CHỦ NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN (12-8-2001)

Hãy chuẩn bị, chuẩn bị và chuẩn bị! Chúng ta thường vận dụng mọi năng lực trong cuộc sống để chuẩn bị cho điều này hoặc điều nọ. Hai người nam và nữ chuẩn bị tiến tới hôn nhân qua việc hứa hôn với nhau. Một sinh viên hi sinh mọi cơ hội rong chơi để chú tâm học hành chuẩn bị cho bài vở trong mùa thi cử. Người lực sĩ ra công tập luyện khi ngày thi đấu cận kề. Một người trọng tuổi chuẩn bị cho cái chết đang đến. Nhưng cũng có những điều chúng ta hầu như quên mất việc chuẩn bị mà với bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta qua hình ảnh người đầy tớ trung thành và tỉnh thức.

Xuyên suốt hành trình đức tin trong cuộc sống, chúng ta là những người đầy tớ mà Chúa Giêsu nói tới trong dụ ngôn hôm nay. Ngài khuyến dạy chúng ta hãy "tỉnh thức và chong đèn" và hãy saün sàng khi chủ đi dự tiệc cưới trở về. "Hãy saün sàng mở cửa ngay khi ông ta gõ cửa". Nhưng chúng ta chuẩn bị thế nào và tỉnh thức như thế nào?

Đức tin chính là điều quan trọng nhất trong việc chuẩn bị này. Chúng ta tin rằng Ngài sẽ trở lại! Thư gửi tín hữu Do Thái đoạn 11 câu 1 nhắc nhở chúng ta rằng: "Đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng những điều bí ẩn". Với đức tin, chúng ta được trang bị để bắt đầu việc chuẩn bị. Với đức tin, chúng ta nên kiên cường trong lúc đón chờ lời hứa và lòng tín thành của Thiên Chúa.

Với đức tin, chúng ta cũng được dẫn tới việc kết hiệp với Thiên Chúa là Đấng chúng ta đang mong đợi. Việc khiêm tốn cầu nguyện hằng ngày cũng giúp chúng ta hướng về Thiên Chúa và đến gần Ngài. Chính lòng khao khát này sẽ đưa ta tới với Ngài và mỗi ngày mỗi nên giống hình ảnh Ngài hơn. Hơn nữa, lòng khao khát nên giống Ngài hơn sẽ trở thành hiện thực qua việc đón nhận Mình và Máu Ngài nơi bí tích Thánh Thể.

Dĩ nhiên sự chuẩn bị mà chúng ta đang thực hiện, đòi hỏi nhiều hi sinh. Nếu một người lực sĩ trong khi luyện tập phải hi sinh nhiều thời giờ và phải đổ nhiều mồ hôi cho ý nguyện của mình thế nào, chúng ta cũng phải hi sinh trọn vẹn trong cuộc sống cho việc chuẩn bị như vậy. Tất cả những điều chúng ta làm đều qui hướng về Thiên Chúa và dĩ nhiên trong nguồn ân sủng phong phú của Ngài. Nguồn ân sủng ấy sẽ giữ cây đèn của chúng ta được thắp sáng luôn mãi.

Nếu chúng ta nhìn lại mình một cách thành thật và khiêm tốn, chúng ta biết rằng chúng ta không thể làm được gì với sức riêng của chúng ta trong việc chuẩn bị này. Hãy dựa vào ân sủng và tình yêu của Chúa. Hãy cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ giúp chúng ta biết luôn saün sàng và tin tưởng. Ngài sẽ thắp sắng, hướng dẫn, ban sức mạnh và thánh hoá cõi lòng chúng ta trong lúc chúng ta vui vẻ đón chờ vị chủ nhân là chính Đức Giêsu Kitô sẽ trở lại lần thứ hai.


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà