CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN, năm C

Lc 9, 51-62

 

HÃY THEO TA

 

Sứ điệp Đức Giêsu Kitô đưa  ra hôm nay cho những người theo Người: chấp nhận và hiểu rõ những đòi hỏi của Tin Mừng. Đi theo Chúa Giêsu, người môn đệ phải:” vác thập của mình mỗi ngày mà theo Người”. Đây là đòi hỏi triệt để của Tin mừng.

 

NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ THEO ĐỨC GIÊSU:

Sợi chỉ xuyên suốt của cuộc đời Chúa Giêsu theo Tin Mừng của thánh Luca là cuộc hành trình đi Giêrusalem. Tới Giêrusalem là đích điểm của cuộc hành trình của Chúa Giêsu, nơi Người gặp gỡ các nhà lãnh đạo Do Thái và chính quyền Roma lúc đó. Lên Giêrusalem đồng nghĩa với chấp nhận cái chết, là  đi đến tận cùng cái thân phận làm người. Chấp nhận đối diện với cái chết như tột đỉnh của cuộc hành trình, người ra đi phải kiên nhẫn trước những thử thách thất bại của cuộc đời. Ở đây, Chúa Giêsu muốn dậy các môn đệ của Người bài học về sự kiên trung, nhẫn nại trước thất bại khi các môn đệ bị người Samari khước từ, không tiếp nhận, các môn đệ như Giacobê và Gioan tưởng rằng có thể sai khiến lửa từ trời xuống để tiêu diệt những người chống báng các ông. Nhưng Chúa Giêsu lại nhắc nhớ các ông phải yêu thương nhẫn nại ngay đối với cả kẻ thù. Đi theo Đức Giêsu, người môn đệ không còn được nghĩ gì tới việc riêng tư ngay cả đối với việc chôn cất cha mẹ của mình khác với Eâlisa khi đi theo Eâlia, ông còn có thời gian từ giã cha mẹ, ngay cả việc làm tiệc thết đãi cả bạn thân của mình. Đi theo Đức Giêsu là phải vượt ra khỏi con người của mình trên một cuộc hành trình không ngơi nghỉ, cuộc hành trình của yêu thương.  Chúa Giêsu đã bước đi, đã tiến về Giêrusalem với trái tim đầy yêu thương, Người đã đi ra khỏi chính mình để sống cho nhân loại, cho con người, đặc biệt cho những người tội lỗi. Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ và những người đi theo Người đòi hỏi vô điều kiện, con người không thể ngả giá với Chúa như chàng thanh niên giầu có mà Tin Mừng đã thuật lại. Chúa đòi hỏi con người một thái độ từ bỏ và dứt khoát, không thoả hiệp. Người môn đệ phải chia sẻ cuộc sống rày đây mai đó của Người:” chồn có hang, chim trời có tổ, con người không nơi tựa đầu”. Chúa Giêsu cũng đòi hỏi các môn đệ theo Người một sự dấn thân rao giảng Tin Mừng.

 

CHÚA MỜI GỌI MỌI NGƯỜI:

 Lời mời gọi của Chúa Giêsu đối với các môn đệ khi xưa cũng luôn còn có giá trị đối với mọi Kitô hữu ngày nay. Các môn đệ tiên khởi đã nghe tiếng Chúa mời gọi. Họ đã bỏ mọi sự để đi theo Chúa, ngày nay, mỗi Kitô hữu đều là một môn đệ của Người. Điều kiện thiết yếu là đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cách đây hơn hai nghìn năm vẫn là Chúa Kitô hôm nay mà mọi người Kitô hữu đang bước đi theo Người. Chúa Giêsu vẫn đi với con người, với nhân loại và Người cũng đề ra  những đòi hỏi, những tiêu chí mà khi xưa Người đã đòi hỏi các môn đệ tiên khởi đi theo Người. Dù rằng thế giới, nhân loại có vần xoay, thay đổi, nhưng những điều kiện của Chúa đề ra vẫn không bao giờ thay đổi. Chúa vẫn mời gọi con người sống, dấn thân và rao giảng để trở thành dấu chỉ tình yêu cho người khác. Người Kitô hữu không thể áp đặt đức tin cho kẻ khác và họ phải hiểu rằng thái độ của Giacôbê và Gioan xưa không thể là thái độ của người môn đệ hôm nay khi thấy người khác không ủng hộ và không chấp nhận mình. Chúa vẫn đòi hỏi người môn đệ phải kiên nhẫn, dù thất bại và Người đòi hỏi con người phải yêu thương nhau ngay cả đối kẻ thù của mình. Đó là những đòi hỏi của Tin Mừng và đó là những gì mới mẻ nhất mà Chúa Giêsu đòi hỏi nơi người môn đệ của Người phải thể hiện trong cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết mau mắn đáp lại lời mời gọi theo Chúa.

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ:

Bạn cảm nghiệm sao về cách sống của Chúa:” chồn có hang, chim có tổ, con người không nơi tựa đầu ? “.

Những điều kiện của Chúa Giêsu đối với các môn đệ xưa, còn có giá trị gì đối với bạn không ?

Bạn phải sống làm sao để trở nên dấu chỉ cho Nước Trời ?

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà