CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

Lc 16, 1-13

 

NGƯỜI QUẢN LÝ BẤT TRUNG: HÀNH XỬ KHÔN KHÉO

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Suốt lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã sai biết bao ngôn sứ loan truyền cho dân Do Thái cũng là cho nhân loại biết con người phải có lòng  nhân, phải biết chia sẻ, đừng sống xa hoa, trụy lạc, đừng làm ngơ trước sự nghèo túng, khốn cực của những người khác. Ngôn sứ Amốt Chúa Nhật 25 thường niên, năm C mà Giáo Hội trích đọc hôm nay cho ta thấy:” Bên cạnh những người xa hoa, đàn áp những kẻ nghèo, bên cạnh những người cùng cực, những kẻ giầu sang không biết chia sẻ, chỉ nghĩ tới mình, ngôn sứ Amốt đã bất bình, phẫn nộ, vị ngôn sứ này đã nhân danh Thiên Chúa để lên án những con người giầu có chỉ ích kỷ, bo bo giữ cho mình và đàn áp kẻ cùng khổ, lường gạt và sống bất công và loan báo trước sự trừng phạt của Thiên Chúa sẽ giáng xuống trên những kẻ bất lương:” Chẳng bao giờ Ta sẽ quên một hành vi nào của chúng”(Am 8, 7

 

CHÚA DẬY PHẢI KHÔN NGOAN:

Trong Cựu Ước, Salomon đã xin sự khôn ngoan để lãnh đạo dân Do Thái, Thiên Chúa đã chấp nhận lời cầu xin của vua. Biết bao vị vua, biết bao thẩm phán, biết bao ngôn sứ cũng chỉ xin Chúa một điều là ban họ được sáng suốt, thông minh và khôn ngoan để cư xử, để nói Lời Chúa, để phục vụ tốt rập theo ý Chúa. Khôn ngoan là ân huệ tuyệt vời Chúa trao ban cho con người, cho mọi người. Khôn ngoan để luôn tỉnh táo xây dựng Nước Thiên Chúa. Tin Mừng thánh Luca 16, 1-13 là lời Chúa nhắn nhủ nhân loại, mỗi người hãy tích cực xây dựng Nước Trời theo sự khôn ngoan Chúa trao phó. Dụ ngôn người quản lý biển lận, thất trung trong Tin Mừng có thể xẩy ra bất cứ thời đại nào, bất cứ lúc nào. Chúa Giêsu trong trích đoạn Tin Mừng của thánh Luca hôm nay không khen ngợi việc ông ta biển lận, vì biển lận là hành vi xấu, tội lỗi, Chúa Giêsu khen cung cách giải quyết vấn đề khôn khéo của ông. Người quản lý bất lương biết nhìn xa thấy rộng để giải quyết vấn đề cách khôn ngoan khi tai họa sắp giáng xuống trên ông. Ông đã làm sai nhưng khi thấy sự việc xẩy tới ông đã bình tĩnh, khôn khéo xử sự và giải quyết vấn đề để có thể tránh khỏi sự trừng phạt của chủ. Người quản lý đã biết tận dụng thời gian để biến hoạn nạn thành cơ may hầu có thể thoát thân, biến cái họa thành cái phúc để gặp gỡ Chúa và xây dựng Nước Thiên Chúa.

 

THÁI ĐỘ CỦA CON NGƯỜI:

Đành rằng tiền của cần thiết để con người có phương tiện để sống, để sinh hoạt. Tiền của chỉ có thể là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Do đó, con người thường có thái độ buông xuôi, thả lỏng khi con người bị thất bại giữa cuộc đời, khi con người tìm hoài mà không có tiền có của. Con người có thể nổi loạn, bất mãn, bỏ cuộc. Chúa Giêsu khuyên con người khôn ngoan, tỉnh táo và điềm tĩnh để giải quyết vấn đề, biến rủi ro thành cơ may để mang đến cho mình lợi ích tốt đẹp hơn. Khôn ngoan là biết tỉnh táo, khéo léo, điềm tĩnh, lạc quan trước những mất mát của cuộc sống. Vì tất cả đều là ân huệ, là hồng ân như thánh Phaolô nói. Tuy nhiên, con người không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của, hãy chọn lựa Thiên Chúa hoặc tiền của. Như thế, con người phải khôn ngoan để sống, nhưng tựu trung  họ luôn tích cực xây dựng Nước Trời

và có cái nhìn của Chúa. Con người cũng phải có cái nhìn lạc quan như thánh Phaolôâ:” Đối với những ai yêu mến Chúa, thì mọi sự đều đưa họ về Chân Thiện Mỹ.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan để chúng con luôn   làm theo ý Chúa.

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ:

Bạn có thích sự khôn ngoan ? Tại sao ?

Dụ ngôn người quản lý bất lương gợi ý gì cho bạn ?

Tại sao thánh Phaolô nói:” Tất cả là hồng ân” ?


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà