LỄ KÍNH THÁNH GIA

 Hôm nay, chúng ta cùng nhau mừng kính lễ Thánh Gia. Nghe bài Tin Mừng, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta không chỉ nghe một mẩu truyện vui hay một câu truyện lịch sử. Bài đọc thứ nhất trong sách Đức Huấn ca cũng như trong trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Colossê đã mời gọi chúng ta cùng chiêm ngưỡng, cảm nghiệm và học lấy tình yêu cũng như đức vâng phục của Thánh Gia và đem chính tình yêu cũng như đức vâng phục ấy vào cuộc sống gia đình của chúng ta.

Học hỏi giáo lý, chúng ta biết rằng để trở nên người môn đệ Đức Kitô có nghĩa là chấp nhận lời mời gọi trở nên thành viên trong gia đình Thiên Chúa và sống trong đường lối của Ngài: "Ai thi hành ý muốn của Cha Tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi". (Mt 12, 50).

Chúng ta có thể tham phần vào đời sống Thánh Gia bằng cách đem chính lòng hiếu thảo của gia đình Thánh Gia vào trong gia đình chúng ta. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Colossê đã vạch ra cho chúng ta tình yêu và sự thánh thiện mà mỗi người chúng ta phải có, phải học và phải đem ra ứng dụng cho chính mình. Chúng ta được kêu mời để mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại và thương yêu. Chỉ khi đó chúng ta mới hiểu và thật sự sống đúng trách nhiệm mà Thánh Phaolô đã vạch ra cho mỗi gia đình Kitô hữu: Vợ phục tòng chồng, chồng xả thân vì vợ và tránh đay nghiến nhau. Cũng vậy, trẻ em được kêu gọi thảo kính cha mẹ trong mọi lúc, và cha mẹ hãy kiềm chế nỗi bực tức để đừng làm nản lòng con trẻ.

Trách nhiệm chủ yếu của cha mẹ là hướng dẫn con cái mình biết và yêu mến Thiên Chúa. Để làm được thế thì chính cha mẹ phải tuân thủ các giới răn của Cha trên Trời. Họ phải là gương mẫu về tình yêu và sự thánh thiện của Thánh Gia để lôi kéo con cái cùng cảm nghiệm sự lành thánh của gia đình này.

"Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?" Đó là câu trả lời của Đức Giêsu với Thánh Giuse và Mẹ Maria khi hai ông bà tìm gặp Ngài nơi đền thờ, một gương mẫu hoàn hảo về việc phục vụ Cha trên trời. Con trẻ Giêsu đã vâng phục trọn vẹn đối với Cha trên trời, nhưng điều đó không có nghĩa Ngài sao lãng bổn phận với cha nuôi mình là Thánh Giuse. Chúng ta nghe trong câu kế tiếp, Tin Mừng tường thuật là Ngài theo ông bà về Nazarét và vâng phục ông bà. Vâng phục cha mẹ nơi trần thế được tháp nối với việc vâng phục Cha trên trời. Tình mến và việc phục vụ Cha trên trời làm cho chúng ta có thể yêu mến và phục vụ cha mẹ chúng ta nơi trần thế và ngược lại việc vâng phục và yêu mến cha mẹ sẽ làm hài lòng Thiên Chúa.

Chúng ta hãy mở lòng mình đón nhận tinh thần Thánh Gia và chúng ta hãy kết hợp với nhau trong sự tinh tuyền và thánh thiện của gia đình gương mẫu này hầu chúng ta có thể sống với nhau một cách quảng đại và phục vụ lẫn nhau trong tình yêu đích thực của Thiên Chúa.

 


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà