LỄ THÁNH GIA THẤT: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE

Lc 2, 41-52

GIA ĐÌNH THÁNH

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Đọc lại sách Sáng Thế, ta thấy gia đình ông bà Ađam và Evà đã sống không đúng đường lối Chúa muốn, vì thế gia đình ông bà tổ tiên bị xáo trộn. Chúa Giêsu đã chọn một gia đình để sinh ra, Ngài đã làm cho gia đình trần thế có một ý nghĩa cao vời, sâu xa. Chúa đã không đến thế giới, đến gian trần này như các vị tiên giáng thế, dù rằng Ngài có thể làm điều đó và  dễ dàng làm điều đó. Nhưng Chúa Giêsu đã chọn một gia đình như mọi người, nghĩa là Ngài cũng có mẹ, có cha vì Ngài đã sống thật kiếp người ngoại trừ tội lỗi. Hôm nay, Giáo Hội mừng kính lễ thánh gia thất. Hội Thánh muốn đề cao gia đình thánh Giuse, mẹ Maria và thánh Giuse như mẫu gương cho mọi gia đình Kitô giáo. Gia đình thánh là ai? nhân loại có thể học được gì nơi gia đình thánh gia?

 

I. GIA ĐÌNH THÁNH: Nhìn vào gương gia đình thánh, nhân loại sẽ thấy có một điều rất lạ lùng: Chúa Giêsu là Chúa, Ngài đã chấp nhận đến trong một gia đình và khi đã có một gia đình để sống kiếp làm người, Chúa Giêsu đã sống hoàn toàn con người của mình. Ngài đã sống tôn trọng cha mẹ của Ngài. Chúa Giêsu quả đã làm gương cho ta về sự hiếu thảo của Ngài đối với thánh Giuse và mẹ Maria. Ngài đã làm nổi bật điều răn thứ bốn trong mười thập giới của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Alpha và Oméga, nghĩa là Đầu và Cuối, Chúa là nguồn mạch sự sống, Ngài đến để ta được sống và sống dồi dào( Ga 1,4 ). Chúa Giêsu đã sống những ngày trong gia đình Nagiarét với tất cả lòng yêu mến, kính trọng, Ngài đã sống phó thác, yêu thương, khiêm nhu, vâng lời cha mẹ. Còn Maria là Mẹ Thiên chúa, là Nữ vương các thiên thần và các thánh, Mẹ  cũng là Mẹ nhân loại và Mẹ mỗi người chúng ta. Mẹ đã giữ vai trò hết sức khiêm tốn trong gia đình thánh gia. Mẹ đã làm nghề nội trợ, đã yêu thương Chúa Giêsu và thánh Giuse với tất cả con người đơn sơ của mình. Mẹ luôn sống hy sinh, quảng đại, xả thân vì gia đình. Mẹ luôn luôn hiền lành và phục vụ thánh Giuse, Chúa Giêsu một cách hết sức chu đáo và không bao giờ quản ngại khó khăn, nguy khốn. Thánh Giuse đã được nhìn tận mắt, sờ tận tay điều mà các ngôn sứ và các tổ phụ khi xưa hằng mong đợi. Thánh Giuse đã dưỡng nuôi, bảo vệ Chúa Giêsu. Người đã hoàn thành trách nhiệm Thiên Chúa Cha trao phó một cách xuất sắc và tốt đẹp nhất. Nhìn chung gia đình thánh gia ba Đấng tuy là ba bậc đại thánh không ai có thể sánh ví, nhưng ba Đấng đã sống tôn ty trên thuận dưới hòa và hoàn toàn tin tưởng nhau.

 

II. NHÂN LOẠI HỌC ĐƯỢC GÌ NƠI GIA ĐÌNH THÁNH ?

Dưới lăng kính nhân loại, gia đình Nagiarét là gia đình khó nghèo, nhưng nhìn về siêu nhiên, ta có thể hiểu rõ rằng gia đình Nagiarét là một gia đình lý tưởng cho mọi gia đình vì nơi gia đình này ta bắt gặp sự trinh khiết, trong trắng của ba Đấng sự trong trắng mà Chúa Giêsu đã dậy:” Phúc cho những ai có tấm lòng trongsạch vì họ sẽ được xem thấy Thiên Chúa”( Mt 5, 8 ).Gia đình thánh gia có đủ mọi nhân đức.Cả ba Đấng đều rất cao trọng nhưng cả ba đều sống khiêm tốn, vâng phục vì cả ba Đấng đều tìm thánh ý Thiên Chúa trên hết mọi sự. Ba Đấng đều sống khó nghèo, đều hoàn toàn sống theo ý Chúa. Gia đình thánh gia lúc nàocũng có Chúa hiện diện và như thế cảnh gia đình thánh là cảnh thiên đàng. Gia đình thánh luôn sống hòa thuận yêu thương nhau và như thế, gia đình thánh luôn sống tình bác ái thẩm sâu, luôn quên thân mình để nghĩ đến người khác. Tất cả ba Đấng đều sống theo địa vị mình: thánh Giuse âm thầm làm việc để lo lắng cho gia đình, mẹ Maria làm nghề nội trợ phục vụ thánh Giuse và Chúa Giêsu; Chúa Giêsu luôn ngoan hiền, vâng phục, hiếu thảo với cha mẹ và san sẻ gánh nặng với cha mẹ mình. Nơi gia đình Nagiarét, nhân loại còn học được ý nghĩa của sự cần cù lao động: những giọt mồ hôi của thánh Giuse, mẹ Maria và Chúa Giêsu đổ ra có giá trị cứu rỗi, góp phần vào việc cộng tác với cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá và mang cho nhân loại sự hạnh phúc tuyệt vời. Gia đình thánh gia quả đã nêu gương cho nhân loại về một mẫu gia đình hoàn hảo nhất trong mọi nhân đức và đặc biệt trong việc tuân theo ý Chúa.

 

Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao thánh gia như tấm gương sáng lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết noi gương để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời( Lời nguyện nhập lễ, lễ thánh gia thất).

 

GỢI Ý CHIA SẺ:

1.  Bạn nghĩ gì về gia đình Thánh Gia: Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse ?

2.  Chúa Giêsu giữ vai trò gì trong gia đình Thánh Gia ?

3.  Ba Đấng đã sống thế nào ?


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà