SUY NIỆM MÙA CHAY 2001

THỨ TƯ LỄ TRO

 

Một lời mời gọi được gởi tới mọi người : từ bậc bô lão đến các thiếu nhi, thậm chí cả các trẻ còn măng sữa, nam thanh, nữ tú ngay đến tân nương và tân lang, các tư tế và tín đồ.

 

Một lời mời gọi vì cơ nghiệp của Chúa : "xin thương xót dân Chúa", "để có của lễ hiến dâng lên Chúa". "đừng để các dân tộc thống trị nó".

Lời mời gọi được các tiên tri thúc bách, các sứ giả của Đức Kitô không mệt mỏi loan báo : Năm Đại Thánh với 3 năm chuẩn bị cũng là tiếng thiết tha giữa thời đại chúng ta, dù đã qua đi, nhưng lại được tiếp nối bởi một nỗ lực mới của Đức Thánh Cha, khi Người mở cánh cửa khác cho Hội Thánh, cánh cửa ....................

Dưới nhiều góc độ và nhịp điệu khác nhau tựu trung đều có thể gặp lại trong lời của Thánh Phaolô "Anh em đừng nhận lấy ơn Thiên Chúa một cách vô hiệu".

 

Lời mời gọi gắn bó với Ơn Thiên Chúa : đòi hỏi trước hết phải có một niềm tin trong sáng vào Người :

        + Joel nhấn mạnh "Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi", lời kêu gọi nhắc nhở đến nền tảng của niềm tin : Giao Ước Ngài đã thiết lập. Trong Giao Ước Thiên Chúa được kêu cầu là Thiên Chúa của dân, và dân là dân riêng của Người. Thiên Chúa của Giao Ước là Thiên Chúa "nhân lành và từ bi, nhẫn nại và giàu lòng thương xót". Đó là cái kinh nghiệm của Dân Chúa trong qúa trình tồn tại.

        + Thánh Phaolô diễn tả tất cả cái kinh nghiệm đau thương của Dân Chúa trong lịch sử của mình chính là kinh nghiệm về tội lỗi, khiến cho sự nhân lành, từ bi, nhẫn nại và lòng thương xót của Thiên Chúa phải dốc hết cho con cái khi Thiên Chúa đã bắt "Đấng không hề biết đến tội lỗi, làm Người thành tội vì chúng ta". Đấng ấy chính là Đức Giêsu Kitô, để trong Người, chúng ta trở nên sự công chính của Thiên Chúa.

        + Về phần chính Đức Giêsu nói cách cụ thể và thẳng thắn, Thiên Chúa của Giao Ước ký kết Giao Ước của Người trong thẳm cung Linh Hồn ta, Ngài là Đấng hằng ngự nơi kín ẩn. Ơn huệ của Ngài chính là Ngài làm cho ta trong Đức Giêsu và nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần trở nên Đền Thờ Thiêng Liêng nơi Ngài cư ngụ. Do đó mọi tương giao với Thiên Chúa, dù là ăn chay, dù là bố thì, dù là cầu nguyện, tương giao chỉ có và chỉ diễn ra Nơi Đền Thánh Thiêng Liêng ấy.

        Như vậy, lời kêu gọi liên quan đến việc phải làm mới lại Đền Thánh cho Thiên Chúa : tức là trở về với chính phẩm giá và ơn gọi làm người của chúng ta nhờ việc tái sinh nó trong Thân Thể Nhiệm Mầu của Đức Giêsu.

        Mùa chay chính là mùa để sống mầu nhiệm hiệp thông này trong Giáo Hội. Mọi công việc dù có tính thật riêng tư : ăn chay, bố thí, cầu nguyện hơn khi nào hết phải mang tính Giáo Hội, vì chỉ có thế chúng mới tháp nhập vào được Thân Mình Đức Kitô.

        Ơn Thiên Chúa lúc đó mới đạt tới tầm vóc sung mãn.

        Có lẽ một cách nhìn như vậy đòi hỏi mỗi người phải từ bỏ qúa nhiều. Nhưng Thánh Phaolô không ngần ngại để khích lệ chúng ta "Tôi đành chịu thua thiệt mọi sự, để được mối lợi duy nhất là Đức Giêsu Kitô." Và mùa chay đúng như thánh Phaolô khẳng định "chính là dịp thuận tiện, giờ đây là ngày cứu thoát."

 

LM. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà