CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Ga 20, 19-23

 

CHÚA THÁNH THẦN ĐỔI MỚI TẤT CẢ

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Ngày lễ Ngũ tuần, Chúa Thánh Thần hiện xuống đúng như lời Chúa phục sinh đã hứa với các môn đệ trước. Chúa sống lại chọn ngày lễ năm mươi của người Do Thái  để ban Thánh Thần cho các môn đệ và nhân loại là để nhắc nhớ cho mọi người đặc biệt cho các tông đồ hay rằng đây là ngày lễ của giao ước mới, từ giao ước này Hội Thánh của Ngài được khai sinh và cũng từ giao ước mới này, các tông đồ và mọi Kitô hữu được mời làm chứng cho Chúa phục sinh và sống một đời sống mới.

 

BIẾN CỐ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG LÀM THAY ĐỔI TẤT CẢ:

Các môn đệ và mọi người đồng đồng thời với các Ngài trong đất nước Do Thái lúc đó, đang rất âu lo, bối rối, xôn xao về biến cố Chúa Giêsu bị bắt, bị kết án tử hình trên cây thập giá và rồi Chúa sống lại, đã sống với các môn đệ thời gian bốn mươi ngày để củng cố lòng tin của các Ngài, rồi Chúa về trời và mười ngày sau đó lại cho Chúa Thánh Thần hiện xuống. Nhưng quả thực theo Tin Mừng của thánh Gioan, Chúa phục sinh đã trao ban Thánh Thần cho các môn đệ ngay vào chiều ngày thứ nhất trong tuần khi Chúa từ cõi chết sống lại. Trong đoạn Ga 20, 19-23, tác giả tường thuật việc Chúa phục sinh hiện ra với các môn đệ:” Ngài cho các ông xem tay và cạnh sườn( Ga 20, 20) khiến các ông vui mừng, sung sướng vì được thấy Chúa. Xong Chúa ban bình an cho các ông và trao ban Thánh Thần, ban quyền tha tội cho các ông ( Ga 20, 22-23 ).

 

Đúng ra thì các môn đệ không cần phải đợi tới ngày lễ Ngũ tuần nữa, nhưng Chúa phục sinh trước khi về trời đã căn dặn các môn đệ:” chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi Chúa Thánh Thần trước khi chia tay đi giảng đạo “( Cv 1, 8 ). Đọc lại, Tin Mừng chúng ta cũng bắt gặp nhiều đoạn Chúa trấn an và hứa với các môn đệ:”

 

Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”( Ga 14, 1 ) và Chúa hứa:” Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”( Ga 14, 18 ). Chúa cũng hứa sẽ sai Đấng phù trợ đến với các ông:” Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng phù trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi”( Ga 14, 16 ). Chúa còn nói rằng:”….Còn nếu Thầy ra đi thì Thầy sẽ sai Người đến với các con “( Ga 16, 6-7 ). Và quả thực, khi Chúa phục sinh về trời đúng mười ngày sau tức vào ngày lễ Năm mươi của người Do Thái, Chúa đã chọn ngày ấy để sai Thánh Thần đến với các môn đệ như lời tường thuật của Sách Công vụ Tông Đồ:” Trong ngày lễ Ngũ tuần khi các môn đệ đang họp nhau trong nhà tiệc ly để cầu nguyện, các cửa đều đóng kín thì bỗng nhiên như một luồng gió bão thổi vào đầy nhà, rồi Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa hiện xuống trên các tông đồ “( Cv 2, 1-4 ). Sách Công Vụ Tông đồ còn viết tiếp:” Chúa Thánh Thần đã đổi mới tất cả và mọi người hôm đó có mặt nói đủ thứ tiếng khác nhau nhưng họ hiểu được nhau. Đây là ân ban của Chúa Thánh Thần. Tất cả đều sống trong sự hiệp nhất khác với con người khi xây tháp Babel…

 

BIẾN CỐ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NÓI LÊN SỨC MẠNH VÀ SỰ HIỆP NHẤT:

Chúa Thánh Thần có sứ mạng lớn lao là dạy dỗ, an ủi các tông đồ, soi sáng và thêm sức mạnh cho các ông để các ông đủ can đảm mà đi rao giảng Tin Mừng( Ga 14, 26 và 15, 26-27 ). Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa mà đổ trên đầu các tông đồ để soi sáng, hướng dẫn các ông hiểu được những điều, những chân lý của Chúa vì ba năm theo Chúa, các ông vẫn còn mù mờ chưa hiểu hết những điều Chúa dậy, những phép lạ Chúa làm. Nay,, Chúa Thánh Thần mở trí, soi lòng cho các ông để các ông thấu hiểu các mầu nhiệm nước trời, hầu các ông có thể dậy dỗ muôn dân .

 

Biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống còn nói lên sự hiệp nhất của mọi thành phần dân Chúa: họ lãnh nhận phép rửa tội, được nhận lãnh Thánh Thần, làm thành Giáo Hội sống dưới sự lãnh đạo duy nhất của các Tông Đồ và bây giờ là Giáo Hội có phẩm trật:”Các con hãy lãnh nhận Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai, tội người ấy bị cầm lại” ( Ga 20, 22-23 ). Các tông đồ được Chúa trao ban Thánh Thần, ban bình an và trao ơn tha thứ, các ông hiểu rõ sứ mạng cao cả của mình và từ sứ mạng ấy nẩy sinh biết bao người tận hiến dấn thân cho công cuộc cứu thế của Chúa. Các tông đồ cũng hoàn toàn ý thức sứ mạng Chúa sai các ông:” Làm cho nhiều người nhận biết và tuân giữ Lời của Chúa “. Giáo Hội muôn thời luôn có Chúa Thánh Thần, nhờ Ngài Giáo Hội luôn đứng vững dù có lúc gặp phong ba bão tố, gặp thử thách lớn lao. Nhưng Giáo Hội luôn bền bỉ, kiên vững và phát triển. Lời Chúa nói với các tông đồ:”…Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”( Ga 14, 18 ) luôn là sức mạnh và là sự bảo đảm vững bền cho dân Chúa ở trần gian.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến đổi mới tất cả và làm cho mọi người chúng con sống liên kết, hiệp nhất với nhau.

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ:

1.      Bạn hiểu sao về Chúa Thánh Thần ?

2.      Biến cố ngày lễ Ngũ tuần nói gì cho bạn ?

3.      Chúa Thánh Thần dậy bạn những gì ?

4.     


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà