CHỦ NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

(24.06.2001)

NGHE:

* Is 49, 1-6:

Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người..

* Cv 13,22-26:

Để dọn đường cho Đức Giêsu, Oâng Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Ítraen chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố: "Tôi không phải là Đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa Đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho Người".

* TIN MỪNG: Lc 1,57-66.80:

        Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

        Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói:" Không, phải đặt tên cháu là Gioan". Họ bảo bà: "Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả." Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Oâng xin một tấm bảng nhỏ và viết: "Tên cháu là Gioan." Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự kiện ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?" Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

        Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ítraen.

 

NGẪM:

* Câu hỏi gợi ý:

1.   Gioan có vai trò gì trong Chương Trình Cứu Độ của Đức Giêsu, của Thiên Chúa?

2.   Ngày nay Thiên Chúa có cần những Gioan Tiền Hô không?

3.   Mỗi thành viên, mỗi gia đình đóng vai trò Gioan Tiền Hô của mình như thế nào?

* Suy tư gợi ý:

1. Vai trò của Gioan trong Chương Trình Cứu Độ của Đức Giêsu và của Thiên Chúa

Gioan có vai trò rất quan trọng trong Chương Trình Cứu Độ của Đức Giêsu và của Thiên Chúa: Vai trò đó là loan báo và dọn đường cho Đức Giêsu đến; là chuẩn bị lòng người đón rước Đức Giêsu. Đón rước Đức Giêsu, chính là đón nhận quà tặng của Thiên Chúa (Xem Tông huấn Giáo Hội tại Châu Á, chương 2), là thực thi Kế hoạch Cứu Rỗi của Thiên Chúa. Vì thế mà Gioan được gọi là Tiền Hô tức người báo trước. Để thực thi trách nhiệm Tiền Hô của mình, Gioan giảng dạy và làm phép Rửa cho những ai sám hối ăn năn trở lại quay về với đường chính nẻo ngay là sống theo luật lệ của Thiên Chúa để xứng đáng đón nhận Ơn Cứu Độ do Đức Giêsu đem đến. Do đó mà Gioan còn được gọi bằng một danh xưng khác là Gioan Tẩy Gỉa.

2. Ngày nay Thiên Chúa vẫn cần có những Gioan Tiền Hô

Sau khi chết Đức Giêsu đã phục sinh và hiện diện trong Giáo Hội và thế giới. Nhưng vấn đề là mỗi người, mỗi cộng đoàn có biết nhận ra sự hiện diện của Người mà tiếp rước mà đón nhận hay không. Vì thế vẫn cần có những con người chỉ đường hướng dẫn thế nhân và xã hội. Mặt khác để xứng đáng đón nhận Đức Giêsu, lòng con người phải được chuẩn bị sửa sang, dẹp bỏ trăm bề ngổn ngang. Đó cũng là công việc của những người ngày nay đóng vai tiền hô, tẩy gỉa nhu Gioan. Vai trò này trở thành cấp bách vì như Tông Huấn "Giáo Hội tại Châu Á" nhận định: ngày nay người ta muốn xây dựng thế giới không có Thiên Chúa. Mặt khác đứng trước một hiện tượng xem ra như trái nghịch và khó hiểu là Đức Giêsu, Đấng Sáng Lập Kitô Giáo là người Châu Á nhưng lại vẫn là gương mặt xa lạ đối với phần đại đa số người châu Á. Những người này "có khuynh hướng coi Đức Giêsu, một người sinh ra trên mảnh đất châu Á, là một người Tây Phương hơn là Á Châu" !!! (Xem Tông Huấn Giáo Hội tại Châu Á số 20).

3. Mỗi thành viên, mỗi gia đình đóng vai trò Gioan Tiền Hô của mình bằng cách sống đầy đủ Linh Đạo.

Ai nấy chúng ta đều biết: Tương Thân Tương Aùi - Thánh Hóa Lao Động - Thăng Tiến Xã Hội.

* Tương Thân Tương Aùi: là sống yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ giữa anh chị em thành viên với nhau (và với tha nhân) tựa như cùng thuộc về một gia đình. Nếu nhờ chứng tá yêu thương của các Kitô hữu đầu tiên mà "Thiên Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ" (Cv 2,47) thì cũng chỉ nhờ vào đời sống Tương Thân Tương Aùi của chúng ta mà Thiên Chúa dùng biến mỗi thành viên và mỗi Gia Đình thành công cụ thực hiện Kế Hoạch của Người.

* Thánh Hoá Lao Động: là chu toàn những công việc (trí óc hoặc chân tay) thuộc phận sự mình với tinh thần Kitô giáo. Ý nghĩa Kitô giáo của Lao Động là con người được cộng tác với Thiên Chúa Sáng Tạo để xây dựng một thế giới có tính nhân bản, nhằm phục vụ hạnh phúc đích thực ở đời này và đời sau của loài người và của từng con người và làm vinh danh Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa Toàn Năng và Yêu Thương! Ngoài công việc lao động riêng của từng cá nhân, mỗi gia thường có một dự án kinh tế ở mức độ nhỏ (đôi khi rất nhỏ) là có ý để các thành viên ý thức hơn về ý nghĩa cao cả của Lao Động. Chúng ta có thể khẳng định "Lao Động là Vinh Quang" nếu như chúng ta biết thánh hóa Lao Động tức biết dùng Lao Động để tôi luyện chúng ta thành "thánh"!

* Thăng Tiến Xã Hội: là làm cho cộng đồng và xã hội của con người, nhất là của người nghèo, mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn: yêu thương, công bằng hơn; bình an, giầu sang, văn minh, tiến bộ hơn trong mọi lãnh vực: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, môi sinh, tôn giáo và tâm linh. Thăng Tiến Xã Hội là một chiều kích càng ngày càng được nhấn mạnh trong đời sống Kitô hữu ngày nay. Không là gì khác mà chính là sứ mạng làm muối, làm men, làm ánh sáng mà Đức Giêsu đã nói đến nhiều lần trong Phúc Âm.

Muốn sống Tuơng Thân Tương Aùi, Thánh Hóa Lao Động và Thăng Tiến Xã Hội thì điều kiện tiên quyết là chúng ta phải biết sống TỪ BỎ, HY SINH, KHIÊM NHƯỜNG, BÉ NHỎ như Gioan, để Đức Giêsu có thể đến, có thể lớn lên trong các tâm hồn, kể cả chính trong tâm hồn chúng ta. Nếu hạt lúa không chết đi, thì...; Nhưng nếu nó chết đi thì..

 

NGUYỆN:

Lạy Thiên Chúa là Cha, chúng con cám tạ ơn Cha vì Cha đã mời gọi chúng con làm sứ gỉa của Con Cha và vì Cha đã cho chúng con một mẫu gương là Thánh Gioan Tiền Hô & Tẩy Gỉa để chúng con biết cách dọn đường cho Con Cha là Đức Giêsu đến với con người ngày hôm nay.

Chúng con xin Cha ban Thánh Thần của Cha cho chúng con để chúng con có đủ sức mạnh Sống Tương Thân Tương Ái, biết Thánh Hóa Lao Động và phục vụ sự Thăng Tiến Xã .

        Nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, Con Cha, Chúa chúng con, và nhờ công nghiệp của Thánh Giuse Thợ, của Thánh Giooan Tiền Hô, của Chân Phước An-dôn Khôi Bình.Amen!!!

(Giêrônimô Nguyễn Văn Nội)


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà