CHỦ NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN

22.07.2001

NGHE:

* St 18,1-10a:

Đức Chúa hiện ra với ông Apraham tại cụm sồi Mambrê. Ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông. Ông vội vãõ vào lều tìm bà Xara mà bảo: " Bà mau mau lấy ba thúng bột mà nhồi, rồi làm bánh." Ông chạy lại đàn vật, bắt một con bê mềm và ngon, giao cho người đầy tớ, và anh này vội vã làm thịt. Ông lấy sữa chua, sữa tươi và thịt bê đã làm mà đãi khách; rồi ông đứng hầu dưới gốc cây, đang khi khách dùng bữa, khách nói với ông: " Bà Xara, vợ ông đâu? " Ông đáp: " Thưa, nhà tôi ở trong lều." Người nói: " Sang năm, tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Xara vợ ông sẽ có một con trai."

* Cl 1,24-28:

Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo kế hoạch Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi, liên quan đến anh em: đó là tôi phải rao giảng lời của Người cho trọn vẹn, rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho các Thánh của Thiên Chúa. Người đã muốn cho họ biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại: Đó là Đức Kitô đang ở giữa anh em. Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang.

* TIN MỪNG * Lc 10, 38-42: Hai chị em Macta và Maria

Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Macta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mácta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: " Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao? Xin thầy bảo nó giúp con một tay." Chúa đáp: " Macta! Macta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."

NGẪM

* Câu hỏi gợi ý:

1.   Chủ đề các bài đọc hôm nay ?

2.   Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta có nhận ra việc Chúa đến viếng thăm và lời Ngài muốn nói với chúng ta

3.   Chúng ta cần phải làm gì để đáp lại mối tình của Ngài ?

* Suy tư gợi ý:

1.   Chủ đề các bài đọc hôm nay:

Thiên Chúa đã viếng thăm và loan báo tin vui cho muôn người

" Thuở xưa, nhiều lần và nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta quaThánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ Ngài mà dựng nên vũ trụ, đã đặt Người làm Đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài." ( Dt 1,1-2).

Hai câu trên trích trong thư gửi Do Thái, tác giả được Chúa linh ứng đã lược tóm trọn cả lịch sử cứu rỗi.

* Bài đọc 1 hôm nay: Chúa đã đến gặp Abraham qua hình ảnh ba người khách lạ. Abraham, Xara vợ ông và các tôi tớ đã mau mắn ân cần tiếp đãi các vị. Đang khi dùng bữa, khách đã nói với ông: " Sang năm, tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Xara vợ ông sẽ có một con trai. " Đây chính là tin vui lớn lao cho ông bà vì hài nhi được loan báo chính là Isaac, người con của lời hứa, sẽ trở thành tổ phụ của một dân tộc đông đảo.

* Trong thư gửi Cô-lô-xê, Thánh Phaolô xác nhận: Mình là người được Thiên Chúa giao phó phải rao giảng lời Ngài cho trọn vẹn, rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại, qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các Thánh của Thiên Chúa. Người muốn cho họ được hiểu biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại. Đó chính là Đức Kitô đang ở giữa anh em (Cl , 24 - 28).

* Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Luca thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu đến thăm hai chị em Macta và Maria. Ngài đến với họ như một người bạn bình thường nhưng chính Ngài là Nhân Vật quan trọng nhất, là Ngôi Lời Thiên Chúa làm người, Đấng đã được các ngôn sứ loan báo sẽ đến trong thế gian. Ngài đến thực hiện chương trình cứu độ nhân loại. Đó chính là tin vui lớn nhất cho muôn loài. Macta bận rộn trong công việc tiếp đón Ngài, còn Maria, người đã chọn phần tốt nhất, ngồi dưới chân Chúa để lắng nghe lời Ngài.

2.   Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta có nhận ra những lần Chúa đến viếng thăm và Lời Ngài muốn nói với chúng ta không ?

Mặc dù không có cơ hội gặp gỡ Chúa, mặt giáp mặt như Abraham, Macta và Maria hay cuộc xuất hiện đầy uy lực của Chúa đã quật ngã Phaolô, cả người lẫn ngựa trên đường đến Damas, chúng ta vẫn được Chúa đến viếng thăm như lời Ngài đã hứa: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy ( Ga 14,23 ).

*Quả thế, Ngài đến với chúng ta qua các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể. Các bí tích đã theo dõi, nâng đỡ ta từ khi sinh ra, trong những biến cố vui buồn cuộc sống, bệnh tật, già yếu và cho đến lúc lìa đời.

*Chúa giáo huấn ta bằng Lời của Ngài, Lời hằng sống, Lời luôn hữu hiệu khi thời gian đến . Ngài giáo huấn ta qua Giáo hội, Hiền thê của Ngài để chúng ta mỗi ngày một nên hoàn thiện noi gương Đức Kitô là Đầu. Ngài đến và giáo huấn chúng ta qua những biến cố lịch sử và hoàn cảnh cụ thể của từng người. Và nhất là Ngài đến với chúng ta qua những người anh chị em, đặc biệt là những người nhỏ bé nhất, những người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Phải chăng nhiều lần Chúa đến mà chúng ta đã không đón nhận Ngài: " Ngài đã đến nhà mình nhưng người nhà đã không đón nhận"? Câu chuyện ngày cánh chung của Thánh sử Matthêu cho chúng ta thấy rõ: ngày đó khi Chúa vừa tuyên thưởng xong, thì những người công chính thưa rằng: " Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ., khách lạ mà tiếp rước, hoặc mình trần mà cho mặc. Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến thăm đâu? " . Rồi đến những kẻ bên tả cũng ngạc nhiên không kém khi bị Chúa luận tội, hỏi lại Ngài . Bấy giờ, Ngài sẽ đáp lại họ rằng: " Ta bảo thật các ngươi mỗi lần các người không làm như thế cho những người nhỏ bé nhất đây, là các người đã không làm cho chính Ta vậy. " ( Mt 25,31-46 ).

Vậy yêu Chúa cũng chính là yêu người và yêu người là bằng chứng chúng ta thuộc về Chúa: " Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ thầy, là các con yêu thương nhau." ( Ga 13,35 ).

3. Chúng ta phải làm gì để đáp lại mối thịnh tình của Chúa ?

Trong cuộc sống chúng ta có nhiều dịp được gặp gỡ Chúa nơi những anh chị em đồng hội đồng thuyền, cần phải biết đón nhận nhau như những người con của Chúa vì chúng ta còn nhiều sai lỗi và vì Thiên Chúa Đấng toàn thiện luôn yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta là những tội nhân.

* Cần phải biết lắng nghe ý Chúa bộc lộ qua lời bề trên, sự nhất trí chung trong các buổi sinh hoạt gia đình, tôn trọng lẽ phải và pháp luật. Và điều quan trọng tiếp nữa là phải đem ra thực hành: " Không phải bất cứ ai thưa với thầy: Lạy Chúa! lạy Chúa! Là được vào nước Trời đâu, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy.."( Mt 7,21).

* Phải tránh thói kiêu căng tự mãn vì Chúa chỉ biểu lộ ý Ngài cho những người bé mọn khiêm nhu (Mt 11,25) .

* Cần quan tâm đến điều chính yếu trước: Hai hình ảnh: Macta tất bật lo việc phục vụ Chúa trong khi Maria ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Thường chúng ta dễ nhìn thấy và đánh giá cao công việc phục vụ của Macta hơn Maria chỉ ngồi nghe. Có lẽ Macta cũng nhận định như vậy nên cô đã đề nghị với Chúa: ". Xin Thầy bảo nó giúp con một tay". Nhưng thật bất ngờ Chúa đã công nhận thái độ tích cực đúng đắn của Maria qua lời tuyên bố: " Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi". Ngài vạch cho chúng ta thấy: Không phải bất cứ việc tốt nào cũng nên làm ngay không cần phải suy nghĩ đắn đo, nhưng phải biết chọn lựa để bớt đi những điều không thực sự cần thiết.

NGUYỆN: (Hát) LẮNG NGHE LỜI CHÚA

1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?

2. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết saün sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết saün sàng thực hành Lời Chúa đã truyền ban.

ĐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.

P.Đamianô ĐINH NGỌC THIỆU


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà