CHỦ NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN

29.07.2001

NGHE:

* St 18, 20-32:

"Nếu Ta tìm được trong thành Xơ đom năm mươi người lành, thì vì họ, Ta sẽ dung thứ cho tất cả thành đó"- "Không, Ta sẽ không phá hủy cả thành, nếu Ta tìm được bốn mươi lăm người"- "Vì bốn mươi người đó, Ta sẽ không làm" - "Nếu Ta tìm được ba mươi người, Ta sẽ không làm"- "Vì hai mươi người đó, Ta sẽ không làm" - "Vì mười người đó, Ta sẽ không phá hủy Xơ đom"

* Cl 2,12-14:

Anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được chỗi dậy với Người, vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng làm cho người chỗi dậy từ cõi chết. Trước kia anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta.

* TIN MỪNG: Lc 11,1-13: Kinh Lạy Cha-

Người bạn quấy rầy - Cứ xin thì sẽ được.

Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dậy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dậy môn đệ của ông." Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:

"Lạy Cha, xin làm cho danh Cha vinh hiển, Triều đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."

Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người ấy và nói: Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả"; mà người kia từ trong nhà đáp lại: Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giừơng với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.? Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh cần, vì thể diện.

"Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó? Hoặc nó xin trứng, mà lại cho nó con bọ cạp? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người?"

 

NGẪM:

* Câu hỏi gợi ý:

1. Kinh Lạy Cha có tầm quan trọng như thế nào đối với các môn đệ Đức Giêsu xưa và với chúng ta ngày nay?

2. Tại sao chúng ta có thể tin tưởng Thiên Chúa khi chúng ta cầu xin Người?

* Suy tư gợi ý:

1. Tầm quan trọng của Kinh Lạy Cha đối với các môn đệ Đức Giêsu xưa và với chúng ta ngày nay:

Ngày xưa (cũng như ngày nay), mỗi nhóm tôn giáo có một kinh riêng. Kinh ấy vừa là nội dung cầu nguyện, vừa là hiến chương hay qui luật sống của nhóm người ấy. Nên nhìn vào kinh riêng của một nhóm, một cộng đoàn chúng ta hiểu được tôn chỉ, mục đích, tinh thần của nhóm người, của cộng đoàn ấy. Chính vì thế mà các môn đệ Gioan có kinh riêng. Cũng chính vì thế mà các môn đệ Đức Giêsu muốn xin Người ban cho họ một kinh riêng, để khi đọc kinh đó lên thì người ta biết họ là môn đệ Đức Giêsu. Chiều lòng các môn đệ Đức Giêsu đã dậy họ Kinh Lạy Cha.

1.   Lạy Cha: Abba, (Lạy Cha chúng con ở trên trời):

Được gọi Thiên Chúa là Cha: Abba! Tức được làm con cái của Thiên Chúa: đó là tư cách riêng, rất riêng của những ai là môn đệ Đức Giêsu. Ơn gọi làm con là ơn gọi căn bản nhất, lớn lao cao trọng nhất mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Đức Giêsu. Vì thế chúng ta phải sống hiếu thảo với Thiên Chúa là Cha và huynh đệ với tha nhân là anh chị em. Vì chưng toàn thể nhân loại chỉ có một Cha và tất cả đều là anh em chị em của nhau.

1.2 Xin làm cho Danh Cha vinh hiển, Triều đại Cha mau đến, (Ý Cha được thực hiện):

Đã là con thì phải hiếu thảo, vì chỉ hiếu thảo mới xứng danh là con. Con hiếu thảo thì trước tiên phải biết quan tâm, chăm lo đến những công việc thuộc về Cha của mình. Là con của Cha trên trời thì chúng ta phải làm sao (tức phải cầu xin và hoạt động) cho Danh Cha được cả sáng! (tức được nhìn nhận và ca tụng!) Nước Cha trị đến! (tức được đón nhận và hiển trị!) Ýù Cha được thực hiện! (tức được vâng nghe và thực thi!).

Chắc chắn Cha chúng ta sẽ rất vui, sẽ mát lòng mát dạ khi có những người con biết sống hiếu thảo như thế.

1.3 Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ (cứu chúng con khỏi mọi sự dữ):

Sau khi đã cầu xin và đã ra sức thực hiện những công việc thuộc về Cha thì chúng ta có "quyền" tỏ bầy với Cha những nhu cầu chính đáng của chúng ta: lương thực hằng ngày (cho phần xác), ơn thứ tha tội lỗi, ơn vượt thắng cám dỗ và ơn thoát khỏi sự dữ (cho phần hồn). Không có cơm bánh lương thực, chúng ta không thể sống về mặt thể lý. Không có ơn thánh sủng, chúng ta cũng không thể sống về mặt tâm linh, vì chúng ta là những con người yếu đuối, tội lỗi. Không được Chúa hỗ trợ phù giúp, chúng ta không tự mình thoát khỏi cạm bẫy của ma quỉ, thế gian, xác thịt. Không có ơn Chúa chúng ta không thể thoát khỏi thế giới đen tối của ác thần xa-tan, ma quỉ.

Được Cha yêu thương chăm sóc và thứ tha các lỗi lầm, thì chúng ta cũng phải biết noi gương Cha sống yêu thương tha thứ cho anh em đồng loại của mình. Thế mới trọn tình con thảo hiếu của Cha.

2. Chúng ta có thể tin tưởng Thiên Chúa khi chúng ta cầu xin Người:

Sau khi đã dậy các môn đệ cầu nguyện với Kinh Lạy Cha, Đức Giêsu còn quan tâm nhấn mạnh đến lòng tin tưởng cậy trông là điều hết sức cần thiết trong đời sống cầu nguyện. Người đã dùng dụ ngôn hai người bạn và đã dùng lý luận rất khít khao, lô gíc để thuyết phục chúng ta.

Lý do chính khiến chúng ta vững lòng tin vào lời cầu nguyện của mình là vì Thiên Chúa là Cha của chúng ta, một người Cha đầy yêu thương và quyền năng (bài đọc 1). Là con cái của một người Cha như thế thì chúng ta chẳng có gì phải lo khi chúng ta cầu xin Người!

Nếu chúng ta không hoặc chưa được toại nguyện thì có lẽ chúng ta nên xem lại mình: Phải chăng xưa rầy chúng ta chỉ biết quan tâm tới bản thân, mà chẳng hề quan tâm đến những gì thuộc về Cha chúng ta? Phải chăng xưa rầy chúng ta toàn xin những ơn đâu đâu, không ăn nhập gì với nhu cầu chính đáng thuộc phần hồn hay phần xác của chúng ta?

Chúng ta cũng đừng quên rằng: có nhiều khi chúng ta xin Chúa ơn này thì Người lại không ban cho chúng ta ơn ấy, nhưng lại ban cho chúng ta ơn khác, còn lớn lao cao trọng hơn ơn chúng ta ước ao cầu xin bội phần. Thiên Chúa là Đấng thấu suốt tất cả, nên Người biết chúng ta cần gì, thiếu gì, biết ơn nào ích lợi cho chúng ta hơn. Chúng ta chỉ cần vững lòng tin vào Người, kiên nhẫn chờ đợi và thanh luyện động cơ trong đời sống cầu nguyện của chúng ta.

 

NGUYỆN

Abba! Lạy Cha yêu dấu của con!

Con sung sướng được làm con của Cha! Con hãnh diện được có Cha là Cha của con!

Con cảm tạ ơn Cha! Con chúc tụng ngợi khen Cha! Con yêu mến Cha!

Xin Cha dậy con đức hiếu thảo, để con biết sống đẹp lòng Cha, biết lo toan những công việc của Nhà Cha, biết làm rạng danh Cha giữa muôn người.

Xin Cha ban cho con những ơn cần thiết phần hồn phần xác, để con đủ sức chống trả mọi âm mưu cám dỗ của kẻ thù; để con không phải hổ thẹn trước những kẻ không tin có Thiên Chúa và trước những kẻ nghi ngờ lòng thương yêu và quyền năng của Thiên Chúa.

Chúng con xin Cha tất cả các ơn ấy, vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô là Con Yêu Dấu của Cha và là Cứu Chúa duy nhất của chúng con. Amen.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà