CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN

(25-11-2001)

LỄ CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ

NGHE

* Bài đọc 1: 2 Sm 5, 1-3: Vua Ða-Vít được xức dầu tấn phong làm vua Ít-ra-en

(1) Toàn thể các chi tộc Ít-ra-en đến gặp Vua Ða-Vít tại Khép-rôn và thưa: "Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài . (2) Ngay cả trước kia, khi ông Sa-un làm vua cai trị chúng tôi, chính người đã chỉ huy các cuộc hành quân của Ít-ra-en. ÐỨC CHÚA đã phán với ngài: Chính ngươi sẽ chăn dắt Ít-ra-en, dân ta. Chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Ít-ra-en." (3) toàn thể kỳ mục Ít-ra-en đến gặp vua tại Khép-rôn, trước nhan ÐỨC CHÚA. Rồi họ xức dầu tấn phong Ða-Vít làm vua Ít-ra-en

* Bài đọc 2: Cl 1, 12-20

(14) trong Thánh Tử ta được cứu chuộc , được thứ tha tôi lỗi. (15) thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trường tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo, (16) vì trong người, muôn vật được tạo thành trên cõi trời cùng dưới đất, hứu hình với vô hình. Dẫu là hình dũng lực thần thiên hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người.. (19) Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diễn ở nơi Người, (20) cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hoà giải với mình. Nhờ màu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời.

* Bài Tin Mừng: Lc 23, 35-43 Ðức Giê-su bị nhục mạ- Người gian phi sám hối

(35) Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: "Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Ðấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn !" (36) Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, dưa giấm cho Người và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi !" (38) Phía trên đầu Người, có bản án viết: "Ðây là vua người Do-thái."

(39) Một trong hai gian phi bị treo trên thập giá cũng nhụa mạ Người: "Ông không phải là Ðấng Ki-Tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!" (40) Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên chúa, mày cũng không biết sợ! (41) Cúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với công việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm việc gì trái!" (42) Rồi anh ta thưa với Ðức Giê-su: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!"(43) Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Ðàng."

 

NGẪM

* Câu hỏi gợi ý:

1.     Ý nghĩa về vương quyền của Ðức Giê-su Ki-tô.

2.     Ðược tham dự vào chức vụ vương đế của Ðức Ki-tô, chúng ta phải sống như thế nào?

* Suy tư gợi ý:

1.    Ý nghĩa về vương quyền Ðức Kitô

Các bài đọc hôm nay đều quy hướng về chủ đề "Ðức Ki-tô là vua vũ trụ"

* Sách Sa-mu-en quyển 2 thuật lại việc vua Ða-vít được xức dầu tấn phong làm vua toàn thể Is-ra-en. Ðây là vị vua sáng giá nhất trong lịch sử dân Chúa. Chính nơi dòng dõi vị vua này, Chúa Cứu Thế, Ðấng muôn dân mong đợi, đã giáng sinh .

* Thư Cô-lô-sê nhấn mạnh hình ảnh Chúa Giê-su là Ðầu. Ngài là Trưởng Tử của vương quốc ánh sáng. Nơi Người muôn vật được tạo thành, trên trời cũng như dưới đất, hữu hình với vô hình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập gía mà muôn loài được hòa giải với mình, và Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài.

* Hội thánh, khi xếp lễ Chúa Giê-su Ki-tô Vua vào cuối chu kỳ phụng vụ, cũng có ý nhấn mạnh vai trò của Ðức Ki-tô, Ðấng là đầu và là sau hết (An-pha và O-mê-ga). Ngài là trung gian duy nhất giao hòa loài người tội lỗi với Thiên Chúa.

* Ðặc biệt Tin Mừng Thánh Lu-ca hôm nay cho chúng ta hình ảnh Ðức Giê-su trong thân phận giống như một tội nhân. Ngài chịu sỉ nhục, đánh đòn và kết cục là cái chết trần trụi trên thập gía. Phía trên đầu Người có bản án viết:" Ðây là vua người Do Thái."

          * Ðức Giê-su Ki-tô là vua, nhưng không như các vua chúa thuộc các chế độ phong kiến, quân chủ trần gian. Người là vua theo truyền thống Thánh Kinh từ Cựu ước: Vua là người thay mặt Thiên Chúa cai trị dân trong yêu thương và công lý. Vì thế vua là người chở che, bênh vực những người nghèo cô thế cô thân (bà góa, trẻ thơ, ngoại kiều) bị quan quyền, địa chủ áp bức bóc lột. Vua Giê-su Ki-tô sống trong cảnh đơn sơ, nghèo hèn không hề biết đến cảnh nhung lụa sa hoa. Vua Giê-su Ki-tô tỏ vương quyền của mình nơi hài nhi nằm trong máng cỏ Bê-lem. Vua Giê-su Ki-tô xác định vương quyền của mình trước Ðại hội đồng Do thái kết án tử hình Người. Và vua Giê-su Ki-tô tỏ vương quyền của mình trên thập giá, vì ở đấy Tình Yêu đạt mức độ cao nhất, tuyệt hảo nhất. Vua Giê-su Ki-tô đã đổ hết máu mình ra mà cứu độ chúng sinh. Vua Giê-su Ki-tô cai trị là để cho vũ trụ hài hòa với thiên nhiên đã được Thiên Chúa tạo dựng trong tình thương và quyền năng. Vua Giê-su Ki-tô cai trị là để mọi người, nhất là những người nghèo và bị loại trừ- vui hưởng bình an, hạnh phúc.

2.Ðược tham dự vào chức vụ vương đế của Ðức Kitô, chúng ta phải sống như thế nào?

Giáo lý dạy chúng ta rằng: khi chịu phép Thánh Tẩy, chúng ta trở thành chi thể của Ðức Giê-su Ki-tô và tham dự vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Người. Tham dự vào chức vụ vương đế của Ðức Giê-su Ki-tô không có nghĩa là chúng ta có quyền "làm vua làm chúa" thiên hạ, sống trên đầu trên cổ người khác. Trái lại tham dự vào chức vụ vương đế của Ðức Giê-su Ki-tô có nghĩa là chúng ta được tham dự vào sứ mạng phục vụ của Người. Tham dự vào chức vụ vương đế của Ðức Giê-su Ki-tô có nghĩa là chúng ta có nghĩa vụ bênh vực người nghèo, người cô thế cô thân, người bị đàn áp bóc lột bởi cường quyền ác bá. Tham dự vào chức vụ vương đế của Ðức Giê-su Ki-tô có nghĩa là chúng ta được mời gọi trở thành kẻ hầu người hạ, tôi tớ của anh em đồng loại. Tham dự vào chức vụ vương đế của Ðức Giê-su Ki-tô còn có nghĩa là chúng ta hoạt động hết sức, hết khả năng để mở mang Nước Chúa tức mở rộng phạm vi cai trị của Vương Quyền Chúa.

Muốn được như thế, chúng ta phải có tinh thần khiêm tốn, quên mình, phục vụ tha nhân và Nước Chúa của chính Ðức Giê-su Ki-tô. Trong cụ thể, chúng ta sống chức vụ vương đế trong gia đình máu mủ, trong gia đình thiêng liêng, trong giáo xứ và giáo hội, trong khu xóm và xã hội. Chúng ta càng hy sinh cho người khác, càng phục vụ người khác thì chúng ta càng sống vai trò làm vua theo nghĩa Thánh Kinh, theo nghĩa mạc khải. Chúng ta càng giúp cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em chị em trong gia đình riêng của mình cũng như giúp giáo dân trong giáo xứ, người dân trong khu xóm, trong xã hội sống công bình, chính trực, đoàn kết, yêu thương, bác ái bao nhiêu là chúng ta càng mở rộng Nước Chúa Ki-tô bấy nhiêu.

 
NGUYỆN

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, xin Chúa hãy làm vua tâm hồn con, để lòng trí con luôn hướng về Chúa, con mắt con luôn nhìn ngắm Chúa, miệng lưỡi con hằng chúc tụng ngợi khen Chúa, tâm trí con luôn suy niệm Lời Chúa, cuộc sống con luôn lấy đời sống của Chúa làm mẫu mực noi theo!

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, xin Chúa hãy làm vua gia đình con, để mọi người thân của con sống mật thiết gắn bó với Chúa, sống luật Phúc Âm của Chúa!

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô xin Chúa hãy làm vua gia đình thiêng liêng của con để anh chị em chúng con ai nấy đều sống dưới sự che chở của Chúa và hăng say phục vụ Nước Chúa. Amen.

P. Ðamiano Ðinh Ngọc Thiệu và Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

 


Trở Về Mục Lục | Về Trang Nhà