THÁNH LỄ CANH THỨC VƯỢT QUA

Ngày 10/4

Lc 24, 1-12

 

HÃY BỪNG SÁNG

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Đêm canh thức vượt qua là đêm Chúa Giêsu bước từ cõi chết qua cõi sống, đêm canh thức vượt qua như thánh Augustinô gọi là đêm mẹ của mọi đêm canh thức, là đỉnh cao của lịch sử tôn giáo của nhân loại, là đêm làm cho mọi người Kitô hữu tỉnh thức. Đêm nay, từ xa xưa, Giáo Hội  đã khai tâm đức tin cho các người tân tòng. Chính trong đêm canh thức này, Mẹ Giáo Hội đã thanh tẩy cho các tân tòng, họ được dìm mình trong cái chết của Chúa Kitô, họ được sống lại với Đức Kitô vào lúc ngày phục sinh. Như thế, vào đêm canh thức vượt qua, Giáo Hội cử hành sự phục sinh của Đức Kitô bằng cách sinh ra các Kitô hữu mới và mời gọi các Kitô hữu khác đã lâu hoặc mới được tái sinh lập lại lời tuyên hứa khi chịu phép rửa tội. Đêm canh thức vượt qua gồm bốn phần:

1.      Phụng vụ ánh sáng.

2.      Phụng vụ lời Chúa.

3.      Phụng vụ phép rửa.

4.      Phụng vụ Thánh Thể.

 

Thánh lễ canh thức phục sinh được cử hành trang trọng bằng việc thắp nến phục sinh, sau khi mọi đèn, mọi ngọn nến đã được tắt hết. Mọi sự chìm trong bóng tối. Nến phục sinh được đốt lên do than hồng thắp sáng. Cuộc rước nến phục sinh cháy sáng được vị chủ tế long trọng rước lên cung thánh, nơi đặt giá nến, với mọi ngọn đèn còn tắt. Ba lần tung hô:” Aùnh sáng Chúa Kitô “. Cây nến phục sinh tượng trưng cho Đức Kitô phục sinh. Lần cuối cùng, linh mục đặt nến trên giá nến, xông hương cây nến và công bố Tin Mừng phục sinh. Mọi đèn và mọi ngọn nến được thắp sáng rực để chào mừng Đức Kitô sống lại khải hoàn. Lửa của cây nến phục sinh được thắp cho mọi cây nến và mọi ngọn đèn trong nhà thờ. Đêm canh thức vượt qua như bừng sáng đẩy lùi bóng tối và sự chết âm u đang đe dọa, rình rập mọi người.

 

CÂY NẾN PHỤC SINH TƯỢNG TRƯNG CHO ĐỨC KITÔ GIÊSU SỐNG LẠI:

Giữa đêm tối âm u, ngọn lửa của cây nến phục sinh bừng sáng. Ngọn lửa này là Đức Kitô sống lại. Ngài vừa ra khỏi mồ, bước từ sự chết qua sự sống . Chúa Giêsu là ngọn lửa tình yêu cứu độ không bao giờ tắt. Chúa Giêsu phục sinh là để làm cho con người được sống lại như Người. Tình yêu của Người là tình yêu vĩnh cửu, tình yêu xả kỷ, vô vị lợi và cứu rỗi mọi người. Tình yêu của Chúa Giêsu là dâng tiến Chúa Cha bằng tình yêu tuyệt vời vâng phục( Ga 14, 31 ) và phó mình chịu chết cho nhân loại ( Ga 14, 31 ). Tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu phục sinh là ngọn lửa không bao giờ tắt. Tình yêu hy sinh mạng sống của Chúa Giêsu đã phá tan mọi vương mắc và bóng tối bao trùm nhân loại, bao trùm con người.

 

TÌNH YÊU CỨU ĐỘ CỦA CHÚA KITÔ PHỤC SINH LÀ SỨC SỐNG MỚI CHO NHÂN LOẠI, CHO CON NGƯỜI:

Cử hành Lời Chúa, lập lại lời hứa khi chịu phép thanh tẩy, cử hành phụng vụ Thánh Thể là khơi lại niềm tin, là tin vào tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu phục sinh đối với Thiên chúa Cha và đối với mỗi người chúng ta. Nhân loại sẽ không còn ngi ngờ gì nữa khi họ có lòng tin, khi họ tìm gặp được Chúa trong Kinh Thánh, Phụng Vụ, trong các lời giáo huấn của Giáo Hội vì rằng thập giá hay mồ chôn con người sẽ vơi đi, nhẹ đi khi con người có lòng tin tuyên xưng rằng Đức Kitô từ trong cõi chết sống lại sẽ làm cho mọi người được sống lại với Người. Xin cho ánh sáng cứu độ của Chúa phục sinh đêm nay sáng mãi trong tâm hồn và trong cuộc đời mỗi người chúng ta.


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà