THỨ BA TUẦN THÁNH

Ngày 06/4

Ga 13, 21-33.36-38

 

CHÚA GIÊSU THẤY CÁI CHẾT HIỂN HIỆN TRƯỚC MẮT

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Càng đi gần những ngày đại thánh, cái chết của Chúa Giêsu càng hiển hiện rõ ràng.

 

Chúa Giêsu liên tưởng tới cái chết, tới lúc mai táng khi Maria dùng dầu thơm xức chân cho Ngài ở nhà Bêtania. Giuđa, người quản lý gian manh của Chúa đi ra trong đêm tối để toa rập với thượng tế, ký lục, biệt phái  âm mưu ám hại Người, cái chết của Chúa đã tỏ hiện rõ mồn một.

 

CHÚA GIÊSU CAY ĐẮNG NHƯNG KHÔNG HỀ NAO NÚNG:

Ngồi với các môn đệ lần cuối trong bữa Tiệc Ly, chắc chắn Chúa Giêsu bồi hồi, xúc động, cay đắng và khó hiểu. Ngài cay đắng, khó hiểu vì bao năm sống, hết mình rao giảng Tin Mừng, hết lòng với sứ mạng cứu thế của mình, nhưng hầu như rất ít người hiểu Ngài. Có lẽ Ngài cảm thấy  như công việc của Ngài làm hầu như thất bại : dân chúng được Ngài cho ăn, được Ngài dậy dỗ tránh xa Ngài. Các vị lãnh đạo tôn giáo không hiểu Ngài, không chấp nhận những giáo huấn xem ra trái ngược với quan niệm của họ, nên họ đã toa rập với nhau, vào hùa với nhau để tìm cách loại trừ, giết Ngài. Tệ hơn nữa những môn đệ thân tín nhất, những người đã được Ngài mời gọi đi theo Ngài, được Ngài dầy công huấn luyện, chỉ bảo, dậy dỗ, tỏ ra không hiểu gì Ngài. Giuđa bán Chúa. Phêrô và các môn đệ khác cũng không hơn gì. Lúc này họ như thế, nhưng sau này, chỉ vài ngày nữa, họ sẽ chối Chúa và bỏ rơi Ngài. Tuy nhiên, như người tôi tớ đau khổ của Giavê mà ngôn sứ Isaia đã miêu tả, vị ngôn sứ đã ý thức sứ mạng Chúa trao phó, Chúa đã gọi, chọn ông từ khi ông còn trong bụng mẹ, đã giữ gìn ông để ông trở nên ánh sáng cho muôn dân, chứ không chỉ để thu họp dân Israen bị phân tán. Do đó, Isaia đã kiên trung không hề nao núng dù ông cảm thấy không xứng đáng. Chúa Giêsu bây giờ cũng vậy, Ngài không hề nản, không buông xuôi, không thất vọng, Ngài ý thức trách nhiệm sứ mạng cứu thế mà Thiên Chúa Cha trao phó cho Ngài thực hiện để cứu rỗi loài người. Ngài ý thức bổn phận người tôi tớ, Ngài là tôi tớ của Thiên Chúa. Nên, Ngài sẵn sàng đi vào con đường đau khổ, con đường chết theo ý Cha, để làm vinh quang Cha và Cha làm vinh hiển Ngài ( Ga 17, 1 ).

 

CHÚA TIẾP TỤC DẬY NHÂN LOẠI: 

Sống hết mình vì Cha, sống mọi sự theo ý Cha. Đó là sứ mạng của Chúa Giêsu. Chúng ta cảm nghiệm tình thương cứu độ của Chúa và cảm thông với những đau khổ của Chúa phải gánh chịu để giải thoát loài người khỏi tội. Chúa chết vì chúng ta dù rằng Ngài hoàn toàn vô tội. Chúng ta hãy đáp trả lại tình thương vô biên, tình thươn g cứu độ của Chúa và đừng bao giờ vô ơn bội nghịch với Chúa. Chúng ta hãy sống mật thiết với Chúa nhiều hơn và mau mắn quay trở về với Chúa để lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con luôn biết sống ơn gọi làm con Chúa của chúng con và nhiệt thành loan báo tình thương cứu độ của Chúa cho mọi người ở mọi nơi, mọi chỗ. 

 


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà