Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

3-6-2001

       

        Tại quảng trường Thánh Phê-rô Rô-ma vào tháng 5 năm 1989, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II cử hành Thánh lễ kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Khi đám rước gồm chủ tế và các thừa tác viên tiến gần tới những bậc thang dẫn lên khu vực bàn thờ, thì đột nhiên Đức Thánh Cha dừng lại và tất cả cũng ngừng lại. Mọi người ngạc nhiên: chuyện gì đây? Ngài đã thoáng nhìn thấy hai em bé 11 tuổi ngồi trên xe lăn, cách lối đi độ 15 mét. Ngài rẽ qua trước mặt mươi vị hồng y, ngoại giao đoàn, tiến thẳng tới chỗ hai em, cúi xuống hỏi thăm các em. Hai em mỉm cười với ngài và cám ơn ngài. Còn những người lớn đứng bên cạnh các em thì đưa tay lên lau những giọt lệ trên khóe mắt họ. Vị cha chung của Giáo Hội đã ngưng việc cử hành phụng vụ trong giây lát, để làm cho lửa mến của Thánh Thần được bừng lên trong tâm hồn của hai em nhỏ tàng tật. Cử chỉ ấy của ngài đã làm cho thế giới xúc động.

        Lời hứa của Thiên Chúa luôn luôn được thể hiện, đó là một chủ đề lớn trong Kinh Thánh, và ca tụng Thiên Chúa vì Người trung thành giữ lời hứa cũng là một đề tài cầu nguyện phong phú nhất của dân Chúa và Giáo Hội Chúa Ki-tô. Hứa ban Thánh Thần là lời Đức Ki-tô hứa với các môn đệ Người tại nhà Tiệc Ly và sự kiện Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là việc thể hiện lời hứa ấy cũng xảy ra trong nhà Tiệc Ly. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ khi thấy Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đã sử dụng hai đoạn Kinh Thánh hết sức ý nghĩa: đoạn sách Tin Mừng Gio-an nói về lời hứa ban Thánh Thần và đoạn sách Công vụ Tông Đồ nói về biến cố Thánh Thần Hiện Xuống, cả hai đều xảy ra tại cùng một chỗ là Phòng Tiệc Ly.

        Việc thể hiện lời hứa ban Thánh Thần đã diễn ra trong một khung cảnh hết sức trang nghiêm, thánh thiện và mang những đặc nét của Thiên Chúa hiển linh. Khung cảnh là chính căn phòng trước đây các Tông Đồ đã lắng nghe Thầy mình là Chúa Giê-su giảng dạy về vai trò của Chúa Thánh Thần và hứa ban cho họ Thánh Thần ấy như là ấn tín nói lên Chúa tiếp tục hiện diện với họ, hướng dẫn và che chở họ trong những ngày tháng sắp tới của lịch sử Giáo Hội. Bên cạnh các tông đồ và môn đệ hôm nay còn có sự hiện diện của Mẹ Ma-ri-a, Mẹ Chúa Ki-tô. Mọi người cầu nguyện trong niềm vui Phục Sinh, tuy vẫn không khỏi lo lắng tự hỏi không biết mình phải làm gì trong tương lai. Người ta chỉ biết một điều là Chúa Ki-tô đã hứa là Người không để họ mồ côi, nhưng sẽ sai Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, đến với họ, và khi Người đã hứa thì Người sẽ làm, vì Người luôn trung thành giữ lời hứa. Giữa khung cảnh cầu nguyện trang nghiêm và đầy ưu tư ấy, Chúa Ki-tô đã trở lại trong Thánh Thần của Người. Người đã đến trong cơn gió mạnh, trong hình các lưỡi lửa đậu trên đầu mỗi người. Thế là trong giây lát mọi sự đều được thay đổi. Người ta cảm nhận được sức mạnh của Thần khí qua cơn gió mạnh, người ta cảm nhận sự đổi mới qua việc hiểu và nói những khôn ngữ khác. Rồi sự cảm nhận ấy bung ra khỏi căn phòng Tiệc ly bé nhỏ hạn hẹp kia để đến với mọi người, đến với những người sống chung quanh đó, những người tại Giê-ru-sa-lem và cuối cùng đến với mọi người khắp nơi trên thế giới.

        Tuy nhiên Chúa Thánh Thần không chỉ đến ở nơi trung tâm tiên khởi của Giáo Hội là căn phòng Tiệc Ly tại Giê-ru-sa-lem, Người còn đến ở trong tâm hồn mỗi Ki-tô hữu. Thánh Thần đến với chúng ta hôm nay, tuy không có gió mạnh và lưỡi lửa đậu trên đầu chúng ta, nhưng ảnh hưởng và sức mạnh của Người thì vẫn như thế. Bởi vì Chúa Ki-tô đã dạy rằng Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, "đến ở với anh em". Rồi Người cứ lập đi lập lại cụm từ "ở lại với anh em" mấy lần, chắc chắn là Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc Thánh Thần hiện diện nơi chúng ta. Sau này, thánh Phao-lô cũng đã thâm hiểu được vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống Ki-tô hữu, nên trong thư gửi tín hữu Rô-ma ngài đã khẳng định rằng chính Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong chúng ta sẽ biến chúng ta thành thọ tạo mới, cho chúng ta được làm nghĩa tử của Thiên Chúa và ban cho chúng ta một tư cách mới để gọi Thiên Chúa là "Abba" hoặc "Cha ơi!"

        Thánh Thần đã ở lại và hoạt động qua bao người trong Giáo Hội hôm qua cho đến Giáo Hội hôm nay, từ Phê-rô vị Giáo Hoàng tiên khởi cho tới Gio-an Phao-lô vị giáo hoàng hiện nay, từ trong lòng các Ki-tô hữu sơ khai cho đến những em nhỏ tàng tật và khách hành hương tham dự Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống mùa hè 1989 tại quảng trường thánh Phê-rô, Rô-ma. Vậy chúng ta cũng tự hỏi: Thánh Thần đang ở lại trong tôi, nhưng tôi có để cho Người hoạt động không? Hay là tôi đã gây cho Người nhiều trở ngại, ngăn cản hoạt động của Người? Cho nên hơn lúc nào hết, chúng ta thấy cần phải cầu nguyện: xin Thánh Thần ngự đến để đổi mới bộ mặt thế giới, và nhất là đổi mới tâm hồn con, để con trở nên nhân chứng loan báo Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô.                       

Lm. Trần Đình Nhi