THỨ NĂM TUẦN THÁNH ( Ngày 12-04-2001)

 

BÀI ĐỌC I:  Xh 12, 1-14: "Những chỉ thị về bữqa tiệc Vượt Qua"

BÀI ĐỌC II: 1Cor 11, 23-26: "Mỗi khi anh em ăn và uống, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết"

BÀI PHÚC ÂM:      Jn 13, 1-15: "Ngài yêu thương họ đến cùng"

 

SUY NIỆM

Hôm nay là ngày khởi đầu của ba ngày Đại Lễ Phục Sinh. Như chúng ta nghe bài đọc về Dân Do Thái chuẩn bị cho sự tự do trong sách Xuất Hành, chúng ta có thể hình dung ra sự hoàn thành sứ mạng của Đức Kitô trong việc giải phóng con người khỏi ách tội. Thiên Chúa muốn Dân của Ngài thoát khỏi ách cùm kẹp của Pharaoh. Chúa Giêsu đến để giải phóng con người khỏi ách Satan là tội lỗi và sự chết. Máu chiên đã được bôi lên khung cửa mỗi nhà hầu người trong nhà thoát khỏi tay thần chết thế nào thì máu Chúa Giêsu, chiên Thiên Chúa không tì vết cũng phải được bôi lên cánh cửa tâm hồn mỗi người để chính chúng ta được gìn giữ khỏi ách tội và sự chết như vậy. Qua máu Chúa Giêsu và niềm tin, chúng ta được công chính hoá và được trao ban sự sống mới. Chúng ta "được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban nhưng không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu. Thiên Chúa đã đặt Người làm nơi xá tội nhờ máu của Người cho những ai có lòng tin." (Rom 3, 24-25).

Chúa Giêsu "đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người" (Rev 1, 5-6). Qua máu của Ngài, chúng ta được cứu chuộc và "đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của con chiên vẹn toàn, vô tì tích, là Đức Kitô" (1Pet 1, 18-19). Chúng ta được tẩy sạch và mọi tội lỗi chúng ta được tha thứ. "Nếu chúng ta đi trong ánh sáng, cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Đức Giêsu, Con của Người, thanh tẩy chúng ta hết mọi tội lỗi " (1John 1, 7). "Người chỉ dâng hiến lễ một lần mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hóa được nên hoàn hảo. Điều đó cả Thánh Thần cũng làm chứng cho chúng ta thấy" (Dt 10, 14). Chúng ta vững tin đến gặp Thiên Chúa trong lời cầu nguyện "nhờ máu Đức Giêsu đã đổ ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào cung thánh" (Dt 10, 19), và chúng ta được trở thành kiên cường để chiến thắng Satan. "Họ đã thắng được nó (Satan) nhờ máu Con Chiên và nhờ lời họ làm chứng về Đức Kitô" (Kh 12, 11). Thông phần với máu của Ngài trong bí tích Thánh Thể là điều trọng yếu "Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội" (Mt 26, 27-28).

 

Chúa Giêsu đã đến để "công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho kẻ bị áp bức" (Lc 4, 18). Trong sự tự do, chúng ta hãy đặt mình trước mặt Chúa Giêsu để xin Ngài giúp chúng ta hiểu và sống thông hiệp với Ngài để cùng chết, cùng chôn táng và nhất là cùng Ngài phục sinh vinh hiển.

 


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà