CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN. KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lc 1, 26-38

 

ĐỨC MARIA, NGƯỜI PHỤ NỮ MỚI CỦA TIN MỪNG

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Hôm nay, Giáo Hội long trọng mừng lễ Mân Côi. Đây là thánh lễ được thiết  lập để tưởng nhớ tới cuộc chiến thắng người Hồi Giáo tại Lépante vào năm 1571 nhờ lần hạt Mân Côi và qua đó Đức Mẹ đã can thiệp để dân Chúa làm vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Thời nay, đọc kinh Mân Côi không để tìm sự chiến thắng người đời nhờ bàn tay của Đức Mẹ, nhưng kinh Mân côi là để nhân loại cùng Mẹ đi vào mầu nhiệm cứu thế của Chúa Giêsu. Tràng hạt Mân Côi giúp nhân loại qui chiếu về Chúa Giêsu. Bởi vì, sứ mạng của Đức Mẹ luôn hướng về mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm cứu rỗi của Chúa Giêsu, đồng thời đưa nhân loại, đưa con người vào cuộc sống cụ thể của mình.

 

MẸ MARIA, NGƯỜI PHỤ NỮ MỚI CỦA TIN MỪNG:

Đối với xã hội Do Thái thời xưa, người phụ nữ bị khinh rẻ, bị gạt ra khỏi đền thờ và xã hội. Họ không được coi là người đáng kể trong xã hội. Nói cách khác, người phụ nữ lúc đó chỉ được coi là người cóbổn phận sinh con mà thôi và không được xã hội coi trọng. Đọc đoạn sách công vụ 1, 12-14, trích đọc hôm nay chúng ta sẽ nhận thấy: Chúa Giêsu sau khi lên trời không còn có mặt hữu hình với các tông đồ nữa. Tuy nhiên, Mẹ Maria thân mẫu của Chúa Giêsu luôn có mặt cùng với nhóm phụ nữ đạo đức để cùng các tông đồ cầu nguyện và sống tình hiệp nhất. Mẹ là người nữ nhưng Mẹ đã trở nên nguồn ơn cho những ai cậy trông vào Mẹ và là trung tâm hiệp nhất những người tin vào Chúa Giêsu. Do đó, Mẹ trở nên gương mẫu của người nữ tử Sion mới trong Tin Mừng và chính Chúa Giêsu đã đến để phục hồi lại phẩm giá của người phụ nữ bị  gạt ra khỏi lề xã hội do quan niệm trọng nam khinh nữ của người Do Thái. Mẹ Maria là mẫu gương của người phụ nữ khiêm nhượng, hiền lành, thông minh và khôn ngoan. Mẹ Maria ngay từ đầu đã nắm giữ vai trò rất quan trọng trong cộng đoàn Giáo Hội tiên khởi và trong Giáo Hội muôn thời. Mẹ Maria đã trở nên trung tâm điểm của sự hài hòa, hiệp nhất giữa mọi người theo Chúa. Còn bài đọc II của thánh Phaolô gửi tín hữu Galat 4, 4-7, nêu bật vai trò của người phụ nữ trong lịch sử cứu rỗi nhân loại. Mẹ Maria làm nổi bật thiên chức làm mẹ của mình: Mẹ cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Thế là Chúa Giêsu. Thánh Augustinô đã không ngần ngại thốt lên khi nói về Mẹ:” Lạy Chúa Kitô, Vua vinh hiển, để giải phóng con người, Chúa đã không nề quản ở trong lòng Đức Trinh Nữ”. Mẹ Maria đã chấp nhận cưu mang Chúa Giêsu bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, trở nên Mẹ Thiên Chúa và làm cho nhân loại được trở nên con Thiên Chúa trong Đức Giêsu. Bài Tin Mừng càng làm nổi bật vai trò có một không hai trong lịch sử cứu rỗi nhân loại của Đức Trinh Nữ Maria. Công trình cứu thế là sáng kiến của Thiên Chúa Cha, được hoàn tất nơi Chúa Giêsu, Đấng được sứ thần Gabrien gọi là Đấng Thánh, Con Đấng tối cao. Để thực hiện công trình cứu rỗi của Chúa ở trần gian này, Thiên Chúa đã chọn những cộng tác viên như bà Eâlisabét, như thiên thần Gabrien, như thánh Giuse, thợ mộc. Tuy nhiên, Mẹ Maria là người cộng tác chính yếu và bất khả thay thế của Thiên Chúa. Mẹ đã góp phần khiêm nhượng nhưng cần thiết nhất trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ Maria thực sự là mẫu người mới của Tin Mừng, người nhỏ của Thiên Chúa.

 

THIÊN CHÚA CHỌN LỰA NHỮNG CON NGƯỜI NHỎ BÉ:

 

Những Anawim của Thiên Chúa là những con người nhỏ bé, khiêm nhu, khó nghèo. Tâm hồn họ luôn qui hướng về Chúa và để Chúa thực hiện nơi họ những gì là tốt đẹp là cao quí nhất. Sở dĩ, Thiên Chúa tuyển chọn những người nhỏ bé là vì họ không có gì để kiêu căng, tự phụ, để làm trung gian thực hiện ý định yêu thương của Ngài. Mẹ Maria tiêu biểu nhất cho những con người nhỏ bé theo mẫu của Thiên Chúa, Mẹ hoàn toàn sẵn sàng đi vào công trình cứu độ của Chúa Giêsu:” Này tôi là tôi tớ Chúa, xin cứ thực hiện cho tôi như lời Thiên Thần truyền”( Lc 1, 38 ). Mẹ Maria đã nói lời xin vâng với tất cả lòng tin sâu xa nhất của mình. Thiên Chúa đã chấp nhận lời xin vâng của Mẹ. Do đó, lễ Mân Côi giúp nhân loại  chiêm ngưỡng một người Mẹ hết sức tuyệt hảo của mọi người. Vì qua Mẹ, Mẹ đưa nhân loại tới Thiên Chúa. Mừng lễ Mân Côi nhân loại không chỉ nhớ tới biến cố người Kitô hữu đã chiến thắng người Hồi Giáo ở Lépante xưa, nhưng là để nhân loại, con người học đòi bắt chước Mẹ Maria vì Mẹ là mẫu gương tuyệt vời cho nhân loại noi theo. Mẹ đã lắng nghe lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng để thực thi lời Chúa trong cuộc sống. Mẹ đã sống hoàn toàn bác ái và phục vụ khi đi thăm bà chị họ Isave. Mẹ đã trung thành luôn với sứ mạng cao cả Thiên Chúa trao phó cho Mẹ để cộng tác với Chúa Giêsu trong công cuộc cứu rỗi nhân loại.

 

Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con luôn biết siêng năng lần chuỗi Mân Côi để suy niệm các mầu nhiệm cứu độ của Chúa Giêsu, Con của Mẹ.

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ:

Bạn hiểu gì về Kinh Mân Côi ?

Vai trò của Mẹ Maria trong công cuộc cứu rỗi ?

Bạn cảm nghiệm thế nào về lời xin vâng của Mẹ Maria ?


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà