CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN, năm C,

ngày 20/6

Lc 9, 18-24

 

LỜI TUYÊN TÍN CỦA THÁNH PHÊRÔ

 

Gần ba năm theo Chúa, được Chúa hướng dẫn, dậy dỗ và chỉ bảo, các môn đệ vẫn chưa hiểu tất cả về con người của Thầy mình. Do đó, Chúa Giêsu muốn trắc nghiệm xem đức tin của các ông như thế nào đối với Ngài. Bởi vì Chúa Giêsu đã nghe thấy có nhiều dư luận về Ngài như đoạn Tin Mừng của thánh Luca 9, 18-24 thuật lại, nhưng cuối cùng chỉ có câu trả lời của Phêrô là chính xác.

 

MỘT CUỘC TRẮC NGHIỆM: 

Người ta thường thử trí nhớ và sự hiểu biết của các trẻ nhỏ khi đem ra một tấm hình của một nhân vật, một ca sĩ, một bác sĩ, một tài tử hoặc một danh nhân nào đó rồi hỏi thử xem trẻ nhỏ đó biết gì về người trong ảnh, trong hình đó. Chúa Giêsu ngày hôm ấy cũng muốn trắc nghiệm xem các môn đệ nghĩ gì về mình. Đã có những câu trả lời về con người của Chúa Giêsu được đưa ra như có người cho rằng Đức Giêsu Kitô là Gioan Tẩy Giả, là Eâlia, hay một vị ngôn sứ nào khác trong Cựu Ước. Cho dù có người đã đồng hóa Chúa Giêsu là Gioan Tẩy giả, là Eâlia, hay một vị ngôn sứ nhưng tất cả chưa nhận ra được Chúa Giêsu là nhân vật chính và những vị ngôn sứ hoặc Gioan Tẩy Giả chỉ là những người dọn đường, loan báo và chuẩn bị mà thôi. Tất cả những giả thuyết về Chúa Giêsu như vừa nêu trên đều từ từ bị chứng minh là sai. Dư luận quần chúng nhân dân vẫn có cái gì hết sức hàm hồ, hết sức mông lung và khó hiểu, họ vẫn cho Chúa Giêsu là một trong các vị ngôn sứ cuối cùng mãi đến khi Phêrô đưa ra câu trả lời hết sức chính xác và đầy lòng tin:” Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa”( Lc 9, 20 ). Thánh Phêrô đại diện các môn đệ đã chỉ ra rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa vì Ngài được Thiên Chúa Cha sai tới. Lời tuyên tín của thánh Phêrô cho thấy Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn sứ mệnh Thiên Chúa Cha trao phó và các môn đệ ngày càng hiểu rõ Ngài hơn.

 

MỘT SỨ MỆNH DỄ BỊ CON NGƯỜI HIỂU SAI:

Khi Phêrô tuyên xưng lòng tin của mình, Chúa Giêsu thấy trước lời tuyên xưng ấy có thể dễ bị giải thích sai lạc. Sứ mệnh của Chúa Giêsu đã được Ngài quảng diễn thêm:” Ai muốn theo Ta hãy từ bỏ mình vác thập giá của mình mỗi ngày mà theo Ta. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất và ngược lại”. Sứ mệnh của Chúa Giêsu trình bầy dễ gây ngộ nhận và đây là một sứ mệnh xem ra hết sức khó khăn vì sống đúng lý tưởng của sứ mệnh ấy không phải là điều dễ, nhưng nó đòi hỏi phải hy sinh phấn đấu bởi vì con người luôn yếu đuối và đầy dẫy dục vọng thấp hèn. Lý tưởng của Đức Giêsu đưa ra không phải không thể thực hiện được, không phải chỉ dành cho đời sau, nhưng lý tưởng, hướng đi và sự sống mà Đức Giêsu Kitô đưa ra lại hết sức đơn giản và mang tính chất đầy ắp Tin Mừng, đó là: yêu thương, bác ái, từ bỏ, hy sinh, xả kỷ, phục vụ, quảng đại vv… Lý tưởng ấy là sự sống con người phải có hằng ngày đối với anh chị em đồng loại. Lối sống ấy là một lối sống hết sức cụ thể không chỉ có trong óc tưởng tượng, trong lý thuyết, nhưng là thái độ con người và người môn đệ phải có đối với anh chị em đồng loại. Thái độ ấy là thái độ hiện tại chứ không phải là chờ đợi ở cõi đời sau.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con luôn biết lập lại lời tuyên xưng của thánh Phêrô:” Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa” để chúng con luôn vững bước theo Chúa và làm chứng cho Chúa phục sinh.

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ:

Bạn cảm nghiệm thế nào về lời tuyên tín của thánh Phêrô ?

Bạn nghĩ sao về Chúa Giêsu ?

Có lúc nào bạn bị thử thách về lòng tin không ?

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà