SUY NIỆM TIN MỪNG HẰNG TUẦN

CHỦ NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

08-07-2001

NGHE

BÀI ĐỌC 1: Is 66, 10-14c.

Thành Đô Giê-ru-sa-lem được Thiên Chúa thương yêu và cưng chiều cách đặc biệt. Ngài tuôn đổ ơn thái bình và của cải tràn lan như thác vỡ bờ lên Thành Đô. Chúng ta hãy vui mừng cùng Giê-ru-sa-lem, vì từ nơi đó ta sẽ múc lấy bao hồng ân của Thiên Chúa.

BÀI ĐỌC 2: Gl 6, 14-16.

Điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới, một thụ tạo có Thần Khí, đi ngược với những gì mà thế gian xem là cao trọng và ngược với những gì mà xác thịt quyến rũ.

BÀI TIN MỪNG: Lc 10, 1-9

Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông:" Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói:"Bình an cho nhà này! Nếu ở đó, có ai đáng thưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ đến đậu trên người ấy; bằng không, thì bình an đó sẽ quay về với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ:" Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông". Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói:" Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần". Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đom còn được xử khoan hồng hơn thành đó".

Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói:" Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con". Đức Giê-su bảo các ông:" Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời".

NGẪM

CÂU HỎI GỢI Ý:

1. Chủ đề của các bài đọc hôm nay?

2. Hội Thánh của Thiên Chúa có những đặc điểm gì?

3. Nhiệm vụ của chúng ta, người được sai đi?

SUY TƯ GỢI Ý:

1. Chủ đề: Hội Thánh

Nếu tinh ý, ta nhận ra ngay ý tưởng chủ đạo mà Giáo Hội muốn truyền đạt cho ta qua các bài đọc, đó là Hội Thánh. Trong bài đọc một, Ngôn sứ I-sai-a diễn tả Thành Đô Giê-ru-sa-lem hết sức vui tươi, đáng yêu và đầy ân sủng. Thành Đô có khả năng thoả mãn chúng ta trong việc cho ta nếm trải mùi vinh quang, sự an bình, nỗi ủi an, niềm hoan lạc. Thực ra, Giê-ru-sa-lem là trung tâm văn hoá và tôn giáo của Ít-ra-en thời đó. Tuy dù đền thờ này có nguy nga và tráng lệ đi nữa, nó cũng không thể được diễn tả như một nhân vật toàn năng muốn ban phát cho ai ơn gì tuỳ thích. Đó phải là thuộc tính của một thực tại khác, một thực tại siêu nhiên huyền nhiệm hơn. Lại nữa, I-sai-a là một ngôn sứ, nhiệm vụ chính yếu của ông là tiên đoán những sự việc của tương lai. Vì thế chắc chắn ông không nhằm mỗi một mục đích là miêu tả Thành Đô của thời bấy giờ. Mà qua thành đô, ông muốn diễn tả một thực tại khác : Hội Thánh, một Giáo Hội đầy ân sủng. Đây là thành Giê-ru-sa-lem mới, một thành đô thượng giới (x Gl 4, 26), (x Kh 21, 1-7; 9b-14; 22-23).

Trong bài Tin Mừng, Thánh sử Luca đã hai lần nhắc lại :" Triều đại Thiên Chúa đã đến gần" ( Lc 10, 9b. 11b). Vậy Triều Đại Thiên Chúa là gì nếu không là Hội Thánh, là nước Chúa? Và bài đọc hai cũng cho ta biết những ưu điểm đặc biệt của con dân sống trong NƯỚC này. Bề ngoài, họ vẫn là người trong một xã hội với những chiều kích giới hạn, đầy tội lỗi, đau thương và cực nhọc như bao người chưa có đức tin. Nhưng bên trong, họ hãnh diện về Thập giá Đức Kitô, suối nguồn của sự sống mai hậu. Những gì mà thế gian cho là nhục nhã thì họ cho là nguồn đem lại vinh quang. Những gì thế gian cho là đau khổ thì họ lại đánh giá là nguồn đem lại hạnh phúc vĩnh cữu. Họ không còn là nô lệ của luật Môi-sê, nhưng được tự do làm bất cứ điều gì mà Tình Yêu thúc đẩy. Như vậy, Thành Đô Giê-ru-sa-lem mới có những đặc điểm gì?

2. ĐẶC ĐIỂM CỦA THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM MỚI (Hội Thánh)

Thành Đô mới tức là Hội Thánh có những đặc điểm:

- Duy nhất. Ta thấy Cựu Ước không dặt một thành nào khác ngang hàng với Giê-ru-sa-lem. Thật sự không có một thành đô nào sánh bằng Giê-ru-sa-lem về bất cứ phương diện nào. Thành Đô này huy hoàng nhất, được Thiên Chúa yêu thương nhất, được ban nhiều ân huệ nhất, được chọn làm biểu tượng của sự hiệp nhất dân Chúa (x Is 2, 1-5);(x Mk 4, 1-4). Còn Tân Ước xem Hội Thánh là THÂN THỂ thể của Đức Kitô.

- Thánh thiện. Đền thờ do vua Salomon xây cất và được vinh quang Thiên Chúa hiến thánh (x 1V 8, 1-7; 9-12; 22-23.). Hội Thánh có Chúa Kitô là đầu, nên Hội Thánh vô cùng thánh thiện.

- Công giáo. Thành đô mới không những là nơi tụ họp và thờ phượng của con cái Ít-ra-en mà còn cho cả ngoại kiều (x Is 56, 1-3); (Gl 4, 27). Chúa Giê-su hoá bánh ra nhiều không những dể đám đông theo Chúa ăn no nê, mà còn dư ra mười hai thúng đầy. Cho ai? Há chẳng phải là Chúa Giê-su có ý dành cho những kẻ sẽ gia nhập vào đoàn chiên Ngài trong tương lai?

- Tông truyền: Thành Đô được các ngôn sứ ca tụng trong Cựu Ước. Còn Hội Thánh được chính các tông dồ cộng tác với Chúa để thiết lập, củng cố và phát triển mỗi ngày cho đến tận cùng trái đất.Mỗi khi có dịp, chúng ta đều tuyên xưng một Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Nhưng ta có saün sàng tiếp nối công việc của các tông đồ không?

3. Sứ mạng truyền giáo

Tốt khoe, xấu che. Ta biết Hội Thánh của Chúa tuyệt vời và đem lại sự sống trường sinh.

Thế tại sao ta không tích cực giới thiệu cho những nguời chung quanh ? Theo nếp nghĩ thông thường , việc truyền giáo là bổn phận của hàng giáo sĩ và tu sĩ. Nhưng Chúa Giê-su đã không chỉ sai mười hai Tông đồ, mà Ngài còn sai bảy mươi hai môn đệ đi loan báo Tin Mừng của Ngài. Con số 72 có ý nghĩa vô lượng, gồm có ta trong đó. Vấn đề là ta cần có gì cho hành trang của mình?

- Gọn nhẹ. Tư trang chỉ cần điều kiện ắt có và đủ. Phải có tinh thần từ bỏ, không dính bén. Ta đừng tuyên khấn đức khó nghèo để bắt người khác phải giữ. Còn chính ta thì nệ vào điều kiện tối thiểu để ăn sung mặc sướng.(Lc 10, 4a)

- Hành động. Thường người ta nói nhiều làm ít. Người dạy tâm lý thì có cuộc sống không hoà hợp với tha nhân. Kẻ chủ trương vô sản thì giàu có nhất vùng. Đừng ba hoa,hãy bắt tay (Lc 10, 4b).

- Khiêm nhường. Điều đầu tiên các tông đồ khoe với Chúa Giê-su là họ vui mừng vì đã trừ được quỉ. Chúa Giê-su thì lại khuyên họ đừng hãnh diện về việc ấy. Nhưng hãy vui vì mình đã làm được một điều thiện (Lc 10,20).

NGUYỆN

Lạy Chúa Giê-su, xin cho con có lòng yêu mến Giáo Hội mà Chúa đã thiết lập. Xin cho con biết chứng tỏ lòng yêu mến ấy bằng hành động thiết thực. Để những ai tiếp xúc vớicon đều ao ước được gia nhập vào một ràng chiên có cùng một Chúa chiên. Amen.

Anrê Nguyễn Hữu Nghĩa.

 


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà