CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN (14-1-2001)

Ðón giao thừa thiên niên kỷ 3 đã qua 2 tuần lễ, Mùa Giáng Sinh đã chấm dứt với lễ Hiển Linh, kết thúc năm Ðại Thánh. Chúng ta trở về với đời thường. Nói là đời thường nhưng tràn ngập lễ hội: những đám cưới đầu năm (hay cuối năm âm lịch) tiếp tục làm chúng ta ngợp trong những tiệc tùng... và biết bao cảnh âu lo "vì đã hết rượu".

Trong cái bối cảnh mỗi người mỗi việc đang dốc nhiệt tình cho mọi sự trôi chảy, lời thư của Phao-lô có lẽ trở nên sáng sủa hơn "Thánh Thần biểu lộ nơi mỗi người mỗi cách, để mưu ích chung".

Thực tiễn của tiệc cưới Cana trong Tin Mừng cũng khẳng định chân lý ấy: Ðức Maria nhìn thấy sự việc và cách giải quyết duy nhất chỉ tìm thấy được nơi Ðức Giêsu. Về phần mình, Ðức Giêsu rất cảm thông với tình cảm của Mẹ, lòng tin của Mẹ, lời khẩn cầu của Mẹ, nhưng lòng tin ấy, tình cảm ấy, lời khẩn cầu ấy phải thuộc bình diện cứu độ, những gì Ðức Giêsu làm đều liên quan với mầu nhiệm ấy. Ở đây từ người Quản Tiệc, cho đến những gia nhân, thậm chí cả Ðức Maria và các môn đệ, tất cả chỉ phản ứng theo phong cách của con người trong cái đời thường trần thế của mình.

Tuy nhiên Tin Mừng hé mở cho thấy, chính trong cái đời thường trần thế ấy, con người khi được thúc đẩy bởi tình yêu vâng phục, con người có thể làm cho nó trở nên cảnh vực Thần Linh, cảnh vực cho hoạt động Cứu Ðộ. Ðức Maria có thể là chưa hiểu được hoạt động cứu độ sẽ diễn ra như thế nào trong cái cảnh khốn cùng của nhân thế, nhưng một điều chắc chắn từ biến cố truyền tin, trải qua 30 năm ẩn dật tại Nazareth, Mẹ thấy được điều này là chỉ một mình Ðức Giêsu là Người có thể và có sứ mạng làm cho cái đời thường trở nên Cảnh Vực Thần Linh hầu đem lại con đường sống sung mãn cho con Người. Mẹ cũng như thánh Phao-lô sau này, thấy và tin Ðức Giêsu, với bản thể là Con Thiên Chúa làm người, duy nơi mình Người "Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người". Và Người là Ðấng duy nhất có thể chia sẻ điều ấy cho anh em mình, thế nên Ðức Maria không ngần ngại nói với chúng ta "Người bảo gì, anh em cứ làm theo". Trong cách nhìn và lòng Tin của Mẹ, có 2 điều mà bất cứ là ai đều phải chiêm ngắm và sống:

1.   Sự hoàn hảo của đời thường không thể tìm thấy nơi nào khác ngoài Ðức Giêsu.

2.   Ơn cứu độ là việc Ðức Giêsu làm cho đời thường trở nên cảnh vực Thần Linh.

Ðiều tôi muốn chia sẻ với anh trong giòng suy nghĩ ấy là vai trò, thậm chí vai trò của ngay cả những gia nhân, đều không thể bị loại trừ ra khỏi diễn tiến ấy. Trong công việc cứu độ không một ai bị loại trừ. Thế nhưng có lẽ chúng ta lại chỉ gặp thấy những hiện tượng ngược lại: người ta loại trừ, tống khứ lẫn nhau nhân danh việc cứu độ. Thật đau lòng !

Có lẽ chúng ta cũng chẳng hơn gì Mẹ Maria trong sự hiểu biết những gì sẽ xảy đến, nhưng chúng ta có đủ lòng tin như Mẹ để khuyến khích mọi người "Người bảo gì, các anh cứ làm theo". Xin Mẹ giúp và đỡ nâng chúng ta.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


Trở Về Mục Lục