CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

(11-11-2001)

NGHE:

* Bài đọc 1: 2 Mcb 7,1-2.9-14:

Có bẩy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua An-ti-ô-khô cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-sê cấm. Thay mặt cho anh em mình, một người lên tiếng nói: "Vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? Chúng tôi saün sàng thà chết chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi."

Khi sắp trút hơi thở cuối cùng, anh (thứ hai) nói: Vua là một tên hung thần, vua khaitrừ chúng tôi khỏi cuộc đời hiện tại, nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì Luật pháp của Vua vũ trụ, nên Người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời."

* Bài đọc 2: 2 Tx 2,16-3,5:

Xin chính Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô, và xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng mà ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm cậy trông tốt đẹp, xin các Ngài an ủi và cho tâm hồn anh em được vững mạnh, để làm và nói tất cả những gì tốt lành.

* Bài Tin Mừng: Lc 20,27-38: Kẻ chết sống lại

Có mấy người Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ và không có con, thì người ấy phải cưới nàng, để gây dựng một dòng giống cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có bẩy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ góa ấy. Cứ như vậy, bẩy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bẩy đều đã lấy nàng làm vợ?"

Đức Giê-su đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết chỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống."

NGẪM:

* Câu hỏi gợi ý:

1. Niềm tin vào cõi vĩnh hằng nơi người xưa và người hôm nay.

2. Có nhiều cách thể hiện niềm tin vào sự sống lại?

3. Cách nào là riêng của gia đình Khôi Bình chúng ta?

* Suy tư gợi ý:

1. Niềm tin vào sự sống lại của người xưa và của người hôm nay.

Sách 2 Mác-ca-bê được biên soạn vào khoảng năm 124 trước Công nguyên, có một tầm quan trọng đáng chú ý vì sách này chứa đựng những khẳng định rõ ràng về sự phục sinh, về thưởng hạt đời sau, về việc cầu nguyện cho người chết, về công trạng của các vị tử đạo, sự chuyển cầu của các thánh. Bài đọc 1 là câu chuyện tử đạo của bẩy anh em của một gia đình đã chết dưới bàn tay vua An-ti-ô-khô vì họ nhất quyết tuân giữ Lề luật của Thiên Chúa và xác tín rằng: sau khi chết, họ sẽ được Thiên Chúa cho sống lại. Đó là niềm tin vào sự sống lại của người xưa.

Ngày nay, cũng không thiếu gì người tin chắc chắn rằng chết không phải là hết, mà chết chỉ là một chuyển tiếp từ cuộc sống hiện tại sang cuộc sống vĩnh hằng, từ cuộc sống đời này sang cuộc sống đời sau. Đó là các tín đồ các tôn giáo trên thế giới. Nhưng không chỉ có những tín đồ các tôn giáo tin vào sự sống mai hậu mà còn có nhiều người khác ở ngoài các tôn giáo cũng tin vào điều ấy.

Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng: bên cạnh những người tin vào sự sống lại, ngày nay cũng như ngày xưa có rất nhiều người không tin vào sự sống ấy. Tin hay không tin vào sự sống lại là quyền của mỗi người, nhưng để chứng minh lòng tin hay lòng không tin của mình là một vấn đề không đơn giản vì rất khó đưa ra những lý lẽ đủ sức thuyết phục, theo nhãn quan người trần.

2. Có nhiều cách thể hiện niềm tin vào sự sống lại?

Nếu chúng ta quan sát cách sống của các tín đồ các tôn giáo, tức của những người tin vào sự sống lại, chúng ta dễ dàng nhận ra có nhiều cách thể hiện khác nhau:

Vì tin vào sự sống đời sau, nhiều người sống thụ động, cam chịu tất cả mọi khó khăn, thử thách, thiệt thòi của cuộc sống đời này. Nhưng cũng vì tin vào sự sống lại, nhiều người vượt qua được những khó khăn thử thách và chấp nhận những hy sinh từ bỏ một cách lạc quan, tích cực và tin tưởng chứ không chỉ thụ động và cam chịu. Vì tin vào sự sống đời sau và cho rằng đó mới là sự sống thật, nhiều người tìm cách xa lánh "thế gian" tức khinh rẻ và trốn tránh các thực tại trần thế như gia đình, nghề nghiệp, xã hội loài người. để đi tìm một đời sống ẩn dật, thanh thoát, càng tách ra khỏi cuộc đời bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nhưng cũng vì tin vào sự sống đời sau và cho rằng đời sống ấy là tiếp nối và là kết quả của cuộc sống đời này nên nhiều người sống dấn thân vào các công việc của trần thế: gia đình, nghề nghiệp, xã hội..để xây dựng thế giới này theo các giá trị của Tin Mừng.

NGUYỆN:

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh, chúng con tin vào sự sống lại và xin hứa với Chúa là từ nay chúng con sẽ cố gắng hết sức mình để đem tinh thần của Chúa vào trong gia đình, khu xóm, xã hội của chúng con và thể hiện tinh thần ấy bằng các việc làm cụ thể như yêu thương, phục vụ, đoàn kết, xây dựng.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà