CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN

(21-10-2001)

NGHE:

* Bài đọc 1: Xh 17, 8-13

Oâng Moi-sê và ông A-a-ron vâng lời Chúa, làm mọi cách kể cả phép lạ, để vua Pha-ra-ô chấp thuận cho dân It-ra-en ra khỏi đất Ai cập, chấm dứt sự lưu đày. Nhưng vua Pha-ra-ô vẫn cứng lòng.

* Bài đọc 2: 2 Tm 3,14 - 4,2

Thánh Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê hãy kiên định trong những điều mà ông đã được học từ trong Sách Thánh. Những điều đó sẽ giúp ông được cứu rỗi. Và ông cũng có bổn phận phải rao truyền những Lời hằng sống ấy cho mọi người.

* Bài Tin Mừng: Lc 18, 1-8: Dụ ngôn quan toà bất chính và bà goá quấy rầy.

Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói:" Trong thành kia, có một ông quan toà. Oâng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông:" Xin Ngài bênh vực tôi chống lại kẻ kiện tôi". Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng:" Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta bênh vực mụ cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc".

Rồi Chúa nói:" Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hoãn ? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng bênh vực họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?"

NGẪM:

* Câu hỏi gợi ý:

1.   Kinh nghiệm đời thường: "Có công mãi sắt, có ngày nên kim"

2.   Ý chính của ba bản văn Thánh Kinh hôm nay: Tin và kiên trì sẽ được toại nguyện.

3.   Rèn luyện lòng tin và hun đúc lòng kiên nhẫn.

* Suy tư gợi ý:

1.Kinh nghiệm đời thường: "Có công mài sắt có ngày nên kim"

Kinh nghiệm đời thường cho chúng ta thấy: muốn làm bất cứ một việc gì, chúng ta cũng phải dày công vất vả: Người nông dân muốn có mùa gặt, phải làm đất, gieo hạt, nhổ cỏ, vun xới đất, tưới tắm chăm sóc cây miá hay cây lúa. Có như thế mới có thu hoạch. Học sinh muốn trở thành bác sĩ, kỹ sư phải vất vả học hành bao nhiêu năm trời đèn sách. Có như thế mới có thể trở thành người có chuyên môn có khả năng giúp ích cho gia đình và xã hội. Kiên trì lao động là điều kiện cần thiết cho sự thành đạt của mọi công việc. Nói cách khác kiên trì lao động chắc chắn sẽ đem lại thành công. Kinh nghiệm ấy được cha ông ta đúc kết thành câu phương châm: "Có công mài sắt, có ngày nên kim". Câu châm ngôn này không chỉ đúng ở lãnh vực tự nhiên mà còn đúng ở cả lãnh vực tâm linh, như ý nghĩa của ba bản văn Thánh Kinh hôm nay.

2. Ý chính của ba bản văn Thánh Kinh: Tin tưởng và kiên trì sẽ được toại nguyện.

Bài đọc 1: Thiên Chúa đã giao cho Oâng Moi-sê và A-a-ron sứ mệnh đưa dân riêng It-ra-en ra khỏi Ai Cập, vì ở trong đó họ bị áp bức, bóc lột trăm bề, ngày đêm khốn khổ. Trước sự ngoan cố của vua Pha-ra-on, hai ông vừa phải kiên trì đấu tranh, đấu trí vừa phải củng cố lòng tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa Gia-vê là Đấng đã giao sứ mạng cho hai ông. Cuối cũng họ đã thành công.

Bài đọc 2: Khi khuyên nhủ Ti-mô-thê, Thánh Phao-lô nhắc nhở môn đệ thân tín của mình một yếu tố vô cùng quan trọng trong hoạt động truyền giáo: đó là lòng kiên định trong những giáo huấn và lời hứa của Thiên Chúa đã được trình bày trong Thánh Kinh.

Bài Tin Mừng: Để chỉ cho các môn đệ phải biết tin tưởng, kiên trì, nhẫn nại như thế nào trong đời sống cầu nguyện Đức Giêsu đã kể một câu chuyện khá độc đáo mà cốt chuyện là ông quan nọ chỉ vì để tránh bị quấy rày mà làm theo yêu cầu của bà goá. Nói cách khác là sự kiên trì kêu cứu của bà góa đã đem lại kết quả mong muốn, dù rằng quan chức nọ chẳng kính sợ Thiên Chúa và cũng chẳng coi ai ra gì. Kết luận câu chuyện, Đức Giê-su lý luận với môn đệ: "Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hoãn ? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng bênh vực họ"

Từ ba bản văn Thánh Kinh trên chúng ta có thể rút ra được kết luận này: Tin tưởng và kiên trì trong cầu nguyện, chắc chắn chúng ta sẽ được toại nguyện. Vì chúng ta có Thiên Chúa là Cha, một người Cha vừa yêu thương con cái hết lòng, vừa giầu có và quyền năng vô biên. Kinh nghiệm của những người sống phó thác tin tưởng trọn vẹn nơi Thiên Chúa là những bằng chứng hùng hồn và sống động về chân lý này. Những người sống tính toán với Thiên Chúa thì khó mà chứng kiến được những phép mầu do bàn tay Thiên Chúa thực hiện. Những người cậy vào sức riêng mình hơn vào quyền năng của Thiên Chúa thì khó mà được tận hưởng những điều kỳ diệu do lòng quảng đại Thiên Chúa ban cho.

Vì thế điều quan trọng hàng đầu trong đời sống tâm linh là làm sao chúng ta có được lòng tin và sự kiên nhẫn trong khẩn cầu. Nhưng làm sao để có được những điều ấy?

3. Rèn luyện lòng tin và hun đúc lòng kiên nhẫn

Kinh nghiệm đời sống đức tin dạy chúng ta bài học này: rất nhiều khi chúng ta chẳng thấy Thiên Chúa đâu cả, mà chỉ thấy trơ trọi một mình mình. Bao nhiêu khó khăn, trở ngại của đời sống tâm linh cũng như của đời sống vật chất thường ngày vẫn cứ chồng chất trên hai vai và nặng chĩu trên tâm tư chúng ta. Chúng ta có thể thắc mắc: Nếu Thiên Chúa là Cha vừa yêu thương vừa quyền năng thì tại sao chúng ta không được Người đáp ứng những nhu cầu bức bách đang làm khổ chúng ta?

Chúng ta đều biết và tin rằng Thiên Chúa luôn hiện diện và hành động trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Thế nhưng thật ra thì niềm tin ấy rất yếu ớt, không có ảnh hưởng gì đáng kể đến cách suy nghĩ và hành động của chúng ta. Muốn có lòng tin mạnh mẽ và lòng kiên nhẫn không hề lay chuyển chúng ta phải làm những việc sau đây:

a) Trước hết chúng ta phải cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn tin tưởng, phó thác và kiên định trong cầu xin.

b) Kế đến chúng ta phải học cùng Chúa Giêsu Kitô, cùng Đức Maria và cùng các vị Thánh mà chúng ta yêu mến (trong đó có Chân Phước A-đôn Khôi Bình) để học bài học tin tưởng phó thác và kiên định trong chờ đợi, trong xin vâng của các ngài. Đức Giê-su đã cho chúng ta một tấm gương tuyệt vời về cách đối xứ của ngài với Chúa Cha. Đức Maria đã nói lời xin vâng đối với kế hoạch "bất ngờ" của Thiên Chúa. Thánh Têrêxa Hài đồng Giê-su đã muốn trở nên một quả banh nhỏ để Chúa Giê-su Nhỏ muốn đá vào góc nhà nào thì đá. Chân Phước Khôi Bình đã phó thác cả cuộc đời mình cho Thiên Chúa và tin tưởng Ngài sẽ thực hiện điều tốt đẹp nhất cho mình.

c) Sau cùng để có được lòng tin tưởng phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa chúng ta cần thực hiện những bài thực tập. Mỗi ngày chúng ta tập phó thác, tin tưởng vào Chúa hơn một chút. Mỗi ngày chúng ta tập sống quảng đại, quên mình, phục vụ hơn một chút. Mỗi ngày chúng ta tập bỏ bớt nỗi lo âu và thói quen sống tính toán của mình đi một chút. Cứ thế, sự tin tưởng, phó thác vào Chúa sẽ dần dần phát triển trong tâm tư và cách sống của chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy ứng nghiệm lời Chúa Giêsu nói trong Phúc âm hôm nay.

NGUYỆN:

Lạy Thiên Chúa là Cha của con. Cha yêu thương con đến độ đã ban Con Một Cha cho con. Cha yêu thương con đến độ đã sai Thần Khí Cha đến trong con, để giúp con kêu lên với Cha tiếng "Abba - Lạy Cha". Cha yêu thương con đến độ saün sàng ban cho con mọi ơn lành phần hồn phần xác mà con cần đến để con được sống và sống dồi dào (Ga 10,10). Hơn nữa, Cha chẳng những là Cha nhân lành mà còn là Cha quyền năng. Không có gì mà Cha không làm được. Mọi sự đều trong tầm tay của Cha. Thế mà con vẫn sống trong lo âu, buồn khổ, tính hơn tính thiệt với bản thân mình. Con chưa dám lăn xả vào lòng Cha. Con chưa dám phó thác tất cả trong tay Cha. Con chưa dám tin tưởng là Cha làm mọi sự cho con. Xin Cha ban cho con ơn tin tưởng phó thác và lòng kiên nhẫn đợi chờ mà con đang rất thiếu. Xin Cha giúp con tập sống yêu thương, quảng đại, quên mình, phục vụ, cậy trông. để con cảm nghiệm được sự chân thực của Lời Con Cha là Đức Giêsu. Amen

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà