

Ngôi sao lạ đã dẫn các đạo sĩ đến nơi Chúa sinh ra. Họ vào nhà và gặp thấy trong máng cỏ một hài nhi. Đức Chúa đó ư ?. Chẳng có dáng dấp của một ông vua trần gian oai phong lẫm liệt. Aáy thế mà đó là một dấu chỉ về Chúa : nghèo nàn, đói rách.

 

Đường lối của Chúa thật ngược đời, chẳng có gì giống suy nghĩ của chúng ta!.

 

Đức tin phải dẫn đến sự kính thờ

 

Gặp được Chúa rồi, các đạo sĩ đã phủ phục kính thờ Người.

Đức tin nhất thiết phải dẫn ta tới chỗ kính thờ Chúa bằng sự phủ phục, nghĩa là tin nhận Chúa hết lòng.

 

Dâng Chúa những lễ vật

 

Không những bái thờ, các đạo sĩ còn dâng Chúa những lễ vật quí giá xứng với một vị vua : vàng, nhũ hương và mộc dược.

“Chiên béo bò tơ” thì Chúa chẳng màng đâu. Chúng ta tin Chúa nhưng đã dâng cho Người những lễ vật nào ?.

 

Hành trình của các đạo sĩ chính là con đường đức tin của chúng ta hôm nay.


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà