THỨ TƯ TUẦN THÁNH

Ngày 7/4

Mt 26, 14-25

 

GIUĐA BÁN CHÚA 30 ĐỒNG BẠC

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Cái chết quả thực đã gần kề Chúa Giêsu. Giuđa đã âm mưu thương lượng với các thượng tế, với người Do Thái để bán Chúa 30 đồng bạc. Một món tiền nhỏ để đổi lấy một vị vua cứu thế: Đức Giêsu Kitô. Sự ác và sự thiện đan xen nhau giữa dòng đời, giữa lòng cuộc sống.

 

CHÚA BIẾT RÕ SỰ VIỆC NHƯNG HOÀN TOÀN BÌNH THẢN CHẤP NHẬN:

Giuđa hôm nay đã lén lút thương lượng với giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái bán Chúa với giá chỉ có 30 đồng bạc. Chúa biết rất rõ vụ việc, nhưng Ngài vẫn lờ đi như không để ý gì vì Ngài muốn sống trọn vẹn thái độ, cử chỉ, và tâm tình của người tôi tớ thống khổ mà ngôn sứ Isaia đã miêu tả. Chúa luôn suy niệm, sống theo thánh ý Chúa Cha. Ngài vâng phục Chúa Cha. Ngài trung tín với Chúa Cha, không bao giờ Ngài đi ngược lại ý muốn Chúa Cha. Thiên Chúa Cha thương Ngài, Ngài đã đáp lại tình thương vô biên của Chúa Cha. Chúa Giêsu không bao giờ muốn thử thách ai, nhưng dân Do Thái và con người luôn tỏ ra bất trung. Suốt lịch sử dân được chọn, người Do Thái đã bao lần phản bội lại tình yêu của Chúa. Tuy nhiên, vẫn có những con người trung thành với Chúa, không muốn làm phật lòng Chúa như ông Abraham, ông Gióp vv… Abraham đã sẵn sàng dâng con cho dù đứa con đó là đứa con duy nhất. Gióp vẫn trung thành dù rằng ông gặp đủ thứ tai ương hoạn nạn. Nhưng, vẫn phải có một con người tầm cỡ ngang hàng với Thiên Chúa: Chúa Giêsu, Adong mới, Đấng có bản tính Thiên Chúa và con người đến làm công việc của Thiên chúa Cha, công việc chứng tỏ tình yêu trung thành với Chúa Cha cho đến hy sinh mạng sống cho đến chết trên thập giá.

 

CHÚA MUỐN LOÀI NGƯỜI VÀ MỖI NGƯỜI TRUNG TÍN VỚI NGÀI:

Những ngày thánh trong tuần thánh là những ngày, người Kitô hữu phải càng ngày càng ý thức hơn về sứ mạng làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian. Tình yêu cứu độ được thể hiện ngang qua thập giá. Mỗi Kitô hữu hãy đẩy xa khỏi tâm hồn mình não trạng của Giuđa, não trạng thiển cận, hẹp hòi chỉ nghĩ tới mình mà quên mất sự trung tín đối với Đấng đã tạo dựng nên mình và quên đi cái đại nghĩa. Biết bao dân tộc đang bị chèn ép, biết bao người trên thế giới, nơi đây và nơi đó đang bị chà đạp về nhân phẩm. Xin cho các dân tộc bị chèn ép, cho các người thấp cỏ bé họng bị chà đạp phẩm giá, biết phấn đấu vươn lên với tình yêu kiên trung như Chúa Giêsu.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức mạnh cho mỗi người chúng con để chúng con luôn trung tín với Chúa và đối xử nhân từ đối với anh em như Chúa đã tha thứ cho chúng con.


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà