Chúa Nhật XXV Thường Niên

(23-09-2001)

NGHE

* Am 8,4-7: (4) Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ. (7b) Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng.

* 1 Tm 2,1-8: (4) Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. (5) Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, Đức Ki-tô Giê-su. (6) Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người.

* TIN MỪNG : Lc 16,1-13: Dụ ngôn người quản gia bất lương

(1) Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là này phung phí của cải của ông. (2) Oâng mới gọi anh ta đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!" (3) Người quản gia liền nghĩ bụng : "Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ cất chức quản gia của mình rồi. (4) Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!"

(5) "Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: "Bác nơ chủ tôi bao nhiêu vậy?" (6) Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu ô-liu". Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi". (7) Rồi anh ta hỏi người khác: "Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?" Người ấy đáp: "Một ngàn giạ lúa". Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi".

(8) "Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

Trung tín trong việc sử dụng tiền của

(9) "Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu. (10) Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thí cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn.

(11) Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? (12) Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?

(13) "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ nọ, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được".

NGẪM

·      Câu hỏi gợi ý :

1.   Đâu là những điểm khác biệt giữa khôn ngoan thế gian và khôn ngoan của con cái Chúa?

2.   Mỗi người chúng ta có ý thức mình là quản gia của Chúa không ?

3.   Chúa dạy chúng ta phải sống thế nào để trở thành những quản gia tốt?

·      Suy tư gợi ý :

1. Đâu là những điểm khác biệt ?

·      Khôn ngoan thế gian :

Thử hình dung câu chuyện người quản gia bất lương trong Tin Mừng Luca:

Anh ta là một người có vẻ tốt bụng. Không biết anh sống thế nào và đối đãi với ông chủ ra sao mà được ông tín nhiệm trao phó cả sản nghiệp cho anh quản lý. Oâng chủ dường như hoàn toàn tin tưởng vào công việc anh làm. Anh báo cáo sao ông tin như vậy.

Anh thật khôn khéo : Lợi dụng chức vụ quản gia, lợi dụng lòng tốt và tài sản của chủ để có được lợi lộc cho riêng mình : Aên sung mặc sướng , sống an nhàn không phải đổ mồ hôi sôi nước mắt trong lao động như những người khác dưới quyền anh. Nhưng "Đường đi hay tối, nói dối hay cùng" : Công việc mờ ám của anh rốt cuộc tới tai chủ, ông chủ nổi giận, kêu anh lên bắt tính sổ lại hầu cách chức anh. Nhưng nhanh tay hơn, anh đã "chuyển bại thành thắng" : Anh lần lượt gọi các con nợ của chủ đến và một cách hào phóng anh đã giảm nợ cho họ. Các con nợ riu ríu ngồi xuống viết lại giấy nợ, và trước mặt họ anh ta hiển nhiên trở thành "vị đại ân nhân". Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Bởi thế con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với đồng loại (Lc 18,8).

Câu chuyện kết thúc ở chỗ người quản gia bất lương còn đang hanh thông trong mưu đồ của mình, nhưng chân tướng gian dối của anh đang lộ dần : ông chủ đã biết chuyện và sắp sửa đuổi anh. Các con nợ cũng biết nhưng người ta chưa tố cáo anh vì còn mong lợi dụng được anh. Điều chắc chắn là anh không bao giờ được bình an vì luôn phải tìm cách đối phó che đậy. Mục tiêu anh nhắm tới là tiền bạc tài sản mau qua và có thể bị lấy mất bất cứ lúc nào.

·      Khôn ngoan của con cái Chúa :

Chúa dạy chúng ta :"phải khôn ngoan như con rắn và hiền lành như chim bồ câu". Sự khôn ngoan phải phục vụ sự tốt lành và đặt nền tảng trên sự thật. Mục tiêu đạt tới không chỉ hạn hẹp trong cuộc sống trần gian mà phải vươn tới đời sống vĩnh cửu. Như người kia tìm được ngọc quý trong thửa ruộng nọ anh ta saün sàng bán hết của cải để mua thửa ruộng đó, những người con Chúa, khi cần, phải saün sàng hy sinh danh lợi trần thế vì Nước Trời. Họ luôn an vui và hy vọng trong mọi tình huống vì đã bám chặt vào Chúa , Đấng toàn năng và chân thật.

2. Là những quản gia của Chúa, chúng ta đã quản lý tài sản Chúa trao như thế nào ? Đâu là những sai lầm cần tránh và phải sửa chữa ra sao?

Sách Sáng Thế trong cựu ước diễn tả lại việc Chúa tạo vũ trụ vạn vật trong đó con người được dựng nên giống hình ảnh Ngài và được Ngài trao cho quyền làm chủ vạn vật (St 1,1-3).

Trong dụ ngôn những yến bạc (Mt 25, 14-30) Chúa Giê-su một lần nữa đã xác định vai trò quản lý của mỗi người chúng ta : Tuỳ theo khả năng, người thì được giao mười yến, người năm yến . có người một yến . để sinh lợi. Và chúng ta đã làm gì với số vốn đó ?

Cái lỗõi lớn nhấtù, mà chúng ta thường mắc phải đó là quên rằng mình chỉ là quản gia của Chúa, chứ không phải là chủ. Hậu quả thật tai hại. Người ta đã tự cho phép mình phá thai, sản xuất hàng loạt những vũ khí giết người, tàn phá thiên nhiên gây hậu quả nghiêm trọng. Ngay cả con người cũng trở thành đồ hàng để trao đổi : Thời ngôn sứ A-mốt những tay buôn giàu có "đã dùng tiền mua đứa cơ bần, đem đôi dép để đổi lấy tên cùng khổ" (Amos 8, 6). Ngày nay tệ nạn buôn người vẫn còn tiếp diễn : Nhiều phụ nữ trẻ em trở thành món hàng phục vụ cho những ý đồ bất chính của những kẻ giàu có cường quyền. Tất cả những điều trên đều đi ngược với ý Chúa. Trong phạm vi đời thường có bao nhiêu phần trăm Ki-tô hữu đã dùng số vốn Chúa ban : khả năng, sức khoẻ, tiền bạc . để thực thi ý Chúa ? Chúng ta thật có lỗi và nào có khác gì người quản gia bất lương trong Tin Mừng hôm nay. Phải làm sao đây ?

3. Chúa dạy chúng ta phải sống thế nào ?

Qua bài Tin Mừng Luca Đức Giê-su dạy :"Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn".Ngài đưa ra một phương thức huấn luyện đơn giản nhưng thực tế và đầy tính thuyết phục. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải làm những việc to tát trọng đại nhưng là những việc nhỏ. Trong tin mừng chúng ta tìm thấy rất nhiều những hình ảnh đó : một li nước lã cho kẻ khó (Mt 10, 42), hai trinh bà goá bỏ vào hòm tiền (Lc 21, 1-24). Ngài đưa ra những gương sống đơn sơ của trẻ nhỏ : Ai muốn vào Nước Trời phải bắt chước trẻ nhỏ (Mt 19, 13-15), phải sinh lại (Lc 21, 1-5). Và khi thực hành phải kín đáo : bố thí kín đáo (Mt 6, 1-4), cầu nguyện kín đáo (Mt 6, 5-6), ăn chay kín đáo (Mt 6, 16-18).

Chính trong những chuyện nhỏ mọn kín đáo đó mà chúng ta,những quản gia của Chúa, biểu lộ được tấm lòng yêu mến, sự trung tín của mình đối với Thiên Chúa, Đấng là chủ duy nhất của vũ trụ vạn vật

NGUYỆN

Lạy Cha! Chúng con là những kẻ yếu hèn, dễ dàng bị lôi cuốn theo danh vọng lợi lộc trần gian. Chúng con đã nhận được rất nhiều ơn lành từ tay Cha. Nhưng nhiều khi, vì tư lợi, chúng con đã không sử dụng những ơn lành đó để làm sáng danh Cha và mưu ích cho anh chị em chúng con. Xin Cha ban sức mạnh để chúng con luôn làm theo ý Cha.

P.Đamianô Đinh Ngọc Thiệu.

 


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà