CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

(28-10-2001)

NGHE:

* Bài đọc 1: Hc 35, 12-14.16-18.

Chúa là vị Thẩm Phán, Người không xét theo vẻ hoàng nhoáng bên ngoài. Người không dựa vào vẻ bề ngoài, mà làm cho kẻ nghèo bị thiệt; Người nghe lời kẻ bị áp bức kêu cầu. Người chẳng khinh chê tiếng van nài của kẻ mồ côi, cũng như lời kể lể của người goá bụa. Kẻ hết lòng thờ Chúa sẽ được Người chấp nhận, lời họ kêu cầu thấu tận mây xanh.

* Bài đọc 2: 2 Tm 4,6-8.16-18

Cha sắp đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ cha phải ra đi. Cha đã chiến đấu xuất sắc, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây cha chỉ còn đợi vòng hoa dành cho kẻ chiến thắng. Chúa là vị Thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho cha trong ngày ấy..

* Bài Tin Mừng: Lc 18,9-14: Dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế.

Đức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi, Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

NGẪM:

* Câu hỏi gợi ý:

1. Trong xã hội cũng như trong Dân Chúa, có nhiều hạng người: Thiên Chúa và Giáo hội nghiêng về phía hạng người nào? Tại sao?

2. Thái độ và lời cầu nguyện nào đẹp lòng Chúa và đem ơn công chính cho người cầu nguyện? Tại sao?

* Suy tư gợi ý:

1. Trong xã hội cũng như trong Dân Chúa, có nhiều hạng người: Thiên Chúa và Giáo hội nghiêng về phía hạng người nào? Tại sao?

Trong xã hội có nhiều hạng người: giầu/nghèo, sang/hèn, sung sướng/khổ cực. Thường thì con người ta ai cũng muốn là người giầu, sang, sung sướng. Và thường thì ai cũng quí trọng người giầu, ưa thích người sang và thân thiết với những người sung sướng. Nhưng Thiên Chúa thì không giống như con người chúng ta: "Chúa là vị Thẩm Phán, Người không xét theo vẻ hoàng nhoáng bên ngoài. Người không dựa vào vẻ bề ngoài, mà làm cho kẻ nghèo bị thiệt; Người nghe lời kẻ bị áp bức kêu cầu. Người chẳng khinh chê tiếng van nài của kẻ mồ côi, cũng như lời kể lể của người goá bụa. Kẻ hết lòng thờ Chúa sẽ được Người chấp nhận, lời họ kêu cầu thấu tận mây xanh." (bài đọc 1)

Trong Giáo hội là Cộng đoàn Dân Chúa cũng có nhiều hạng người: thánh thiện/tội lỗi, sốt sáng/khô khan, giầu/nghèo.. và thường thì những người thánh thiện, sốt sáng và giầu có được trọng nể và những kẻ tội lỗi, khô khan, nghèo hèn bị xem thường, coi khinh. Nhưng đó cũng chỉ là cách cư xử theo thói người đời, chứ chưa phải cách cư xử theo tinh thần của Thiên Chúa là Đấng yêu thương hết mọi người và ưu tiên dành một tình yêu đặc biệt cho người nghèo, người tội lỗi.

Giáo hội càng ngày càng khám phá ra cách cư xứ ấy của Thiên Chúa và tìm cách áp dụng vào đời sống mục vụ của mình. Vì thế chúng ta thường nghe nói đến "Tình yêu ưu tiên dành cho người nghèo" (Amour préférentiel des pauvres) hoặc "Ưu tiên chọn lựa người nghèo" (Option préférentielle pour les pauvres). Các nền thần học của các nước thuộc thế giới thứ ba, như thần học giải phóng ở Nam Mỹ hay thần học của các Giáo hội Á châu đều thấm nhuần tính chất "ưu tiên" này của Thánh Kinh và nhất là của Phúc Aâm.

Nhưng chúng ta sẽ phải tìm cách trả lời câu hỏi này: Tại sao Thiên Chúa và Giáo hội lại chọn lựa như thế? Có phải Thiên Chúa yêu thương người nghèo là để chống lại người giầu không? Có phải vì người nghèo đạo đức hơn người giầu không?

* Dựa vào Lời Chúa trong Thánh Kinh Cựu và Tân Ước, chúng ta có thể nói mà không sợ sai lạc rằng: Quả thật Thiên Chúa Kitô giáo là Đấng Thiên Chúa đứng về phía người nghèo, Nhưng Thiên Chúa đứng về phía người nghèo không phải để chống lại người giầu, mà là để bênh vực người nghèo chống lại sự áp bức đàn áp mà người giầu và người quyền thế thường áp đặt lên người nghèo. Thiên Chúa đứng về phía người nghèo còn để mời gọi người giầu hãy bắt chước Thiên Chúa mà yêu thương giúp đỡ anh chị em nghèo của mình. Nói cho cùng thì kẻ giầu cũng như người nghèo đều phải hoán cải mới được ơn cứu độ. Người giầu hoán cải bằng cách sống không đính bén vào của cải, không làm nô lệ cho tài sản mà Chúa ban cho mình. Còn bằng cách sống mở rộng tấm lòng, mở rộng bàn tay chia sẻ của cải ấy với những người túng thiếu khó khăn hơn mình. Còn kẻ nghèo hoán cải bằng cách không oán hận hoàn cảnh, số phận mà sống cậy trông phó thác vào Thiên Chúa.

* Còn có một lý do khác không kém sâu sắc là: Thiên Chúa và Giáo hội ưu tiên dành cho người nghèo, người tôi lỗi tình thương yêu đặc biệt của mình là vì nếu Thiên Chúa và Giáo hội không yêu thương những người ấy thì họ chẳng có ai khác quan tâm đến họ và yêu thương họ cả. Họ sẽ là những con người khốn khổ nhất trên trần gian này!

2. Thái độ và lời cầu nguyện nào đẹp lòng Chúa và đem ơn công chính cho người cầu nguyện? Tại sao?

Hiểu được những điều cốt yếu, căn bản ở trên, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu ý nghĩa của dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện của Đức Giêsu mà Phúc Aâm Luca tường trình lại cho chúng ta hôm nay: Trước mặt Thiên Chúa chúng ta chẳng là gì hết mà chỉ là những tội nhân, những người bất xứng vì tội vô ơn và phản bội. Mọi sự chúng ta có, chúng ta đều nhận từ chính Thiên Chúa hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Mặt khác, chúng ta cũng chẳng có thể mua chuộc được Thiên Chúa, hay mua được Nước Thiên Đàng và ơn công chính bằng những việc làm gọi là đạo đức của chúng ta. Nếu chúng ta thực hiện những việc đạo đức, bác ái, hy sinh, chia sẻ ấy để thể hiện lòng chúng ta kính trọng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương anh em thì rất tốt. Còn nếu chúng ta tưởng rằng bằng những việc ấy, chúng ta mua được Thiên Chúa để có chỗ trên Thiên Đàng thì chúng ta đã sai lầm nghiêm trọng. Vì chỉ có tình thương của Thiên Chúa mới có thể cứu vớt chúng ta chứ không phải côïng lao của chúng ta. Hơn nữa thái độ tự cao tự đại, kiêu căng tự mãn thì lại càng trái ngược với bản tính, với tinh thần và cách hành xử của Thiên Chúa. Người Pharisêu đã kể công trước mặt Chúa và tệ hại hơn nữa là ông ta tưởng rằng nhờ những việc đạo đức đã làm mà ông ta có quyền được Thiên Chúa yêu thương và tưởng thưởng cũng như ông ta có quyền coi khinh người anh em thu thuế của mình, Thái độ và lời cầu nguyện của người Pharisêu không hề đẹp lòng Thiên Chúa, cũng chằng khiến ông ta trở thành người công chính. Trái lại thái độ biết mình là người tội lỗi, khiêm tốn và cậy trông vào lòng Chúa yêu thương của người thu thuế đã làm Thiên Chúa mủi lòng và đã đem ơn công chính cho ông ta.

Vì thế chẳng khó khăn gì để hiểu tại sao trong hai thái độ và hai lời cầu nguyện thì có một được nhận, một bị loại: Thái độ và lời cầu nguyện của người thứ nhất là người Pharisêu đi ngược lại chân lý của Thiên Chúa và của con người. Còn thái độ và lời cầu nguyện của người thứ hai là người thu thuế thì phù hợp với chân lý của Thiên Chúa và của con người.Nên kết quả tất phải khác xa nhau.

NGUYỆN:

Lạy Thiên Chúa là Thẩm Phán Công Minh, là Đấng đứng về phía người nghèo, là Đấng bênh vực người bị áp bức bóc lột, xin Chúa đoái thương đến cảnh yếu đuối, tội lỗi của chúng con, giúp chúng con mạnh tin vào Tình Thương và Sức Mạnh của Chúa. Xin Chúa đoái thương mà nghe lời than van cầu khấn của bao người đang chiụ cảnh lũ lụt lầm than, đói khổ; của bao người ốm đau,bệnh tật; của bao người cô đơn sầu khổ; của bao người bị bất công chèn ép, bị bóc lột sức lao động và phẩm gía làm người và làm con Chúa.

Xin Chúa mở lòng, mở tay chúng con, để chúng con noi theo Chúa mà biết sống yêu thương, quí trọng, chai sẻ giúp đỡ những người nghèo khổ hơn chúng con.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà