CHỦ NHẬT 7 PHỤC SINH

KÍNH CHÚA LÊN TRỜI

27-5-2001

 

 

Nghe:

 

BÀI ĐỌC I: Cv 1,1-11:

 

"…………Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất"

 

Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa.

 

BÀI ĐỌC II: Ep 1,17-23:

 

Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em Thần Khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờø ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, mà Người đã biểu dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu Người trên trời. Như vậy Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn.

 

TIN MỪNG: Lc 24,46-53:

 

Những lời chỉ bảo sau hết cho các Tông Đồ &ø Đức Giê-su được rước lên trời.

 

Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

 

Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống."

 

Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỉ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

 

Ngẫm:

 

* Câu hỏi gợi ý:

 

1. Từ các bản văn Thánh Kinh của Phụng Vụ hôm nay, chúng ta có thể rút ra được những điều quan trọng nào cho đời sống Đức Tin?

2. Làm thế nào để chúng ta thực hiện Sứ Mạng Làm Chứng?

 

* Suy tư gợi ý:

 

1. Từ các bản văn Kinh Thánh của Phụng Vụ hôm nay, chúng ta có thể rút ra những điều quan trọng sau đây cho đời sống Đức Tin:

 

1o) Đức Giê-su Ki-tô chịu khổ nạn và phục sinh là các sự kiện nằm trong chương trình, kế hoạch của Thiên Chúa và được thực hiện bằng Sức Mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa.

 

2o) Chúa Thánh Thần, hay Thần Khí của Thiên Chúa là ân ban của Cha và là quà tặng đã được Đức Ki-tô long trọng hứa ban cho các môn đệ. Thần Khí sẽ giúp các môn đệ và các Ki-tô hữu hiểu được Mầu Nhiệm của Đức Giê-su Ki-tô đã được mặc khải trong Thánh Kinh. Vì thế muốn trở thành môn đệ đích thực của Đức Giê-su chúng ta cần phải có Thánh Thần trong tâm hồn.

 

3o)Cùng với Thánh Thần, Đức Giê-su ban cho chúng ta một sứ mạng cao cả và quan trọng: đó là làm chứng về Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa nhập thể làm người, đã chịu chết và đã phục sinh và được Thiên Chúa tôn vinh trên tất cả và đặt Người làm Đức Chúa muôn dân muôn loài và làm đầu Hội Thánh là Thân Thể của Đức Giê-su Ki-tô.

 

2. Chúng ta thực hiện Sứ Mạng Làm Chứng:

 

1o) Trước tiên chúng ta có chia sẻ xác tín của các Giám Mục của chúng ta không? Tại Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu các ngài đã quả quyết rằng "nếu trong thiên niên kỷ thứ nhất của Ki-tô giáo, Thập Giá đã được trồng trên đất Aâu Châu, trong thiên niên kỷ thứ hai, Thập Gía được trồng trên đất Mỹ Châu và Phi Châu, thì trong thiên niên kỷ thứ ba, Giáo hội sẽ được một mùa gặt bội thu trên lục địa rộng lớn và tràn trề sức sống này." (Tông Huấn Giáo Hội tại Châu Á, số 1).

 

2o) Để có được một mùa gặt bội thu, chúng ta có đồng quan điểm với các ngài về việc dành ƯU TIÊN cho việc Loan Báo tức Làm Chứng không? (Xem THGHTCA số 19) Dành Ưu Tiên cho việc Loan Báo hay Làm Chứng có nghĩa là mối bận tâm trước nhất và lớn nhất của chúng ta phải là việc Loan Báo Tin Mừng! Có nghĩa là chúng ta đầu tư trí tuệ, tài năng, tiền của, thời gian, sức lực nhiều nhất, trước nhất cho việc Loan Báo ấy!

 

3o) Thứ đến, chúng ta đã hiểu rõ thế nào là Loan Báo chưa? thế nào là Làm Chứng chưa? Loan báo hay Làm Chứng theo THGHTCA (số 19) trước hết là công khai loan báo Đức Giê-su là Chúa, hay nói rõ hơn như Đức Phao-lo VI và được Đức Gio-an Phao-lô II nhắc lại trong Tông Huấn Loan Báo Tin Mừng, số 22: "Không có việc Loan Báo Tin Mừng thực sự, nếu trong đó người ta chưa công bố tên, giáo lý, cuộc đời, các lời hứa, Nước Trời và Mầu Nhiệm của Đức Giê-su Na-da-rét, Con Thiên Chúa"

 

4o) Vậy chúng ta có thể rút ra một kết luận hết sức cụ thể cho cuộc sống là muốn loan báo về Đức Giê-su, người Ki-tô hữu phải biết về "giáo lý, cuộc đời, các lời hứa, Nước Trời và Mầu Nhiệm của Đức Giê-su Na-da-rét, Con Thiên Chúa". Biết ở đây không chỉ là lý thuyết, kiến thức; mà biết ở đây chủ yếu là kinh nghiệm đời sống nội tâm, gắn bó chặt chẽ và thâm sâu với Thiên Chúa nhập thể làm người và hiện đang sống và hoạt động giữa chúng ta. Có sự hiểu biết ấy, chúng ta mới có thể nói về Người như nói về Đức Chúa và Bạn Thân của mình. Vì thế mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nói chung và Đức Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Sài-gòn nói riêng đã đề nghị các giáo xứ, các hội đoàn, các nhóm, các gia đình hãy chú tâm vào việc học hỏi, lắng nghe, suy niệm và chia sẻ Lời Chúa trong sinh hoạt của mình trong Năm Thánh 2000 vừa qua và trong năm 2001 là năm đầu của Thế Kỷ 21 và của Thiên Niên Kỷ thứ ba này! Lắng nghe Lời Chúa để sống Lời Chúa; Sống Lời Chúa để Rao Giảng Lời Chúa: đó chính là nội dung Thư Mục Vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 2000 và đáng lẽ phải là "chương trình hành động" của toàn Giáo Hội Việt Nam!!

 

5o) Cuối cùng, đi vào hành động cụ thể mỗi thành viên, mỗi gia đình Khôi Bình, phải biết cách Làm Chứng và tìm ra mọi cơ hội cho công việc cao cả này:

 

a) Làm Chứng về Ai? - Làm Chứng về Đức Giê-su Ki-tô là Chúa, về Thiên Chúa là Cha yêu thương, về Chương Trình Cứu Độ của Người, về Giới Răn yêu Thương, về giá trị siêu việt và bình đẳng của con người, về tình Huynh Đệ giữa mọi người, mọi dân tộc!

 

b) Làm Chứng như thế nào? (hay bằng cách nào?) - Làm Chứng bằng nhiều cách: lời nói, việc làm, sách báo, thái độ, cử chỉ, lời cầu nguyện, hy sinh, thời giờ, tiền của, trí tuệ…!

 

c) Làm Chứng ở đâu? - Làm Chứng trong gia đình, trường học, cơ quan xí nghiệp và ngoài xã hội!

 

d) Làm Chứng cho ai? - Làm Chứng cho những người sống chung quanh và tiếp xúc với chúng ta hằng ngày!

 

e) Làm Chứng khi nào? - Làm Chứng bất cứ khi nào: lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn!

 

Nguyện:

 

Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, xin dạy cho con/chúng con biết cách rao giảng, loan báo, làm chứng về Chúa Giê-su Ki-tô, về Thiên Chúa Ba Ngôi, về Chương Trình Cứu Độ, về Nước Trời, về Giới Răn Yêu Thương, về các Lời Hứa của Thiên Chúa, về giá trị siêu việt và bình đẳng của con người, về tình Huynh Đệ giữa loài người cho những người xung quanh. Amen!

 

(Giêrônimô Nguyễn Văn Nội)


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà