THỨ SÁU TUẦN THÁNH

(Ngày 13 tháng 04-2001)

 

BÀI ĐỌC I:  (Is 52,13-53,12): "Người đã bị thương tích vì tội chúng ta"

BÀI ĐỌC II: (Heb 4, 14- 16; 5, 7-9)

PHÚC ÂM:   (Jn 18, 1-19, 42): "Sự thương khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta"

 

SUY NIỆM

Mỗi người chúng ta ai cũng đã cảm nghiệm được giây phút bị cám dỗ khi lòng gắn bó với Thiên Chúa của chúng ta bị thử thách. Chúng ta ai cũng đã từng cảm nhận những đau khổ và dằn vặt như thế nào khi cơn cám dỗ kích động trong lòng chúng ta. Chúng ta cũng quá rõ sự đau đớn xót xa trong lòng khi niềm tin vào Thiên Chúa đôi khi tưởng đã bị lung lạc trước những cơn cám dỗ nặng nề. Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng sức chịu đựng cơn cám dỗ và sự đau khổ tột cùng trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô. "Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết thương cảm những nỗi yếu hèn của ta, vì Ngài đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội." (Dt 4, 15). Thực tại lạ lùng trong lòng Chúa Giêsu sẽ mãi mãi mời gọi và đòi hỏi loài người chúng ta khi nhìn vào cuộc khổ nạn của Ngài biết khẩn cầu Thiên Chúa để Ngài hòa nhập chúng ta vào sự chiến thắng tội lỗi của Chúa Giêsu. Dù chúng ta có cầu nguyện lâu giờ, có chiêm niệm sâu xa thế nào đi nữa, chúng ta cũng chẳng thể nào đi đến tận đáy mầu nhiệm tình yêu cứu độ đó. Chúng ta vì thế hãy cầu xin Thiên Chúa luôn dẫn chúng ta đi sâu hơn mỗi ngày vào ý nghĩa của việc hiến tế trên thập tự của Đức Kitô.

Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta được nghe "bài ca thứ tư của tôi tớ Chúa" trong sách tiên tri Isaia đoạn 52, lời chứng về vị "Thượng Tế" của chúng ta trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ đoạn 4, và cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Thánh Gioan. Mỗi đoạn trong các bài đọc này đem lại cho chúng ta nhiều cơ hội nghe và suy niệm lời của sự sống và ân sủng quanh cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Mỗi khi một lời nào đó đánh động hay mở lòng chúng ta, chúng ta hãy dừng lại, lắng nghe và để những lời này thấm nhập sâu vào đáy lòng mình. Thiên Chúa muốn đưa dẫn ánh sáng và sức mạnh của hi lễ Đức Kitô thâm nhập vào đáy lòng chúng ta.

 

Những "lời sự sống" trong câu đáp của Thánh vịnh 31 hôm nay "Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha" của Chúa Giêsu than thở với Thiên Chúa trong giờ khổ nạn có phải sẽ là lời của chúng ta chân thành dâng lên Thiên Chúa trong suốt cuộc đời của chúng ta không? Hãy hình dung ra chiều kích sâu thẳm của lời phó dâng này. Hãy hình dung ra sự bội phản của môn đệ, sự nhục nhã đắng cay, những đòn vọt, cực hình. nhất nhất đều đã được Chúa Giêsu phó thác trọn vẹn nơi tay Cha mình trên trời. Đây chính là tình yêu chân thật. Đây phải là lời chứng mãnh liệt nhất về chân lý mà không có sự gì trên thế gian có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu đối với Cha. Đây cũng chính là ánh sáng, là ân sủng mà Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta xuyên suốt cuộc khổ nạn của Ngài. Khi chiêm ngưỡng những chứng từ về tình yêu thuần khiết và bất khả phân ly này, xin Thiên Chúa ban mọi ân sủng cần thiết cho chúng ta để chúng ta có thể bắt chước và trung thành với những gì chúng ta vừa nghe và vừa sống qua các nghi thức của Thứ Sáu Tuần Thánh này.


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà