THÁNH LỄ BAN NGÀY

 

BÀI ĐỌC I: Is 52, 7-10

"Khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta"

 

BÀI ĐỌC II: Dt 1, 1-6

"Chúa đã phán dạy chúng ta qua người Con"

 

PHÚC ÂM: Ga 1, 1-18

"Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi"

 

SUY NIỆM

 

"Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta" (Ga 1, 1-14)

 

Phần mở đầu trong Tin Mừng Gioan được đọc trong cả hai Thánh Lễ Giáng Sinh và bảy ngày sau Giáng Sinh. Đây là bản văn mạc khải mầu nhiệm Giáng Sinh trong chiều kích sâu và rộng nhất - Sự sống vĩnh hằng của Thiên Chúa và chương trình của Ngài được đã được Ngài mạc khải và chia sẻ sự sống ấy với con người qua mọi biến cố trong lịch sử ơn cứu độ. Khi chúng ta lặng ngắm hài nhi Giêsu, chúng ta được mời gọi tham dự vào chương trình vĩnh hằng của Thiên Chúa được mang đến qua sự giáng sinh của Đức Kitô giữa chúng ta.

 

Từ khởi thủy đã luôn có sự thông phần của sự sống và tình yêu trong Thiên Chúa. Người Con duy nhất của Thiên Chúa là Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài vẫn hướng về Thiên Chúa (Ga 1, 2). Ngài vẫn đón nhận sự sống và tình yêu của Cha và và cho lại Cha một cách trọn hảo. Khi Thiên Chúa tạo dựng trời đất, Ngài ước muốn thông chia sự sống và ánh sáng của Con Ngài. Aùnh sáng của Thiên Chúa trong thế gian đã luôn gặp phải những đối nghịch. Sự thật bị khước từ, lời của Thiên Chúa bị lãng quên và bị hắt hủi và con người đã chạy theo những tạo vật khác thay vì chọn lựa Thiên Chúa. Mặc cho sự chống đối từ các thế lực thần dữ và bóng tối, chương trình của Thiên Chúa "Ngôi Lời đã trở nên người phàm" vẫn không bị hủy bỏ. Sự cố này đã được lập lại trong mọi biến cố quanh việc hạ sinh của Chúa Giêsu. Không người nào còn chỗ trọ qua đêm cho Giuse và Maria. Con Thiên Chúa gíang sinh trong máng bò lừa. Ngài được đón tiếp và chúc mừng bởi những người nghèo khó và khiêm hạ trong lòng, nhưng bị kẻ giàu sang và quyền thế khước từ. Vua Hêrôdê lùng giết. Nhưng "sự sáng đã chiếu rọi chốn tối tăm".

 

Quyền năng của Thiên Chúa đã được mạc khải trong sự yếu đuối của con người như thế nào? Chúng ta hãy dẹp bỏ những ý tưởng của con người về sự cao cả để đón nhận sự thật và tình yêu của Thiên Chúa qua hài nhi Giêsu, chúng ta sẽ thực sự cảm nghiệm thế nào là ân sủng của Ngôi Hai Thiên Chúa trong cõi lòng thâm sâu của chúng ta. Những ai đón nhận Con của Ngài, "họ sẽ nên con cái của Thiên Chúa". Còn cách nào hay để trung thành trong ân sủng hơn là chiêm ngắm Cha và Con của Ngài. Khi chiêm ngắm hài nhi Giêsu trong máng cỏ, chúng ta hãy tự tưởng tượng rằng mình đang cư ngụ với Ngài trong cung lòng sâu thẳm của Thiên Chúa. Ước mong món quà tặng vô giá của Thiên Chúa là chính người Con duy nhất của Ngài sẽ được mỗi người chúng ta đón nhận một cách trọn vẹn trong ngày Giáng Sinh này.

 

Giáng Sinh 2003

 


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà